Lernia

Lernia är en av Sveriges ledande kompetenspartner inom utbildning, bemanning och omställning. Vi utvecklar människor, företag och organisationer med rätt kompetenslösningar i arbetslivets och arbetsmarknadens alla skeden. Vi bidrar till en bättre matchning på arbetsmarknaden och ser till att fler människor kommer i egenförsörjning och att fler företag och organisationer kan stärka sin konkurrenskraft.

Pressmeddelanden
46
Meny

Delårsrapport januari - juni 2018: Fortsatt stark bemanningsmarknad men negativt resultat för utbildningsverksamheten16.7.2018 11:39 | Pressmeddelande

Lernias intäkter för andra kvartalet minskade med 5 procent till 806 (846) mkr. Intäktsminskningen förklaras främst av lägre volymer inom utbildning. Bemanningsmarknaden är fortsatt stark och en planerad nedgång av inhyrda konsulter hos en stor kund har till stor del ersatts av ökade intäkter från andra kunder. Delårsperiodens intäkter är i nivå med föregående år.

Skåningar har svårare än andra att bli vän med personer av annan politisk åsikt2.7.2018 09:17 | Pressmeddelande

Lernia hjälper Almedalsbesökare att bli bättre vänner Vi svenskar har svårt att skaffa oss nya vänner visar en färsk undersökning från Demoskop. Med valår och den valrörelse som genom Almedalen går in i slutspurten kommer politiska meningsskiljaktigheter bli allt tydligare, även hos vänner. Skåningar har dock svårare än svensken i gemen att bli nära vän med personer av en annan politisk åsikt.

Stockholmare har svårare än andra att bli vän med personer av annan politisk åsikt2.7.2018 09:11 | Pressmeddelande

Lernia hjälper Almedalsbesökare att bli bättre vänner Vi svenskar har svårt att skaffa oss nya vänner visar en färsk undersökning från Demoskop. Med valår och den valrörelse som genom Almedalen går in i slutspurten kommer politiska meningsskiljaktigheter bli allt tydligare, även hos vänner. Stockholmare har svårare än svensken i gemen att bli nära vän med personer av en annan politisk åsikt.

Västerbottningar har lättast i Sverige att bli vän med personer av annan politiskåsikt.2.7.2018 08:42 | Pressmeddelande

Lernia hjälper Almedalsbesökare att bli bättre vänner Vi svenskar har svårt att skaffa oss nya vänner visar en färsk undersökning från Demoskop. Med valår och den valrörelse som genom Almedalen går in i slutspurten kommer politiska meningsskiljaktigheter bli allt tydligare, även hos vänner. Västerbottningar har dock lättare än svensken i gemen att bli nära vän med personer av en annan politisk åsikt.

Norrlänningar har lättare än andra att bli vän med personer av annan politisk åsikt2.7.2018 08:17 | Pressmeddelande

Lernia hjälper Almedalsbesökare att bli bättre vänner Vi svenskar har svårt att skaffa oss nya vänner visar en färsk undersökning från Demoskop. Med valår och den valrörelse som genom Almedalen går in i slutspurten kommer politiska meningsskiljaktigheter bli allt tydligare, även hos vänner. Norrlänningar har dock lättare än svensken i gemen att bli nära vän med personer av en annan politisk åsikt.

Boende i Västra Götaland har lättare än andra att bli vän med personer av annan politisk åsikt2.7.2018 08:03 | Pressmeddelande

Lernia hjälper Almedalsbesökare att bli bättre vänner Vi svenskar har svårt att skaffa oss nya vänner visar en färsk undersökning från Demoskop. Med valår och den valrörelse som genom Almedalen går in i slutspurten kommer politiska meningsskiljaktigheter bli allt tydligare, även hos vänner. Boende i Västra Götaland har dock lättare än svensken i gemen att bli nära vän med personer av en annan politisk åsikt.

Örebroare har svårare än andra att bli vän med personer av annan politisk åsikt2.7.2018 07:49 | Pressmeddelande

Lernia hjälper Almedalsbesökare att bli bättre vänner Vi svenskar har svårt att skaffa oss nya vänner visar en färsk undersökning från Demoskop. Med valår och den valrörelse som genom Almedalen går in i slutspurten kommer politiska meningsskiljaktigheter bli allt tydligare, även hos vänner. Och Örebroare har svårare än svensken i gemen att bli nära vän med personer av en annan politisk åsikt.

Män har lättare än kvinnor att bli vän med personer av annan politisk åsikt1.7.2018 09:25 | Pressmeddelande

Lernia hjälper Almedalsbesökare att bli bättre vänner Vi svenskar har svårt att skaffa oss nya vänner visar en färsk undersökning från Demoskop. Män, egenföretagare och landsortsbor har lättare än övriga att bli nära vän med personer av en annan politisk åsikt. Vänskapsband som knyts i arbetssituationer är ett av de viktigaste verktygen för integration. Därför tar bemannings- och utbildningsföretaget Lernia med sig en interaktionskurs för svenskar till Almedalen med syfte att bekämpa integrationsproblem med vänskap och få fler politiska motståndare att knyta kontakt.

Smålänningar har lättare än andra att bli vän med personer av annan politisk åsikt1.7.2018 08:33 | Pressmeddelande

Lernia hjälper Almedalsbesökare att bli bättre vänner Vi svenskar har svårt att skaffa oss nya vänner visar en färsk undersökning från Demoskop. Med valår och den valrörelse som genom Almedalen går in i slutspurten kommer politiska meningsskiljaktigheter bli allt tydligare, även hos vänner. Smålänningar har dock lättare än svensken i gemen att bli nära vän med personer av en annan politisk åsikt.

Studerande vill ha fler vänner22.5.2018 09:03 | Pressmeddelande

Ny kurs ska göra svenskarna världsbäst på att skaffa nya vänner Varannan studerande skulle i mycket eller ganska hög utsträckning vilja få fler vänner på sin skola/utbildningsplats. Det visar en undersökning som Demoskop har genomfört på uppdrag av bemannings- och utbildningsföretaget Lernia. Samtidigt visar en global studie att svenskar är sämst i världen på att skaffa nya vänner*. För att råda bot på problemet lanserar nu Lernia Interaktion För Svenskar (IFS), en kurs med 36 forskningsbaserade frågor som ska leda till vänskap.
  • 1
  • 2
  • 3
  • Sista
  • >>

Lernia är en av Sveriges ledande kompetenspartner inom utbildning, bemanning och omställning. Vi utvecklar människor, företag och organisationer med rätt kompetenslösningar i arbetslivets och arbetsmarknadens alla skeden. Vi bidrar till en bättre matchning på arbetsmarknaden och ser till att fler människor kommer i egenförsörjning och att fler företag och organisationer kan stärka sin konkurrenskraft.