Sjätte AP-fonden

Sjätte AP-fonden (AP6)
Långsiktig och aktiv investerare i onoterade bolag. AP6 investerar både direkt i bolag och indirekt via fonder. Direkta investeringar görs främst tillsammans med andra finansiella investerare, som delar AP6:s värderingar och har en långsiktig placeringshorisont.
AP6 etablerades 1996 som en stängd fond, dvs utan in- eller utflöden till övriga pensionssystemet, och är enda AP-fonden som enligt lag är specialiserad på att investera i onoterade tillgångar. Ytterligare information på
www.apfond6.se

Pressmeddelanden
5
Meny

Sjätte AP-fonden (AP6)
Långsiktig och aktiv investerare i onoterade bolag. AP6 investerar både direkt i bolag och indirekt via fonder. Direkta investeringar görs främst tillsammans med andra finansiella investerare, som delar AP6:s värderingar och har en långsiktig placeringshorisont.
AP6 etablerades 1996 som en stängd fond, dvs utan in- eller utflöden till övriga pensionssystemet, och är enda AP-fonden som enligt lag är specialiserad på att investera i onoterade tillgångar. Ytterligare information på
www.apfond6.se