Saco

Sveriges akademikers centralorganisation, driver akademikernas intressen på arbetsmarknaden. Genom opinionsbildning, egna studier och aktiviteter kämpar vi för att utbildning ska löna sig. 

Pressmeddelanden
17
Meny

Ljusa eller mörka framtidsutsikter för höstens studenter?14.8.2018 14:05 | Pressmeddelande

I dagarna får tusentals förväntansfulla ungdomar sina slutgiltiga antagningsbesked inför höstens utbildningar på universitet och högskolor. De som kommit in på utbildningar till lärare, officerare och präster kommer att ha lätt att få jobb om fem år, visar Sacos årliga prognos av framtidens arbetsmarknad för akademiker. Tuffare blir det för kommunikatörer och hälsovetare. – Vi vill bidra till med fakta för ett av de viktigaste valen du gör i livet, säger Sacos ordförande Göran Arrius. Varje år publicerar Saco rapporten Framtidsutsikter, som är en prognos över arbetsmarknaden för högskoleutbildade i framtiden. De som i höst inleder sina studier kan alltså redan nu få sig en bild av hur möjligheterna till arbete ser ut efter examen. För den som siktar på en yrkeskarriär i välfärdssektorn ser det bra ut. Lärare, apotekare och fysioterapeuter är några av de grupper som kommer att vara eftertraktade enligt prognosen. Även blivande präster och officerare har en ljus framtid. Svårare blir det

Fack och arbetsgivare kallar till pressträff om strejkrätten5.6.2018 09:59 | Pressinbjudan

Tid: 5 juni kl 13 Plats: Scandic Grand Central, Kungsgatan 70, salong 4 Medverkande: Mattias Dahl, vd Transportföretagen Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO Eva Nordmark, ordförande TCO Göran Arrius, ordförande SACO Peter Jeppsson, vice vd Svenskt Näringsliv Erland Olausson, oberoende utredare Anders Weihe, Förhandlingschef, Teknikföretagen John Wahlstedt, Arbetsrättschef, Teknikföretagen Dan Holke, Chefjurist, LO-TCO Rättsskydd Andreas Edenman, Chefsjurist, Industriarbetsgivarna Martin Wästfelt, Chefsjurist, Unionen Pressträffen går att se via webbsändning här: https://westreamu.solidtango.com/widgets/embed/o9ywyz4m?auto_play=false

Pengar till nyanlända akademiker skulle betyda mycket för integrationen16.4.2018 12:00 | Pressmeddelande

Ett av förslagen i vårpropositionen som Saco välkomnar är regeringens satsning att snabba på nyanländas integrering i Sverige. I dag arbetar 45000 invandrade akademiker i arbeten som inte är i nivå med deras utbildning. ”Vi hoppas att dessa pengar också kommer de nyanlända akademikerna till del, det skulle betyda mycket för integrationen”, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Saco: "Ingrepp i strejkrätten kan hota den svenska arbetsmarknadsmodellen"1.3.2018 07:00 | Pressmeddelande

I dag ska Saco tillsammans med Sveriges Ingenjörer träffa representanter för Stridsåtgärdsutredningen. Lena Maier Söderberg, chefsjurist på Saco och hennes motsvarighet på Sveriges Ingenjörer Helène Robson är där för att berätta om vad utredningens uppdrag och de förslag den ska lägga fram kan komma att betyda för Sveriges akademiker och för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Jämställda livslöner ett viktigt mål4.1.2018 07:00 | Pressmeddelande

Livslönen för manliga akademiker är i genomsnitt 16 procent högre än för kvinnliga. Det motsvarar ungefär 2,8 miljoner kronor (efter skatt) i lön under hela livet och det visar att arbetsmarknaden fortfarande är långt ifrån jämställd. Regeringens handlingsplan för jämställda livsinkomster är därför ett välkommet initiativ. I samband med att regeringen presenterade sin handlingsplan för jämställda livsinkomster har man också bland annat gett Medlingsinstitutet i uppdrag att utreda osakliga löneskillnader. Detta är frågor som Saco drivit länge och det är därför mycket välkomna initiativ från regeringen. Saco har till exempel tagit fram en kalkylator där du kan jämföra livslönerna inom olika yrken: https://www.saco.se/opinion/dela-lika-for-en-jamstalld-arbetsmarknad/skillnader-i-livslon-mellan-kvinnor-och-man/ och där framgår det tydligt hur stora skillnaderna är. Det finns fortfarande mycket att göra för att förbättra jämställdheten på arbetsmarknaden. Att exempelvis skapa en tredelad fö

Sveriges akademikers centralorganisation, driver akademikernas intressen på arbetsmarknaden. Genom opinionsbildning, egna studier och aktiviteter kämpar vi för att utbildning ska löna sig.