Svenskt Trä

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Målsättningen är att genom information och inspiration öka träanvändningen i Sverige och på utvalda marknader utomlands. Svenskt Trä syftar också till att lyfta fram trä som ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och hållbart material.

Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverks- och limträindustri.

Pressmeddelanden
77
Meny

Nu blir det ännu enklare att bygga i trä20.4.2018 08:52 | Pressmeddelande

Det är inte alltid helt enkelt att snabbt och direkt på plats räkna ut hur mycket läkt takbyggnationen kräver eller hur mycket fasadpanel som behövs för en ny tillbyggnad. För att underlätta byggande i trä har branschorganisationen Svenskt Trä tagit fram arbetsverktyget Lathunden. I den nya versionen av Lathunden finns bland annat uppdaterade dimensioneringstabeller, ny information kring industriell ytbehandling och nya profiler inom virkessortimentet.

Hjälp för att komma igång med vårens byggprojekt19.4.2018 14:36 | Pressmeddelande

Våren närmar sig med stormsteg och det börjar bli dags att komma igång med byggandet av den nya altanen, bryggan på landet eller lekstugan till barnen. Frågor om hur mycket virke som går åt, vilka dimensioner som behövs och vilka skruvar/spikar som ska användas var blir allt mer relevanta. För att hjälpa alla händiga och byggintresserade personer har branschorganisationen Svenskt Trä tagit fram arbetsverktyget Lathunden och lanserar nu en uppdaterad utgåva, både som trycksak och gratisapp.

Unik databas för träforskning lanseras17.4.2018 07:14 | Pressmeddelande

Den 9 april lanserades en helt ny forskningsportal, Träforskningsportalen, som innehåller över 6000 forskningsrapporter relaterade till trä och träbyggande. Databasen har länge efterfrågats av träindustrin och kommer att bli en användbar källa till kunskap för besökare som forskare, studenter, konstruktörer och arkitekter. Bakom forskningsdatabasen står branschorganisationen Svenskt Trä i samarbete med Kungliga Biblioteket. Även RISE, Research Institute of Sweden, har haft en nyckelroll i uppstartandet av portalen.

Furu, framtidsmaterial i trendutställning på Stockholm Furniture & Light Fair7.2.2018 14:31 | Pressmeddelande

Att furu är ett intressant framtidsmaterial är tydligt då det uppmärksammas i trendutställningen skapad av Halleroed och Materialbiblioteket på uppdrag av Stockholm Furniture & Light Fair 6-10 februari. Det är ett träslag som kan gestaltas i en mängd nyskapande uttryck tack vare moderna ytbehandlingar och ny teknik. För branschorganisationen Svenskt Trä är det här av flera skäl ett spännande samarbete.

Svenskt limträ slår rekord igen!23.1.2018 15:16 | Pressmeddelande

De senaste åren har den svenska limträbranschen vant sig vid att slå rekord. Under 2017 ökade försäljningen med cirka 7 procent jämfört med 2016 som var det tidigare rekordåret. − Det är inte minst den unga generationen som insett limträbyggandets fördelar och allt talar för att försäljningen av limträ fortsatt kommer att öka, säger Johan Fröbel, chef teknik och distribution på branschorganisationen Svenskt Trä. Under 2017 sålde de svenska limträproducenterna sammanlagt drygt 85 000 kubikmeter limträ, vilket kan jämföras med cirka 77 000 kubikmeter år 2016. Johan Fröbel menar att de senaste årens rekordförsäljning visar på en stabil trend och räknar med en fortsatt kraftig ökning av limträbyggandet. − De siffror och den efterfrågan vi ser nu är ingen tillfällighet, utan resultatet av ett paradigmskifte som innebär något helt nytt i byggbranschen, säger han. Bakom rekordsiffrorna ligger de stora fördelar som finns med att bygga med limträ: det är förnybart, vackert, lätt att forma, bran

