Svensk Dagligvaruhandel

Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisation för dagligvaruhandeln som är en viktig del av livsmedelskedjan. Vi tar fram branschriktlinjer och överenskommelser, svarar på remisser och arbetar med samhälls- och näringspolitiska frågor. Våra medlemsföretag är Axfood, Bergendahls Food, Coop Sverige, ICA Sverige, IKEA Food, Lidl Sverige, och Livsmedelshandlarna.

Pressmeddelanden
50
Meny

Dagligvaruhandeln i nytt gemensamt initiativ: Engångsgrillar ska inte säljas när det råder eldningsförbud på allmän plats22.10.2018 18:33 | Pressmeddelande

Med erfarenheterna från sommaren 2018 med flertalet bränder i Sverige har dagligvaruhandelsaktörerna i Sverige kommit överens om hur branschen gemensamt ska agera framöver, när det gäller försäljning av engångsgrillar vid utfärdat eldningsförbud. Beslutet är formulerat enligt följande i en branschöverenskommelse; Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag ska, så snart de får kännedom om att en Länsstyrelse rekommenderat kommuner i länet att införa eldningsförbud på allmän plats, upphöra med försäljning av engångsgrillar i butikerna, i de relevanta kommunerna. Försäljningsstoppet ska börja gälla så fort det är praktiskt möjligt och gälla till dess att rekommendationen tas bort av Länsstyrelsen. - Sommaren 2018 gav oss lärdomar och erfarenheter. När dagligvaruhandelsaktörerna nu har en gemensam hållning kring hur vi ska agera framöver när myndigheterna utfärdar eldningsförbud kan vi agera snabbare och ansluta med övriga samhällsaktörer i arbetet för att undvika och agera vid större brandsi

Svensk myndighet försvårar för oss att äta svensk fisk! (publicerad i Göteborgsposten 22 oktober)22.10.2018 08:54 | Blogginlägg

Fisken är en central del av vår svenska matkultur. Vi äter gärna fredagsräkor, lägger en bit gös på grillen eller tar med en take-away sushi på stan. Intresset för fisk ökar och försäljningen likaså. Vi uppmanas genom de nationella kostråden att äta ännu mer fisk för hälsans skull. Men samtidigt minskar den svenska fiskerinäringen och allt fler yrkesfiskare lägger ner, en utveckling som går mot regeringens livsmedelsstrategi. Nu riskerar det komma ett nytt hårt slag mot en redan plågad näring. Den bakomliggande orsaken är ett uppseendeväckande agerande från oväntat håll, nämligen den egna myndigheten Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) som bygger upp krånglig byråkrati som riskerar att göra att det säljs mindre svensk fisk.

Estrella Linschips utsedd till Årets Dagligvara 20185.10.2018 08:27 | Pressmeddelande

Linschips från Estrella tog under torsdagskvällen (4 oktober) hem utmärkelsen Årets Dagligvara 2018. - Estrella Linschips är ett tydligt bevis på att företag som vågar bryta gamla traditioner och fånga in nya trender och konsumentefterfrågan, vinner framgångar hos konsumenterna, säger Karin Brynell juryns ordförande Förutom utmärkelsen får Estrella reklamutrymme till ett bruttovärde om 500 000 SEK hos sponsorn RIX FM för att marknadsföra produkten. Marknadsanalysföretaget Nielsen ger vinnaren 400 000 SEK att använda för modelleringsstudier inom sortiment-, media- eller prisanalys. Priset Årets Dagligvara tilldelas en produkt som haft en särskilt framgångsrik lansering, bidragit till utveckling och fyllt ett nytt konsumentbehov. Läs mer om hur Estrella Linschips och övriga nominerade produkter klarade kriterierna för Årets Dagligvara 2018 www.åretsdagligvara.se För ytterligare kontakt; Karin Brynell, ordförande i juryn för Årets Dagligvara, 0709-758085 Anna Jönsson, pressansvarig Årets

