Socialdemokraterna
Socialdemokraterna

Vi vänder på varje sten för att bryta segregationen och tränga tillbaka våldet. Vi tar tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och vi skapar framtidens jobb med bra villkor i hela landet. Vi gör det som krävs, för Sverige kan bättre.

Magdalena Andersson träffar EU-ledare i Bryssel22.3.2023 16:00:21 CET | Pressmeddelande

Torsdagen den 24 mars besöker Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson Bryssel och träffar europeiska socialdemokratiska partiet (PES). Syftet med resan är att samtala med europeiska ledare som vad som behöver göras för att reformera elmarknaden för att få ner elpriserna och stärka EU:s konkurrenskraft. Vikten av fortsatt stöd till Ukrainas frihetskamp, och fortsatt press på Ryssland att avsluta det brutala kriget, kommer också att diskuteras.

Regeringen måste ta fram en plan för att hjälpa svenska hushåll nu9.3.2023 16:25:21 CET | Pressmeddelande

Sverige står på branten av en lågkonjunktur. Kostnadsökningarna äter sig in i plånböckerna hos barnfamiljer, pensionärer och unga. Vanligt folk drabbas hårt av det drastiskt försämrade ekonomiska läget. Förtroendet för svensk ekonomi har varit högt och våra statsfinanser är starka. Det är en förutsättning för att ta ett land genom en ekonomiskt turbulent tid. Men som vi har sett i samband med tidigare kriser kan läget snabbt försämras om inte politiken svarar upp. En övergripande prioritering måste vara pressa tillbaka inflationen, som drabbar de som har det sämst ställt värst. Därför krävs rätt åtgärder nu för att Sverige ska gå starkare ur krisen.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Vi vänder på varje sten för att bryta segregationen och tränga tillbaka våldet. Vi tar tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och vi skapar framtidens jobb med bra villkor i hela landet. Vi gör det som krävs, för Sverige kan bättre.