Livsmedelshandlarna

För bättre affärer

Livsmedelshandlarna är en självständig handlarägd riksbranschorganisation, grundad 1931, som utvecklats från att en gång ha haft en mer kontrollerande funktion till att idag utgöra ett stöd för handlaren samt att agera som branschföreträdare inom en rad områden.

Livsmedelshandlarnas arbetsuppgifter har under åren anpassats till tidens krav och förväntningar; ransone-ringskuponger under krigsåren, priskontroll under efterkrigstiden, prisstopp, jordbruksregleringar under sjuttio- och åttiotalen. I varje fas har Livsmedelshandlarna spelat en viktig roll för svensk dagligvaruhandel.

För mer information gå till www.livsmedelshandlarna.se

Dödsstöten för den lokala take away-maten17.3.2023 15:00:00 CET | Pressmeddelande

Den svenska förkärleken för överimplementering av EU-lagstiftning är imponerade minst sagt. Inte nog med att vi ofta gör mer än vad som behövs, nu ska vi tidigarelägga lagstiftning med sex år till stor skada för många småföretag. Länk till förordningen: https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/plast/erbjuda-servering-i-ateranvandbara-muggar-och-matlador/ Vad Riksdagen tycker om detta, i alla fall i opposition: https://nnr.se/riksdagen-tillkannager-miniminivan-i-eu-lagstiftningen-bor-vara-utgangspunkt-vid-genomforande-i-nationell-lagstiftning/

Varför stiger matpriserna - och faran med att springa i flock10.3.2023 15:00:00 CET | Pressmeddelande

Matpriserna stiger och det svenska flockbeteendet slår ut i full blom. Politiker, opinionsbildare och journalister hittar en enkel lösning, i detta fall att det finns få dagligvaruföretag på den svenska marknaden och sedan blir det mantrat som ska upprepas tills det är hela sanningen. Ger klick och tummar upp, men om vi samtidigt missar orsakerna som finns blir det ingen förändring. Sverige är en lite marknad och för att få förhandlingsstyrka mot multinationella leverantörer behöver butikerna i Sverige stor volym, med en mer fragmenterad marknad hade nog livsmedelspriserna varit högre. Fram till början av 2000-talet var de svenska dagligvarubutikerna oorganiserade. Priserna, sett i andel av disponibel inkomst var högre än vad de är nu. Konkurrensverket har i ett antal rapporter pekat på att de inte kan se några tecken på bristande konkurrens. Statistik från SCB visar på att butikerna inte kompenserat sig full ut för de inprishöjningar man fått. Jämförelsen med de nordiska länderna är i

Handlartomten grötrimmar in julen16.12.2022 15:00:00 CET | Pressmeddelande

Tomten kommer snart till jul, obekymrad om krig och pris på el. Ty Nissarna jobbar för att det är kul och ström det fixar grötmor, hon som kan-el Polisen den fortsätter att lägga ned Ger gåvor till de som stjäl, Stöld under 1250 kronor är ok i polisens led De kanske vill juletjuvarna väl? Men handlartomten kämpar på Säljer julmat med låg marginal Bereder sig på inkomster små För konkurrensen lokalt är ej banal Och kostsamma myndighetspersoner Flockas för avgifter och kontroll ”ett tobakstillstånd, det blir 21000 kroner” Sen kontroll-kontroll-kontroll och butiken sjunger i moll Den nya regeringen lovar bättre villkor för butiken Men springer in i komplicerandet Och handlartomten blir besviken Över det ökande regelhanterandet Men glöm nu allt detta för en stund Ty julen handlar kärlek och vila Skänk en tanke över jordens rund Till de som bort från bomber ila. Ta hand om dig och de som är dig nära Njuta av smaken från den färska knäcken Den som plomberna förfära Inte den som Morgan ville

Livsmedelshandlarnas kommentarer kring Regeringens budgetproposition för 20238.11.2022 12:56:45 CET | Pressmeddelande

Sverige har fått en ny politisk ledning och inriktning. Idag presenterades den nya budgeten och bland nyheterna märks ökade anslag till rättsväsendet med 5 miljarder för att möta det ökade gängvåldet och en satsning på högre polislöner, vilket är en lovvärd satsning. Men vi saknar en förståelse för handelns perspektiv kring mängdbrott och önskar en bättre styrning av Polismyndigheten, säger Pär Bygdeson, vd Livsmedelshandlarna.

Välkommen till nya jobbet som justitieminister!18.10.2022 15:37:35 CEST | Pressmeddelande

Vi får gratulera till det nya jobbet som justitieminister Gunnar Strömmer. Sveriges kanske viktigaste ministerpost under denna mandatperiod, för att kunna vända den nedåtgående spiralen av ökande brottslighet, både när det gäller gängbrottsligheten men också brott i butik. Vi hoppas såklart på en politisk omstart och att du och dina nya kollegor i regeringen kan fatta de beslut som krävs. Här kommer några förslag från Livsmedelshandlarna på förslag som ni kan börja med direkt.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

För bättre affärer

Livsmedelshandlarna är en självständig handlarägd riksbranschorganisation, grundad 1931, som utvecklats från att en gång ha haft en mer kontrollerande funktion till att idag utgöra ett stöd för handlaren samt att agera som branschföreträdare inom en rad områden.

Livsmedelshandlarnas arbetsuppgifter har under åren anpassats till tidens krav och förväntningar; ransone-ringskuponger under krigsåren, priskontroll under efterkrigstiden, prisstopp, jordbruksregleringar under sjuttio- och åttiotalen. I varje fas har Livsmedelshandlarna spelat en viktig roll för svensk dagligvaruhandel.

För mer information gå till www.livsmedelshandlarna.se