Statens veterinärmedicinska anstalt

Här finns bara våra pressmeddelanden, pressbilder och annat nås i första hand från vårt pressrum på vår hemsida: www.sva.se/om-oss/pressrum. Via förstasidan www.sva.se nås också de nyheter av lägre allmänintresse som riktar sig till veterinär-, vilt, och livsmedelsbranscherna. 

 

Friska djur – trygga människor

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en myndighet under Lantbruks- och infrastrukturdepartementet med uppgift att vara ett veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. https://www.sva.se

Här finns bara våra pressmeddelanden, pressbilder och annat nås i första hand från vårt pressrum på vår hemsida: www.sva.se/om-oss/pressrum. Via förstasidan www.sva.se nås också de nyheter av lägre allmänintresse som riktar sig till veterinär-, vilt, och livsmedelsbranscherna. 

 

Friska djur – trygga människor

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en myndighet under Lantbruks- och infrastrukturdepartementet med uppgift att vara ett veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. https://www.sva.se