Sjätte AP-fonden

Sjätte AP-fonden (AP6)
Långsiktig och aktiv investerare i onoterade bolag. AP6 använder sin styrka för att investera både direkt i bolag och indirekt via fonder. Direkta investeringar görs främst tillsammans med andra finansiella investerare, som delar AP6:s värderingar och har en långsiktig placeringshorisont.
AP6 etablerades 1996 som en stängd fond, dvs utan in- eller utflöden till övriga pensionssystemet, fonden har att hantera sin egen likviditet. Enda AP-fonden som enligt lag ska investera i onoterade tillgångar. Ytterligare information på
www.apfond6.se

Pressmeddelanden
2
Meny

Sjätte AP-fonden (AP6)
Långsiktig och aktiv investerare i onoterade bolag. AP6 använder sin styrka för att investera både direkt i bolag och indirekt via fonder. Direkta investeringar görs främst tillsammans med andra finansiella investerare, som delar AP6:s värderingar och har en långsiktig placeringshorisont.
AP6 etablerades 1996 som en stängd fond, dvs utan in- eller utflöden till övriga pensionssystemet, fonden har att hantera sin egen likviditet. Enda AP-fonden som enligt lag ska investera i onoterade tillgångar. Ytterligare information på
www.apfond6.se