Kristdemokraternas stabschef och chefekonom Daniel Liljeberg börjar på Svensk Dagligvaruhandel13.9.2018 11:00 | Pressmeddelande

Svensk Dagligvaruhandel gör en topprekrytering genom att värva Kristdemokraternas chefekonom och Ebba Busch Thors stabschef Daniel Liljeberg som näringspolitiskt ansvarig för branschorganisationen. I rollen som näringspolitiskt ansvarig kommer han, att på medlemsföretagens uppdrag, bevaka och driva de för dagligvaruhandeln viktiga näringspolitiska frågorna gentemot politiker, myndigheter och andra intressenter. Daniel Liljeberg tillträder tjänsten senast 1 oktober. - Villkoren för svensk dagligvaruhandel handlar ytterst om att skapa förutsättningar för svenska hushåll att kunna köpa livsmedel och andra varor som möter högt ställda krav. Dagligvaruhandelns konkurrenskraft måste därför bevakas och där spelar Svensk Dagligvaruhandel som branschorganisation en helt avgörande roll. Jag ser därför mycket fram emot att få arbeta med dagligvaruhandeln utifrån ett näringspolitiskt perspektiv. Att dessutom få kliva in just nu när en ny mandatperiod inleds i Sverige och ett EU-val står för dörren

Choklad, chips, smoothie och surdegsbröd nominerade till Årets Dagligvara 201827.8.2018 08:35 | Pressmeddelande

Bravo Smoothie från Skånemejerier, Linschips från Estrella, Levainbröd från Pågen och OLW Smash från Orkla. Det är de fyra produkterna som nominerats till Årets Dagligvara 2018. Produkterna, som från och med idag (27 augusti) finns presenterade på www.aretsdagligvara.se har valts ut av en jury med representanter från dagligvarubranschen, Handelshögskolan i Stockholm och Nielsen. Vilken produkt som blir den slutliga vinnaren avgörs under Stora Dagligvarudagen, som arrangeras av DLF och Svensk Dagligvaruhandel den 4 oktober. - Alla fyra nominerade produkterna är starka kandidater och värdiga vinnare vilket bekräftas av Nielsens försäljningsdata. När det gäller bedömningen av innovation och nytänkande har juryn i år valt ut produkter med lite olika angreppsätt - att fånga upp trender från café- och restaurangsektorn, ta in hälsoaspekten och att hitta nya smakkombinationer. Det kommer bli en spännande omröstning den 4 oktober, säger Karin Brynell, ordförande för juryn i Årets Dagligvara. P

Dagligvaruhandeln: Konkurrensverkets rapport ger tydliga svar till regeringen i UTP-frågan26.6.2018 11:29 | Pressmeddelande

Igår (25 juni) presenterade Konkurrensverket sitt regeringsuppdrag att kartlägga och analysera förhållanden som begränsar konkurrensen i den svenska livsmedelskedjan. I rapporten ”Konkurrensen i den svenska livsmedelskedjan” görs en rad slutsatser som dagligvaruhandeln anser måste vara vägledande för regeringen i det framtida politiska arbetet inom konkurrenskraftsområdet. Bland annat att det i Sverige inte förekommer otillbörliga affärsmetoder i en omfattning att det stör konkurrensen på livsmedelsmarknaden. - Otillbörliga affärsmetoder är en aktuell fråga inom EU då ett lagförslag diskuteras. Inom ramen för denna diskussion är det viktigt att framhålla att det finns en väl fungerade konkurrenslagstiftning i Sverige och överenskommelser signerade av branschens parter. Nu förutsätter vi att regeringen lyssnar på Konkurrensverket och ser till så att det lagförslag om otillbörliga affärsmetoder som diskuteras i EU får så lite påverkan på de svenska affärsförutsättningarna som möjligt, sä

Dagligvaruhandeln välkomnar förslag på mål och mätmetoder i arbetet för minskat matsvinn20.6.2018 06:30 | Pressmeddelande

