Sjätte AP-fonden

Sjätte AP-fonden (AP6) är en del av det statliga pensionssystemet och ingår tillsammans med övriga AP-fonder i det som benämns buffertkapitalet. AP6 är specialiserad på investeringar i private equity genom en kombination av investeringar direkt i bolag och indirekt via fonder. För AP6 är ansvarsfulla investeringar och hållbarhet en av förutsättningarna för att nå målet om långsiktigt hög avkastning. Ett av flera viktiga verktyg är AP6:s egenutvecklade mall för utvärdering av fondbolagens arbete med hållbarhet.

Sjätte AP-fonden (AP6) är en del av det statliga pensionssystemet och ingår tillsammans med övriga AP-fonder i det som benämns buffertkapitalet. AP6 är specialiserad på investeringar i private equity genom en kombination av investeringar direkt i bolag och indirekt via fonder. För AP6 är ansvarsfulla investeringar och hållbarhet en av förutsättningarna för att nå målet om långsiktigt hög avkastning. Ett av flera viktiga verktyg är AP6:s egenutvecklade mall för utvärdering av fondbolagens arbete med hållbarhet.