Sjätte AP-fonden
Abonnera
Följ

Abonnera på pressmeddelanden från Sjätte AP-fonden

Få samtliga pressmeddelanden från Sjätte AP-fonden genom att skriva in din e-postadress nedan. Du kan avsluta ditt abonnemang när du vill.

Sjätte AP-fonden (AP6)
Långsiktig och aktiv investerare i onoterade bolag. AP6 använder sin styrka för att investera både direkt i bolag och indirekt via fonder. Direkta investeringar görs främst tillsammans med andra finansiella investerare, som delar AP6:s värderingar och har en långsiktig placeringshorisont.
AP6 etablerades 1996 som en stängd fond, dvs utan in- eller utflöden till övriga pensionssystemet, fonden har att hantera sin egen likviditet. Enda AP-fonden som enligt lag ska investera i onoterade tillgångar. Ytterligare information på
www.apfond6.se

Sjätte AP-fonden (AP6)
Långsiktig och aktiv investerare i onoterade bolag. AP6 använder sin styrka för att investera både direkt i bolag och indirekt via fonder. Direkta investeringar görs främst tillsammans med andra finansiella investerare, som delar AP6:s värderingar och har en långsiktig placeringshorisont.
AP6 etablerades 1996 som en stängd fond, dvs utan in- eller utflöden till övriga pensionssystemet, fonden har att hantera sin egen likviditet. Enda AP-fonden som enligt lag ska investera i onoterade tillgångar. Ytterligare information på
www.apfond6.se