Våra val i samtiden bygger framtiden11.1.2018 11:57 | Pressmeddelande

Det moderna träbyggandet är här för att stanna. Det är av största vikt för att Sverige ska kunna lösa bostadsförsörjningen och samtidigt nå de högt satta klimatmålen. Men för att nå längre och fortsätta driva utvecklingen mot fossilfrihet 2030 behövs handelskraftiga konstruktörer, byggaktörer och politiker som vågar gå den väg som många arkitekter redan valt - att välja trä framför tradition – i hela Sverige. Träpriset, som nu fyller 50 år, har sedan starten 1967 positionerat sig som en av Sveriges största arkitekturtävlingar och delas vart fjärde år ut till en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä och som speglar och utvecklar tiden vi lever i. Men priset syftar inte bara till att belöna en enskild byggnad. Det vill också lyfta och synliggöra alla de fördelar som materialet trä erbjuder när det gäller såväl minskad klimatpåverkan som arkitektoniska möjligheter. Bakom priset står Svenskt Trä, vars verksamhet syftar till kunskapsspridning om trä som konstruktions- och by

Framgångsrikt firande när Träpriset fyllde 50 år22.12.2017 08:53 | Pressmeddelande

Trä och träbyggande engagerar. Och det engagerar brett; från politiker och byggherrar till beställare och allmänhet. Det står klart efter att Svenskt Trä i mitten av december avslutade den kampanj som under hösten uppmärksammat att Träpriset, en av Sveriges främsta arkitekturtävlingar, fyller 50 år. – Kampanjen har med all önskvärd tydlighet visat att trä engagerar beslutsfattare på alla nivåer. Både närings- och innovationsministern Mikael Damberg och bostadsministern Peter Eriksson medverkade i kampanjen och berättade om sin syn på trä, träbyggande och framtiden, säger Alexander Nyberg, arkitekt och ansvarig för Träpriset på Svenskt Trä. Träpriset instiftades 1967 och har sedan dess delats ut vart fjärde år till en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä och speglar tiden vi lever i. I samband med 50-års jubileet hyllades Träpriset genom en digital kalender med 50 luckor där många tongivande aktörer delar med sig av sin syn på trä, träbyggande och framtiden varvat med å

Ulf Gustafsson blev årets riddare av Trämarknadsorden5.12.2017 09:20 | Pressmeddelande

Vid årets Trämarknad den 23 november dubbades Ulf Gustafsson, vd för Byggmaterialhandlarna, till 2017 års riddare av Trämarknadsorden. – Jag är väldigt hedrad, stolt och rörd över utmärkelsen, säger Ulf Gustafsson. Till riddare av Trämarknadsorden dubbas den som utfört ett arbete till gagn för hela träbranschen. Utmärkelsen delas ut vid det årliga marknadsseminariet och tillföll i år Ulf Gustafsson, vd för Byggmaterialhandlarna. Ulf Gustafsson har tillsammans med branschorganisationen Svenskt Trä bland annat arbetat fram VilmaBas, det första branschgemensamma registret över egenskapsdeklarerade varor. Samarbetet har också resulterat i konceptet certifierad träexpert – en satsning på kompetensutveckling för de anställda inom byggvaruhandeln. – Frågan om digitalisering är stor inom byggvaruhandeln liksom standardiseringar av produkter. Att det finns gemensamma synsätt för hur artikelnummer, benämningar och egenskaper ska beskrivas för trävaror är enormt viktigt för branschen. Det underlä

