Linköpings kommun

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med drygt 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Stöd till nyanlända barn och unga genom samarbete med Svenska kyrkan12.3.2021 10:01:49 CET | Pressmeddelande

Linköpings kommun har under de senaste åren tagit emot ett stort antal nyanlända barn och unga och fokus har alltid varit att skapa ett så bra mottagande som möjligt. I detta arbete har den idéburna sektorn kompletterat den offentliga sektorn med ovärderliga insatser för ett gott mottagande. Nu inleds en ny överenskommelse mellan Linköpings kommun och Svenska kyrkan som handlar om att ge psykosocialt stöd till nyanlända barn och unga genom verksamheterna “Barn i Väntan” (BIV) och “Barn i Start” (BIS).
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med drygt 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.