Enligt FN:s mål ska matsvinnet halveras till 2030 och på uppdrag av regeringen har Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket presenterat (18 juni) en handlingsplan för hur Sverige ska arbeta med frågan. Svensk Dagligvaruhandel är generellt positiva till handlingsplanen och specifikt glada över att myndigheterna lyssnat på dagligvaruhandelns krav om att det måste sättas mål och utvecklas mätmetoder för matsvinnsarbetet. - Myndigheterna har identifierat de viktigaste beståndsdelarna för utveckling av matsvinnsarbetet, nämligen mål och mätmetoder. Med de förutsättningarna på plats är jag övertygad om att aktörerna i livsmedelskedjans engagemang och arbete kommer få ytterligare skjuts framåt, säger Katarina Rosenqvist, projektledare hållbarhet på branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel. Dagligvaruhandeln är däremot mindre positiva till att myndigheterna i rapporten lagt stort fokus på att samordning måste till mellan branschens aktörer då man menar att samordningen redan

Svensk Dagligvaruhandel förstärker med hållbarhetsexpert13.6.2018 12:07 | Pressmeddelande

Branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel, som på senare tid tagit viktiga initiativ inom hållbarhetsområdet stärker upp med hållbarhetsexpertis. Det är Katarina Rosenqvist, men lång och gedigen kunskap inom hållbarhetsområdet och dagligvaruhandeln som kommer att arbeta för branschorganisationen. - Katarina har under våren på ett lyckosamt sätt hjälpt branschen att ta fram vår Färdplan mot fossilfria och materialåtervinningsbara förpackningar och varit delaktig i vårt matsvinnsarbete. Hon är en värdefull resurs med den expertis hon har och därför känns det naturligtvis roligt att kunna erbjuda Katarina en förlängning på hennes uppdrag, säger Karin Brynell vd på Svensk Dagligvaruhandel. Katarina Rosenqvist driver sedan en tid tillbaka eget konsultföretag inom hållbar affärsutveckling och kommer att fortsätta göra det, men vara på Svensk Dagligvaruhandel på halvtid. - Dagligvaruhandelsaktörerna i Sverige har höga ambitioner och ett aktivt arbete inom hållbarhetsområdet. Jag ser fram

Matmomsen är inte lösningen på övervikt och fetma (replik DN Debatt 11 juni)12.6.2018 08:00 | Blogginlägg

I DN den 6 juni skrev Karin Wedin och Anders Olshov en artikel som grundar sig i att andelen människor med övervikt och fetma ökar i Sverige. Detta är onekligen ett problem. Men skribenternas orsaksbeskrivning och förslag på lösningar missar målet. Vi behöver mat och dryck för att överleva, men också för att leva sunt och då och då leva gott. Utvecklingen med övervikt och fetma beror inte på enskilda matvaror utan på ohälsosamma levnadsvanor. Det är en mycket viktig distinktion. När Wedin och Olshov ska föreslå lösningar blir det en lång rad åtgärder utan vetenskaplig grund. T ex föreslår man höjd matmoms med hänvisning till att maten har blivit för billig. Matpriserna är inte lösningen på ökad övervikt och Sverige har redan en hög matmoms jämfört med andra EU-länder. Det är dessutom betydligt billigare att fylla korgen med morötter och broccoli än med chips och godis. Att författarna exemplifierar med prisfall på kött är förbryllande eftersom köttkonsumtionen inte är en direkt orsak t