God konkurrenskraft på en växande världsmarknad4.12.2017 08:23 | Pressmeddelande

Svensk sågverksindustri har god internationell konkurrenskraft och en stark ställning på främst den brittiska och den nordafrikanska marknaden. Sverige har en styrka i sina relativt låga produktionskostnader men behöver fortsätta öka produktiviteten och samtidigt arbeta med produktutveckling för att på så vis kunna konkurrera med fler fördelar än pris. Det visar en studie av de svenska sågverkens konkurrenskraft, gjord av det globala konsultföretaget McKinsey och presenterad under Trämarknaden i Karlstad den 23 november. – Den svenska sågverksindustrin är konkurrenskraftig och det finns en framtidstro i branschen. En tekniskt bra produkt i kombination med träets fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv ger Sverige goda möjligheter att utveckla sin roll på den globala trämarknaden, säger Mikael Eliasson, direktör på branschorganisationen Svenskt Trä. Studien har undersökt marknaderna i Storbritannien, Nordafrika, västra Europa, Kina, Japan och USA. Den visar att svensk sågverksindustri har

50 hyllningsfilmer när Träpriset firar 50 år1.12.2017 11:10 | Pressmeddelande

Träpriset firar 50 år och det uppmärksammar branschorganisationen Svenskt Trä med en filmserie med 50 röster om trä. I en digital kalender med lucköppning varje vardag får besökaren se filmklipp om några av Sveriges mest spektakulära objekt i trä och möta namnkunniga personer som delar med sig av sin syn på trä, träbyggande och framtiden. Den nionde oktober öppnades den första luckan i den digitala kalendern som hyllar Träpriset och därefter har en ny lucka öppnats varje vardag. Besökaren har fått lyssna till bland annat bostadsminister Peter Eriksson, som har ett stort intresse för miljöfrågor och gärna vill se Sverige som en permanent världsutställning för miljövänliga trähus, Mats Kreü som arbetar inom stålindustrin, berättar om sin syn på byggande med trä i kombination med stål och Gert Wingårdh, som har haft ett finger med i flera byggnader i Träprisets långa historia. Besökarna har också blivit inspirerade av återuppbyggnaden av Katarina kyrka i Stockholm, Universeum i Göteborg o

Träindustri med framtidstro30.11.2017 09:12 | Pressmeddelande

Den svenska träindustrin har god internationell konkurrenskraft på en i dagsläget stark exportmarknad. Den svenska bygghandeln, som är det enskilt största marknadssegmentet, fortsätter dessutom att öka sin omsättning. Årets upplaga av Trämarknaden fick också besök av landshövdingen i Värmlands län, Kenneth Johansson, som betonade skogen och skogsindustrins betydelse för Värmland och Sverige. – Skogsindustrin har stor betydelse för oss och det finns en framtidstro här. Låt oss jobba tillsammans, det är framgångsreceptet, säger Kenneth Johansson. Trämarknaden är en av de främsta mötesplatserna för den svenska träindustrin och gick i år av stapeln för 56:e gången. Ulf Gustavsson, vd för Byggmaterialhandlarna, inledde dagen med att konstatera att svensk bygghandel befinner sig i stark utveckling och utgör sågverkens enskilt största inhemska marknadssegment. Han berättade också att efterfrågan ökar när det gäller mer avancerade produkterbjudanden och att kringtjänster som support och utbild

För klimatet hela vägen – bygg laddstationer i trä24.11.2017 13:08 | Pressmeddelande

Det kommer att behövas 25 000 laddstationer för elbilar i Stockholm fram till år 2030, enligt Trafikverkets prognos. Om vi väljer att bygga laddstationer och andra infrastrukturbyggnader i trä stödjer vi inte bara omställningen till en koldioxidneutral fordonsflotta. Vi går hela vägen och bidrar till en klimatneutral infrastruktur. Klimatrealister och andra framtidsorienterade, ansvarstagande människor kan glädja sig åt Trafikverkets prognos att Stockholm behöver sätta upp 25 000 laddstationer för elbilar fram till 2030. Pratar vi om nationell nivå rusar siffrorna förstås iväg ännu mer. Och allt väl så långt, för de flesta är väl glada över en renare och tystare biltrafik. Tänker man lite längre och börjar fundera på hur alla dessa, kanske hundratusentals, laddstationer ska byggas, kan även de bli ett betydelsefullt verktyg i klimatkampen. För vill vi reducera klimatpåverkan och utsläppen av koldioxid i atmosfären genom att minska antalet bilar som körs på fossila bränslen, måste vi oc

