Region Jönköpings län
Region Jönköpings län

Om Region Jönköpings län

Vi ansvarar för att alla invånare i Jönköpings län har tillgång till en bra sjukvård och förutsättningar för en god hälsa. Vi arbetar också med kultur, kollektivtrafik, tillväxt, infrastruktur och en hållbar utveckling i hela länet. Region Jönköpings län är en politiskt styrd organisation med nära 11 500 medarbetare.

Stabil ekonomi i Region Jönköpings län trots omvärldens oroligheter31.1.2023 15:20:49 CET | Pressmeddelande

Hög inflation har haft stor påverkan men Region Jönköpings län har en stabil ekonomi att utgå ifrån och det ger trygghet inför framtiden. Resultatet för själva verksamheten 2022 visar på ett överskott på drygt en miljard kronor. När även kostnaden för värdeförändringen av pensioner och finanstillgångar inkluderas hamnar det slutliga resultatet på 193 miljoner kronor i överskott.

Felaktig inställning av röntgenutrustning  18.11.2022 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Vid en rutinkontroll upptäcktes att patienter har fått en förhöjd stråldos i samband med röntgen vid insättning av pacemaker på Länssjukhuset Ryhov. En analys av givna stråldoser visar att fyra patienter har fått en dos som kan ha medfört en övergående hudrodnad. I enlighet med gällande lagstiftning har Region Jönköpings län gjort en anmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten om det inträffade.

Region Jönköpings län i topp i nationell jämförelse av miljöarbetet9.11.2022 15:14:04 CET | Pressmeddelande

Region Jönköpings län är fortsatt framgångsrika i sitt miljöarbete och tar för tredje året i rad hem förstaplaceringen bland landets regioner. Det visar den årliga granskningen av Sveriges Kommuner och Regioner, Öppna jämförelser – miljöarbetet 2022 i regionerna som publicerats den 9 november 2022. Andelen ekologiska livsmedel, energieffektivitet och medicinska gasers klimatpåverkan är områden som sticker ut positivt.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Sista
  • >>

Om Region Jönköpings län

Vi ansvarar för att alla invånare i Jönköpings län har tillgång till en bra sjukvård och förutsättningar för en god hälsa. Vi arbetar också med kultur, kollektivtrafik, tillväxt, infrastruktur och en hållbar utveckling i hela länet. Region Jönköpings län är en politiskt styrd organisation med nära 11 500 medarbetare.