IKEA Food ny medlem i Svensk Dagligvaruhandel25.5.2018 08:43 | Pressmeddelande

IKEA Food blir från och med idag (25 maj) medlem i branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel. Därmed får de svenska dagligvaruhandelsaktörerna Axfood, Bergendahls, Coop, ICA och Lidl sällskap i det branschgemensamma arbetet inom bland annat livsmedelssäkerhet, hållbarhet, hälsa och övriga samhälls- och näringspolitiska frågor. - Vi välkomnar IKEA Food till det branschgemensamma arbetet inom ramen för Svensk Dagligvaruhandel. Livsmedelssäkerhet och hållbarhetsfrågorna är centrala för branschen och alla blir vinnare om vi samarbetar, säger Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel - IKEA Foods verksamhet växer vilket ställer ökade krav på mer livsmedelsspecifika frågor. I kontakt med verk och myndigheter finns det också en fördel att agera branschgemensamt varför vi ser fram emot att bli en del av Svensk Dagligvaruhandel, säger Michael La Cour, vd IKEA Food. Svensk Dagligvaruhandels uppdrag är att skapa förutsättningar för dagligvaruhandeln att verka i Sverige, inte minst inom det nä

Axfoods vd Klas Balkow blir ordförande i Svensk Dagligvaruhandel24.5.2018 09:53 | Pressmeddelande

Imorgon (25 maj) samlas branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels styrelse för stämma och styrelsemöte. Axfoods vd Klas Balkow kommer i samband med det att tillträda som ordförande för branschorganisationen. - Branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel är en viktig aktör genom att vara branschens gemensamma kraft och röst i för oss viktiga samhälls- och näringspolitiska frågor. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med styrelsen och kansliet med vd Karin Brynell i spetsen, säger Klas Balkow Anders Svensson vd på ICA Sverige, som därmed lämnar över ordförandeskapet, sitter kvar som ledamot i styrelsen. Johan Augustsson, nytillträdd vd på Lidl Sverige, går in i styrelsen från och med fredagens möte. För ytterligare frågor kontakta; Anna Jönsson, kommunikationschef Svensk Dagligvaruhandel 0709- 803209 Claes Salomonsson, tf kommunikationschef Axfood: 0708-102402

Vill du ha med dagligvaruhandels röst under ditt Almedalsevent? - Svensk Dagligvaruhandels medarbetare är på plats14.5.2018 21:44 | Nyheter

” Var är Livsmedelsverket och kostråden i matdebatten?– bloggare och influencers får idag allt för stort inflytande på den svenska befolkningens matvanor” ”Politikerna måste satsa för att få igång den inhemska produktionen av biobaserad råvara från skogen. Det är en förutsättning om vi i dagligvaruhandeln ska nå vårt mål om att plastförpackningar ska vara producerade av förnybar och återvunnen råvara till 2030 samt vara materialåtervinningsbara till 2022” ”Den svenska livsmedelsproduktionen ska självfallet öka, men såväl nationell som internationell produktion bör främjas - förutsatt att det finns tydliga kriterier vad gäller djurvälfärd och antibiotikaanvändning” ”Hur ska vi kunna veta om vi lyckats nå FN:s globala mål om halverat matsvinn, när det inte finns en gemensam definition och mätmetod? ” ”Vi väntar på att regeringen ska ta beslut för effektivare, likvärdiga och riskbaserade livsmedelskontroller som utlovades” Är detta åsikter som skulle passa in på ditt seminarium, debatt, r

Svensk Dagligvaruhandel uppmanade Närings- och innovationsminister Damberg att satsa på fossilfri plastråvara25.4.2018 13:25 | Pressmeddelande

Idag överlämnade Svensk Dagligvaruhandel, med medlemsföretagen Axfood, Bergendahls, Coop, ICA och Lidl, sin färdplan Mot fossilfria och materialåtervinningsbara plastförpackningar till 2030 till Närings - och innovationsminister Mikael Damberg samt klimatminister Isabella Lövin. Svensk Dagligvaruhandels ordförande Anders Svensson (vd för ICA Sverige) uppmaning till ministrarna var att produktionen av inhemsk fossilfri plastråvara måste få fart. Han bad också om förutsägbarhet och långsiktighet från politiken så att branschens fortsatta investeringar i sorterings- och återvinningssystem kan säkras. - Det kändes betydelsefullt att få berätta om dagligvaruhandelns mål och vad vi själva gör. Jag hoppas att Närings- och innovationsministern tog till sig budskapet att det krävs en politisk satsning för att få fart på utvecklingen av inhemsk fossilfri plastråvara, sa Anders Svensson ordförande i Svensk Dagligvaruhandel och vd för ICA Sverige efter överlämningen. Svensk Dagligvaruhandels Färdp

