Lernia

Om Lernia
Vi har utvecklat individers kompetens utifrån arbetsmarknadens behov i över 100 år och har bemannat den svenska arbetsmarknaden i över 20 år. Lernia omsatte 2,9 miljarder kronor 2021 och finns på över 80 orter. Vi utbildade och coachade 19 000 personer och förmedlade 10 800 bemanningskonsulter. Under året bidrog Lernia till att över 14 000 personer fick ett nytt arbete. Lernia är auktoriserat som bemannings-, utbildnings-, rekryterings- och omställningsföretag av respektive branschorganisation. Läs mer på lernia.se

Lernia i Almedalen28.6.2022 09:18:18 CEST | Pressmeddelande

Svensk arbetsmarknad befinner sig i ett utmanande läge. Arbetslösheten är låg men de som står långt ifrån arbetsmarknaden har svårt att komma in. Den gröna omställningen och utvecklingen i Norra Sverige ställer höga krav på kompetensförsörjningen. Vikten av ett hållbart arbetsliv har aldrig varit större. Allt detta gör att det i år känns extra viktigt att diskutera framtidens arbetsmarknad, hållbart arbetsliv och kompetensförsörjning under Almedalen.

Techbolagens serverhallar skapar nya jobb i Norrbotten – yrkeshögskoleutbildning ska fylla kompetensbehovet24.5.2022 07:30:00 CEST | Pressmeddelande

Enligt regeringens digitaliseringsstrategi ska Sverige bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, en vision som kräver välfungerande mobilnät, fibernät och datacenter. Norrbotten är en av de platser där techsektorn valt att etablera serverhallar och annan digital infrastruktur och för att möta de kompetensbehov som uppstår ska utbildnings- och bemanningsaktören Lernia nu utbilda fler fiber- och nätverkstekniker i Piteå.

Bristande psykiatrisk vård i Västerbotten – ny utbildning ska trygga patientens behov17.5.2022 08:10:00 CEST | Pressmeddelande

Den psykiska ohälsan i Västerbotten ökar enligt Folkhälsomyndigheten – 4 av 10 uppgav i en undersökning i år att de upplever ångestproblematik jämfört med 3 av 10 under 2012. Samtidigt visar en ny utredning av region Västerbotten att endast 8 procent av dem som söker psykiatrisk vård får hjälp inom vårdgarantins tidsram. En bidragande faktor är enligt Arbetsförmedlingen att för få utbildas inom vårdsektorn, och därför erbjuder utbildning- och bemanningsföretaget Lernia till hösten yrkeshögskoleutbildningen “Specialistundersköterska inom psykiatri” med bas i Skellefteå.

Stockholm rustar för framtidens digitaliserade samhälle – utbildning ska omskola framtidens arbetskår17.5.2022 07:55:00 CEST | Pressmeddelande

Stockholms stads vision är att genom digitalisering bli världens smartaste stad till 2040. Samtidigt larmar techsektorn om ett underskott på 70 000 personer med kompetenser inom IT redan till år 2024. Enligt Arbetsförmedlingens uppskattning kommer även omkring 1,3 miljoner nya jobb skapas i Sverige fram till år 2030 till följd av teknikutvecklingen. För att möta den stora efterfrågan och de nya kompetensbehoven inom branschen erbjuder Lernia till hösten en utbildning inom molntjänster och IT-infrastruktur med bas i Stockholm.

Utbildning ska fylla kompetensgapet inom industrin i Kalmar län16.5.2022 15:05:00 CEST | Pressmeddelande

Omställningen mot en modern industri skapar nya kompetens- och utbildningsbehov vilket lett till en utbredd kompetensbrist, enligt Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät. I Kalmar län, där industrin är den största arbetsgivaren inom privat sektor krävs en ökad kompetensförsörjning för att klara det pågående teknikskiftet. Därför ska Lernia utbilda fler produktionstekniker som vill utvecklas i sin yrkesroll inom industriell produktion. Yrkeshögskoleutbildningen erbjuds till hösten på distans med bas i Västervik.

Stor satsning på tillverkningsindustrin i Trollhättan - utbildning ska möta kompetensbehoven i regionen16.5.2022 14:39:47 CEST | Pressmeddelande

Tillverkningsindustrin är en av Västra Götalands viktigaste näringar, och just nu pågår en industriell revolution som präglas av snabb teknisk utveckling, automatisering och effektivare hantering av information och data. Utvecklingen ställer krav på uppdaterad kompetens och bland annat råder stor brist på produktionstekniker. För att fylla kompetensgapet erbjuder utbildnings- och bemanningsaktören Lernia till hösten yrkeshögskoleutbildningen “Certifierad produktionstekniker” med bas i Trollhättan.

