M Sverige
M Sverige

Riksförbundet M Sverige är med cirka 70 000 medlemmar Sveriges största konsumentorganisation för bilister. Vi arbetar för en hållbar, säker och tillgänglig mobilitet och står bakom ambitionen om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Tillsammans med våra 28 lokalklubbar undersöker vi vägkvalitet och efterlevnad av trafikregler i hela landet. M Sverige driver ett intensivt och långsiktigt opinionsarbete till gagn för Sveriges bilister.

Reduktionsplikten i praktiken utraderad 20248.5.2023 13:47:55 CEST | Pressmeddelande

Reduktionsplikten infördes 2018 för att tvinga drivmedelsleverantörer att minska andelen fossilt drivmedel. Redan innan systemet infördes hade branschen på eget initiativ i genomsnitt blandat i nästan en sjättedel HVO i sin diesel. Att sänka kravet från 40 procent 2024 till bara 6 procent innebär i praktiken att pliktens syfte bortfallit. Den skulle lika gärna kunna vara noll, menar Riksförbundet M Sverige.

Varning för bränslesparande produkt utan effekt3.5.2023 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

Biltillbehör och bränsletillsatser med löfte om att spara på drivmedel har funnits lika länge som bilen. Förr kunde det vara en blyknapp som bilister lurades att slänga ner i bränsletanken, idag har tekniken blivit digital. Nu gör företag reklam för en enhet som ska fästas i bilens diagnosuttag, och som ska ge sänkt bränsleförbrukning med 30 procent. Fejk och bedrägeri givetvis, varnar Riksförbundet M Sverige.

M Sverige kräver fler mötesfria vägar24.4.2023 05:50:00 CEST | Pressmeddelande

Antalet omkomna i mötesolyckor under årets första kvartal är nästan dubbelt så högt som under motsvarande period förra året, enligt Transportstyrelsen. Samtidigt har sex svenska regioner i norra delen av landet krävt möte med regeringen för en dialog om hur trafiksäkerheten kan öka. De menar att den låga andelen mötesseparerade vägar i deras län leder till högre risk att skadas eller dödas samt att hastighetsgränserna sänks. Riksförbundet M Sverige kräver nu en riktad satsning för att öka takten i mittsepareringen av det svenska vägnätet.

Sant och falskt om bränslepriser – experten reder ut23.3.2023 15:21:50 CET | Pressmeddelande

Kostnadsläget i samhället fortsätter att öka och priserna på bensin och diesel ligger på rekordnivåer. De höga drivmedelspriserna beror på råvarupriset, valutakursen och skatterna. Sveriges ambition att sänka utsläppen mer än andra länder bidrar också till att svenska bilister får betala ett högre pris för bensin och diesel, som en följd av reduktionsplikten. Samtidigt ger en del illa underbyggda påståenden bilister en snedvriden bild av potentialen i en prisnedgång. Riksförbundet M Sverige har granskat en rad påståenden om drivmedel och bemöter med fakta.

Stort däcktest: 1 av 7 sommardäck underkända, varnar konsumentorganisation16.3.2023 05:50:00 CET | Pressmeddelande

Att välja nya däck till bilen är svårt, men viktigt. Riksförbundet M Sverige varnar för att undermåliga däck finns till försäljning hos stora svenska återförsäljare. Organisationens medlemstidning Motor har testat 50 olika sommardäck, varav sju blev underkända. Testet har genomförts i samarbete med Riksförbundet M Sveriges systerorganisation Adac i Tyskland och visar tydligt att det lönar sig att satsa på hög däckkvalitet.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Riksförbundet M Sverige är med cirka 70 000 medlemmar Sveriges största konsumentorganisation för bilister. Vi arbetar för en hållbar, säker och tillgänglig mobilitet och står bakom ambitionen om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Tillsammans med våra 28 lokalklubbar undersöker vi vägkvalitet och efterlevnad av trafikregler i hela landet. M Sverige driver ett intensivt och långsiktigt opinionsarbete till gagn för Sveriges bilister.