Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Konferens för att arbeta med motbudskap och källkritik på sociala medier14.2.2017 01:08 | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, anordnar imorgon en konferens där Facebook och Statens medieråd talar om hur man aktivt kan förebygga hat på nätet. Hat på nätet är en aktuell fråga för många som arbetar med barn och unga. Därför anordnar MUCF imorgon en konferens som ska fokusera på att arbeta med motbudskap och källkritik för att motverka och förebygga hat på nätet. Konferensen innehåller två delar där Facebook inleder med att berätta om hur man kan använda deras plattform för att arbeta aktivt med motbudskap med praktiska övningar. Senare på dagen presenterar Statens medieråd sitt arbete med medie- och informationskunskap (MIK) samt den pågående kampanjen No Hate Speech Movement. Dagen kommer att innehålla praktiska övningar och handfasta tips på hur man som organisation, kommun eller myndighet kan jobba med dessa frågor.   — Frågor kring hat på nätet och källkritik online har aldrig varit viktigare än idag. Vi är väldigt glada att kunna erbjuda den här konfe

Pengar till insatser mot extremism8.12.2016 15:34 | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles frågor, MUCF, har fördelat bidrag till organisationer som arbetar för att förebygga att antidemokratiska idéer utvecklas och att individer radikaliseras. Bidraget Värna demokratin mot våldsbejakande extremism har gått till 12 organisationer som tillsammans får dela på sju miljoner kronor. – Att värna demokratin mot våldsbejakande extremism är ett mycket prioriterat område för hela samhället och detta bidrag är ett led i samhällets samlade insatser, säger Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF. Vi har också nyligen tagit fram tre kunskapsöversikter om genus och extremism och en skrift som lyfter ungas röster om våldsbejakande extremism. Genom kunskap och att lyssna till unga kan organisationer och offentliga verksamheter utforma bättre förebyggande insatser riktade till unga.   Några av projekten som fått stöd för sitt arbete mot extremism: Varken hora eller kuvad för projektet ”Feminism mot politisk och religiös fundamentalism”, 750 000 kronor –

Nya siffror: Psykisk ohälsa ökar bland unga10.10.2016 09:17 | Pressmeddelande

Andelen unga i åldern 16-24 år med psykiska symtom i form av ängslan, oro eller ångest har ökat från 20,5 procent 2008-2009 till 28 procent 2014-2015. Ökningen gäller båda killar och tjejer, men det är betydligt vanligare att tjejer uppger psykiska symtom än att killar gör det, 34 procent av tjejerna och 23 procent av killarna angav psykiska symtom 2014-15. Detta visar ny statistik* på sajten ungidag.se, där MUCF presenterar ungdomspolitiska indikatorer.

Pengar till forskning om det civila samhället6.10.2016 14:26 | Pressmeddelande

I år får fyra forskningsprojekt bidrag till studier om det civila samhället. De handlar bland annat om vilka aktörer som lyckas nå inflytelserika positioner och status inom föreningslivet, hur ungdomsråd förhåller sig till det kommunala beslutsfattandet, hur ideella organisationer hanterar problem i offentliga upphandlingar på lokal nivå och organisationers utveckling av nytänkande sociala lösningar för att möta samhällsutmaningar.

  • 1
  • 2
  • 3
  • Sista
  • >>

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.