Påminnelse pressinbjudan: Träffa sågverksbranschen på Trämarknaden i Karlstad22.11.2017 09:36 | Pressmeddelande

Ta del av de senaste prognoserna och trenderna när det gäller utvecklingen av trämarknaden och möt några av trä- och sågverksindustrins tyngsta företrädare under presslunchen. Välkommen till Trämarknaden i Karlstad, mötesplatsen för sågverksbranschen sedan mer än 50 år tillbaka. Under förmiddagen den 23 november diskuteras ”Bygghandeln - sågverkens viktigaste kund” ur ett svenskt och brittiskt perspektiv. I den diskussionen deltar Ulf Gustavsson, VD på Byggmaterialhandlarna, David Hopkins, CEO på Timber Trade Federation (TTF), Anders Ek, Senior Advisor på SCA Timber, och Johan Fröbel, chef teknik och distribution på Svenskt Trä. Eftermiddagen inleds av landshövdingen i Värmland län, Kenneth Johansson. Under några intensiva timmar kommer Mats Kinnwall, Chefsekonom Skogsindustrierna och Industriarbetsgivarna, beskriva den makroekonomiska utvecklingen, Peter Berg, Director of Knowledge Paper & Forest Products på Mc Kinsey, presentera en rykande färsk konkurrenskraftsstudie av svensk sågve

Gratis bygghjälp – närsomhelst och överallt21.11.2017 09:43 | Pressmeddelande

Nya funktioner i populära byggappen Lathunden. Branschorganisationen Svenskt Träs gratisapp Lathunden samlar all information som behövs för att bygga på ett professionellt och effektivt sätt med trä. Under året har appen fått en rad uppdateringar som gjort den ännu bättre. – Vi har bland annat utvecklat funktionerna för virkeskvalitet och dimensionering, säger Johan Fröbel, chef teknik och distribution på Svenskt Trä. Appen Lathunden förenklar användningen av trä i olika typer av byggprojekt – allt från virkesåtgång och dimensionering till hjälp att hitta din lokala bygg- och trävaruhandlare. – Lathunden är otroligt populär och har laddats ner över 130 000 gånger av hantverkare, arkitekter, bygg- och trävaruhandlare och privatpersoner. Därför jobbar vi ständigt med att uppdatera och utveckla den på ett fackmässigt sätt, säger Johan Fröbel. Under året har appen fått ett nytt utseende, kompletterats med ett nyhetsbrev och utökats under fliken Verktyg med de nya funktionerna egyptisk tria

Pressinbjudan: Träffa sågverksbranschen på Trämarknaden i Karlstad16.11.2017 12:15 | Pressmeddelande

23 november, Elite Stadshotellet, Karlstad Ta del av de senaste prognoserna och trenderna när det gäller utvecklingen av trämarknaden och möt några av trä- och sågverksindustrins tyngsta företrädare under presslunchen. Välkommen till Trämarknaden i Karlstad, mötesplatsen för sågverksbranschen sedan mer än 50 år tillbaka. Under förmiddagen den 23 november diskuteras ”Bygghandeln - sågverkens viktigaste kund” ur ett svenskt och brittiskt perspektiv. I den diskussionen deltar Ulf Gustavsson, VD på Byggmaterialhandlarna, David Hopkins, CEO på Timber Trade Federation (TTF), Anders Ek, Senior Advisor på SCA Timber, och Johan Fröbel, chef teknik och distribution på Svenskt Trä. Eftermiddagen inleds av landshövdingen i Värmland län, Kenneth Johansson. Under några intensiva timmar kommer Mats Kinnwall, Chefsekonom Skogsindustrierna och Industriarbetsgivarna, beskriva den makroekonomiska utvecklingen, Peter Berg, Director of Knowledge Paper & Forest Products på Mc Kinsey, presentera en rykande f