Pandemin har lett till sämre arbetsförhållanden för lärare – nu ska fler lärarassistenter utbildas i Stockholm13.5.2022 07:35:00 CEST | Pressmeddelande

Enligt en majoritet av de tillfrågade lärarna i en ny enkät har pandemin orsakat ohållbara arbetsförhållanden, främst på grund av ökad arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress. Nära hälften uppger att de övervägt att sluta under de senaste 12 månaderna som en konsekvens. En lösning som efterfrågas är ökat personalstöd och mot bakgrund av detta ska utbildnings- och bemanningsaktören Lernia nu till hösten utbilda fler lärarassistenter genom en yrkeshögskoleutbildning i Stockholm.

Nationell omställning av sjukvården ökar behovet av specialistundersköterskor – nu ska fler utbildas via yrkeshögskolan12.5.2022 10:52:03 CEST | Pressmeddelande

Efter en pandemi som visat på beredskapsbrister i den svenska hälso- och sjukvården satsar regeringen tillsammans med SKR på att ställa om till ”nära vård”. För att klara omställningen behövs bland annat fler specialistundersköterskor och nu ska utbildningsbolaget Lernia utbilda fler med spetskompetens inom anestesi, operation och intensivvård. Utbildningen ges på heltid från Malmö.

Stora satsningar på vindkraft i södra Sverige - nu ska Lernia utbilda fler vindkraftstekniker i Kronoberg11.5.2022 07:40:00 CEST | Pressmeddelande

Utbyggnaden av vindkraften i södra Sverige banar väg för både grön energiförsörjning i linje med regeringens ambitiösa klimatmål och nya arbetstillfällen i regionen. Men för att kunna fylla de nya jobben och underhålla de nya vindkraftsparkerna behövs rätt kompetens. Därför ska utbildnings- och bemanningsbolaget Lernia nu utbilda fler vindkraftstekniker genom en ny yrkeshögskoleutbildning i Åseda med start i höst.

Kalmars klimatomställning ökar behovet av ingenjörer och tekniker – yrkeshögskoleutbildning ska fylla kompetensbehovet10.5.2022 07:35:00 CEST | Pressmeddelande

Det sker stora omställningar för att klara Sveriges klimatmål vilket ökat kraven på effektiv energianvändning och ny teknik som minskar utsläppen. Kalmar län har som mål att bli fossilfritt och klimatneutralt till år 2030 vilket skapar nya möjligheter för den som utbildar sig inom hållbar utveckling och modern teknik. För att möta behovet av uppdaterad kunskap startar utbildnings- och bemanningsaktören Lernia till hösten en ny yrkeshögskoleutbildning för att utbilda fler ventilationsingenjörer med bas i Kalmar.

Kompetensbrist när fler logistikföretag flyttar till Eskilstuna – Lernia stöttar upp med arbetskraft9.5.2022 07:45:00 CEST | Pressmeddelande

Den ökande e-handeln har lockat flera svenska och internationella företag till Eskilstunas nya logistikhub. I samband med den växande etableringen har kompetensbehovet ökat och enligt Handelskammaren Mälardalen har sex av tio företag i Mälardalsregionen svårt att rekrytera kompetent personal. Lernia som är Sveriges största aktör inom bemanning av yrkesarbetare vill med sin spetskompetens inom lager och logistik nu satsa på att skapa bättre förutsättningar för ett växande Eskilstuna genom ökad bemanning i området.

Lernia storsatsar i norra Sverige för att möta industrins nya efterfrågan på kompetens – Skellefteå får flera nya utbildningar19.4.2022 09:12:01 CEST | Pressmeddelande

De pågående och framtida satsningarna på etableringen av en hållbar norrländsk industri ritar om kartan för den svenska arbetsmarknaden. Som svar på de nya jobben och kompetensbehov som nu uppstår utökar Lernia sin verksamhet på flera platser i norra Sverige med nya kontor och yrkeshögskoleutbildningar. I Skellefteå stöttar bolaget upp med nya arbetsmarknadsutbildningar inom bygg, träindustri och industriteknik.

Lernia storsatsar på kompetens med specialiserade rekryteringshubbar i Stockholm och Göteborg12.4.2022 09:28:55 CEST | Pressmeddelande

Svensk arbetsmarknad ställer höga krav på rätt kompetens, men det traditionella arbetssättet med CV-baserad rekrytering passar inte alltid. Med målet att hitta och lotsa de bästa kandidaterna rätt utvecklar nu Lernia, som ett komplement till sina lokala kontor, hubbar med fokus på kompetensbaserad rekrytering. Nya Lernia Talent Acquisition Center (TAC) kombinerar lokal kunskap med specialister inom olika yrkesområden som kan tillhandahålla en unik kunskapsbas om hur man bäst attraherar, hittar och väljer kandidater.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Om Lernia
Vi har utvecklat individers kompetens utifrån arbetsmarknadens behov i över 100 år och har bemannat den svenska arbetsmarknaden i över 20 år. Lernia omsatte 2,9 miljarder kronor 2021 och finns på över 80 orter. Vi utbildade och coachade 19 000 personer och förmedlade 10 800 bemanningskonsulter. Under året bidrog Lernia till att över 14 000 personer fick ett nytt arbete. Lernia är auktoriserat som bemannings-, utbildnings-, rekryterings- och omställningsföretag av respektive branschorganisation. Läs mer på lernia.se