Dagligvaruhandeln överlämnar färdplan kring plastförpackningar till statsministern23.4.2018 09:00 | Pressmeddelande

Dagligvaruhandelsaktörerna Axfood, Bergendahls, Coop, ICA och Lidl har satt ett mål om att till 2030 ska plastförpackningar vara producerade i förnybar eller återvunnen råvara. Dessutom ska de vara materialåtervinningsbara redan 2022. Färdplanen, som beskriver vad dagligvaruhandeln ska göra och vad branschen önskar av politikerna för att nå målet, överlämnas på onsdag (25 april) till statsminister Stefan Löfven och klimatminister Isabella Lövin. Överlämningen och en kort presentation kommer att genomföras av Svensk Dagligvaruhandels ordförande Anders Svensson (vd ICA Sverige). Överlämningen sker inom ramen för Fossilfritt Sverige och genomförs tillsammans med åtta andra branscher som tagit fram färdplaner. Mer info om överlämningen Färdplanen i sin helhet, kommer att publiceras på Svensk Dagligvaruhandels hemsida 25 april. För ytterligare frågor om Svensk Dagligvaruhandels medverkan, kontakta Anna Jönsson, kommunikationschef Svensk Dagligvaruhandel 0709-803209

Dagligvaruhandelns gemensamma mål: Till 2030 ska plastförpackningar vara fossilfria8.4.2018 16:47 | Pressmeddelande

Plast är ett omdebatterat material och i landets livsmedelsbutiker är plastförpackningar vanliga. Nu kommer dagligvaruhandelsaktörerna i Sverige att göra plastförpackningarna mer klimatsmarta – tillsammans har branschen satt ett mål om att till 2030 ska den fossila råvaran i plastförpackningarna bytas ut till fossilfri eller återvunnen råvara. - Plastförpackningar har många fördelar, som att det förlänger livsmedels hållbarhet och bidrar till minskat matsvinn - plasten runt gurkan är ett exempel på det. Men nackdelen är att plastförpackningarna till största delen består av fossil råvara, vilket dagligvaruhandelns initiativ kommer ändra på. Nu hoppas vi att regeringen delar våra ambitioner och hjälper oss att nå målet, säger Karin Brynell vd Svensk Dagligvaruhandel Initiativet är framtaget inom ramen för Fossilfritt Sverige och kommer därför att presenteras för regeringen senare i vår. Då kommer dagligvaruhandeln uppmana regeringen att satsa på inhemsk produktion av biobaserad råvara, e

Dagligvaruhandeln lanserar ny version av branschriktlinjen Säker mat i din butik26.3.2018 09:32 | Pressmeddelande

Idag publicerar Svensk Dagligvaruhandel en ny version av branschriktlinjen ”Säker mat i din butik” som beskriver hur livsmedelsbutiker ska arbeta med livsmedelshantering i butik, för att leva upp till de lagkrav som finns samt andra insatser utöver lagstiftningen. Det är den fjärde versionen sedan branschriktlinjen togs fram första gången 2006. - Branschriktlinjen ”Säker mat i din butik” är ett uppskattat verktyg för butiksmedarbetare i deras arbete med livsmedelshygien och hanteringen av allt från varor vid varuintaget till märkning i delikatessdisken. Den nya versionen är ett resultat av gott samarbete med och mellan Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag, säger Mona Lauermann Orheden, ansvarig för livsmedelssäkerhet på Svensk Dagligvaruhandel. Den nya versionen är uppdaterad utifrån aktuell lagstiftning och har en enklare ton och form än tidigare versioner. En betydande förändring i branschriktlinjen ”Säker mat i din butik” är att innehållet nu är avstämt mot informationsförordning