Bygghjälp direkt i fickan - nu lanseras tre nya webbappar i Trärådhuset14.11.2017 09:51 | Pressmeddelande

Nu gör branschorganisationen Svenskt Trä det ännu enklare att bygga rätt och professionellt i trä. Webbappen Trärådhuset har fått nya funktioner för bygglov, trädgårdsbygge, samt dimensioner och kvalitet. – Med de nya applikationerna vill vi bidra med fackmässig kunskap så att både hantverkare och skickliga hemmafixare kan bygga enkelt i trä, säger Johan Fröbel, chef teknik och distribution på Svenskt Trä. Trärådhuset kan beskrivas som ett interaktivt hus där besökaren enkelt klickar sig fram till relevant och pedagogisk information. Här får både hantverkare och skickliga gör-det-självare råd kring sitt byggprojekt och hjälp med allt från konstruktioner och dimensioner till materialval och design. – Webbappen är dessutom anpassad för smarta telefoner och surfplattor så att den är praktisk att ta med sig ut och använda på byggarbetsplatsen om man snabbt behöver kontrollera något, säger Johan Fröbel. Nu har Svenskt Trä lanserat tre nya praktiska webbapplikationer i Trärådhuset: Trädgård

Svenskt Trä till COP23 i Bonn8.11.2017 15:37 | Pressmeddelande

Inom ramen för det Nordiska Ministerrådet reser Svenskt Trä till Bonn och FN:s klimatförhandlingar COP23. Konferensen som pågår mellan 6–17 november 2017 syftar till att ta nästa steg i arbetet med att förverkliga klimatavtalet från Paris 2015. I Nordiska Ministerrådets egna paviljong är det bioekonomins nytta och bidrag till klimatavtalet som kommer avhandlas. Det handlar bland annat om lösningar, metoder och kunskap för en grönare framtid. Mikael Eliasson, Direktör för Svenskt Trä, kommer i sin medverkan specifikt att lyfta frågor som handlar om svensk industrialisering som strategi för en bioekonomisk omställning. Syftet är att öka användandet av biomassa och samtidigt optimera ekosystemtjänsternas värde och bidrag till ekonomin. - Som representant för Skogsindustrierna vet jag att vi har en unik bioekonomisk kunskap som skapar värde för svensk produktivitet och innovation, men också globalt för klimatet. I och med att klimatfrågan berör oss allt mer, har vi också ett ansvar för att

Professionell hjälp till alla hemmafixare på nya byggbeskrivningar.se8.11.2017 10:32 | Pressmeddelande

Ska du bygga altan, carport eller plank i trä? Då får du lättillgänglig och gratis hjälp på Svenskt Träs nya uppdaterade webbsida byggbeskrivningar.se. Här finns bland annat utförliga steg för steg-beskrivningar och ett åskådligt dimensioneringsprogram. – Vi vill göra det ännu enklare för alla att bygga i trä, säger Johan Fröbel, chef teknik och distribution på branschorganisationen Svenskt Trä. Svenskt Träs webbsida byggbeskrivningar.se riktar sig i första hand till hemmafixare som vill bygga på ett professionellt sätt och har mer än 40 000 besökare varje månad. Här får alla gör-det-självare fackmässig hjälp med att bygga allt från altan och bastu till skateboardramp och utedass, och även goda råd kring hur de kan renoverar till exempel fönster och tak. – Hemmafixandet och intresset för att bygga i trä bara fortsätter att växa. Den nya hemsidan har bland annat fått en praktisk sökfunktion och ett uppdaterat dimensionsprogram som ger ännu effektivare hjälp. Och dessutom är allt gratis,
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Sista
  • >>

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Målsättningen är att genom information och inspiration öka träanvändningen i Sverige och på utvalda marknader utomlands. Svenskt Trä syftar också till att lyfta fram trä som ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och hållbart material.

Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverks- och limträindustri.