Kommuner: Stötta regeringen i att få ordning på livsmedelskontrollen! (Publicerad i Dagens Samhälle 1 mars)1.3.2018 10:50 | Blogginlägg

Livsmedelskontrollerna, som genomförs av kommunerna, bör vara likvärdiga i hela landet. De bör också vara samordnade för att innebära en så liten störning som möjligt i den ordinarie verksamheten för företagen. I alla fall enligt den nationella livsmededelsstrategin som regeringen presenterade för snart ett år sedan och vars mål sju av åtta riksdagspartier enats om. Sedan strategin presenterades har åtgärder för att få en likvärdig och bättre samordnad livsmedelskontroll kommit med i åtgärdspaket från regeringen och i motioner från oppositionspartier. Regeringen gav till exempel Statskontoret i uppdrag att se över hur livsmedelskontrollen bäst organiseras och Livsmedelsverket har utrett både avgiftssystemet och riskklassificeringsmodellen. För oss – branschorganisationer som företräder handel, restauranger och producenter –var det välkommet att behovet av att utveckla livsmedelskontrollen så tydligt kom med i livsmedelsstrategin. Kontrollerna som kommunerna genomför i våra butiker, res

Dagligvaruhandelns förslag till den nationella handlingsplanen för minskat matsvinn26.2.2018 07:30 | Pressmeddelande

De tre myndigheterna Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket har mot bakgrund av FN:s globala mål för halverat matsvinn till 2030 och inom ramen för livsmedelsstrategin fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för minskat matsvinn. Den 28 februari ska myndigheterna överlämna en rapport till regeringen. Dagligvaruhandelsaktörerna ansvarar för svinnet i handelsledet, men har möjligheter att påverka även i andra led, exempelvis hushållen som står för den största mängden svinn. Dagligvaruhandeln har därför engagerat sig i arbetet med handlingsplanen och har överlämnat ett inspel till myndigheterna som beskriver vad dagligvaruhandeln tycker ska ingå i den nationella handlingsplanen för minskat matsvinn. - I dagligvaruhandelns dokument finns såväl förslag på vad det offentliga behöver göra för att skapa förutsättningar för matsvinnsarbetet som vad dagligvaruhandeln gemensamt kommer att prioritera de kommande åren, säger Magnus Nikkarinen näringspolitiskt ansvarig på Svensk

Dagligvaruhandelns försäljning av vegetariska livsmedel fortsätter att öka11.12.2017 06:00 | Pressmeddelande

Konsumenternas önskan om att byta ut en del av köttet till vegetariska alternativ har uppmärksammats mycket under den senaste tiden, inte minst i konsumentundersökningar. Men handlar konsumenterna i enlighet med vad de säger? Färsk statistik från Nielsen Data, indikerar att så är fallet. Försäljningen av frysta vegetariska alternativ har i år vuxit med 20 procent. Färska vegetariska alternativ har haft en ännu mer imponerande försäljningsökning, 52 procent. - Med de nya försäljningssiffrorna kan vi slå fast att den vegetariska trenden inte bara är ett önskat beteende hos konsumenter, utan att de faktiskt också handlar vegetariska livsmedel i högre utsträckning, säger Karin Brynell vd Svensk Dagligvaruhandel. Siffrorna presenteras i Svensk Dagligvaruhandels kvartalsrapport Q3 2017 som också innehåller nyckeltal på försäljningstillväxt, sysselsättning, prisstatistik och nordisk jämförelse. För ytterligare frågor kontakta; Karin Brynell, VD Svensk Dagligvaruhandel 0709 758085
  • 1
  • 2
  • 3
  • Sista
  • >>

Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisation för dagligvaruhandeln som är en viktig del av livsmedelskedjan. Vi tar fram branschriktlinjer och överenskommelser, svarar på remisser och arbetar med samhälls- och näringspolitiska frågor. Våra medlemsföretag är Axfood, Bergendahls Food, Coop Sverige, ICA Sverige, IKEA Food, Lidl Sverige, och Livsmedelshandlarna.