Sveriges geologiska undersökning

Här kan du läsa SGUs pressmeddelanden, ladda ner bilder och hitta fakta om SGU och vår verksamhet. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller vill komma i kontakt med någon av våra experter.

OBS! I februari 2020 håller vi på att bygga om vårt pressrum, och under en kort period kan det hända att inte allt pressmaterial finns tillgängligt på webben. Mejla eller ring då våra presskontakter om du vill ha det senaste från SGU.

Presskontakt:

Ulf Boivie, tel: 018-17 90 50

Kaarina Ringstad, 018-17 92 38

Mejl: press@sgu.se

 

Gå in på vår Youtube-kanal för att se filmer om spännande geologi: youtube.com/sgusweden

SGU bygger ut mätstationer för ökat skydd mot solstormar28.8.2019 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Solstormar är ett hot mot viktiga samhällsfunktioner, och det behövs därför bättre rymdväderprognoser. Mot den bakgrunden bygger SGU och Danmarks Tekniska Universitet ett nät av geomagnetiska mätstationer i Sverige, i Danmark och på Grönland. Det behövs utökade observationer av jordens magnetfält, i rymden och på marken, för att öka förståelsen av de fysikaliska processer som pågår i jonosfären och rymden under en solstorm. Det är bakgrunden till att SGU i samarbete med Danmarks Tekniska Universitet (DTU) ska bygga ett nätverk av geomagnetsiska mätstationer i Sverige, Danmark och på Grönland. SGUs del i projektet är att bygga upp ett nätverk av sex geomagnetiska mätstationer i den mellersta och södra delen av Sverige. – Stationerna ger bättre data om variationer i jordens magnetfält, som är en del av rymdvädret, så att det går att göra bättre prognoser för rymdvädret och därmed öka beredskapen, säger Gerhard Schwarz, statsgeofysiker på SGU. Data från nätverket samlas in kontinuerligt o

Rekordår för svensk malmproduktion 201827.6.2019 15:06:00 CEST | Pressmeddelande

Malmproduktionen ökade 2018 till 81 miljoner ton, den högsta årsproduktionen någonsin. Sedan nedgången 2015 har produktionen ökat med åtta procent, visar siffror från SGUs årliga publikation Bergverksstatistik som nu finns ute. Malmproduktionen 2018 blev återigen den högsta någonsin med 81,2miljoner ton. Det tidigare rekordet sattes 2014 och var på 80,8 miljoner ton.Jämfört med fjolårets produktion på 77,8 miljoner ton blev ökningen fyra procent. De senaste årens uppgång beror dels på en ökning av produktionen i Aitik, dels på ökad produktion i Kiruna samt nytillskott av anrikningsmalm från den återstartade Kaunisvaaragruvan i Pajala. Några siffror från Bergverksstatistik 2018: Mängden säljbara järnmalmsprodukter (slig och pellets) ökade måttligt med en procent till 27,5 miljoner ton. Metallinnehållet från icke-järnmalmsgruvor blev avtagande under 2018. Dock ökade kopparmängderna något trots att föregående år var rekordår. Guldproduktionen blev något högre jämfört med föregående år, vi

Invigning av nya borrkärnearkivet i Malå7.2.2019 11:15:00 CET | Pressmeddelande

Idag torsdag den 7:e februari invigs det nya borrkärnearkivet i Malå med större lokaler som förbättrar förutsättningarna för svensk gruvsektor. Med de nya större lokalerna finns det plats för att ta emot borrkärnor i många år framöver, något som bidrar till ökad hållbarhet och konkurrenskraft inom den svenska gruvnäringen. - Vi behöver mer metaller för att lyckas med den gröna omställningen, och för att uppnå klimatmålen är prospekteringen en nyckelfråga. I det sammanhanget spelar utvecklingen av borrkärnearkivet en viktig roll, säger Lena Söderberg, generaldirektör på SGU. Utbyggnaden av borrkärnearkivet sker i samarbete med företaget Guideline Geo. - Europas största borrkärnearkiv i Malå är centralt, inte bara för gruvnäringen, utan även för forskningen och för att lära oss mer om vår del av världen, säger näringsminister Ibrahim Baylan. Invigningen av det utbyggda borrkärnearkivet sker på plats i Malå torsdag 7/2 kl 13. Om borrkärnearkivet I SGUs borrkärnearkiv samlas en stor del av

Kartläggning av innovationskritiska metaller och mineral7.12.2018 06:30:00 CET | Pressmeddelande

Sverige har potential för utvinning av metaller och mineral för nya miljö- och teknikinnovationer. Det framgår av en ny slutrapport som SGU idag lämnar till regeringen. Sverige har potential för utvinning av metaller och mineral för nya miljö- och teknikinnovationer. Det framgår av en ny slutrapport som SGU idag lämnar till regeringen. Sverige har geologisk potential för ett flertal innovationskritiska råmaterial, något som visas av att det finns flera malmberäknade fyndigheter där dessa råmaterial ingår. Detta konstaterar SGU i slutrapporten för regeringsuppdraget att ” kartlägga möjligheterna för utvinning i Sverige av de metaller och mineral som krävs för tillverkning av nya miljö- och teknikinnovationer”. SGU har dessutom, med hjälp av nya analyser av borrkärnor och gruvavfall, identifierat ett flertal nedlagda gruvområden och prospekteringsprojekt där kritiska råmaterial förekommer. Genom att koppla dessa analysresultat till annan kunskap om gruvområden och prospekteringsprojekt,

Samhällets behov av ballast högt trots sämre konjunktur22.11.2018 10:30:00 CET | Pressmeddelande

En ny prognos från SGU visar att Sveriges behov av ballast kommer att öka fram till 2040, även med ett minskat bostadsbyggande. Bakgrunden är storstadsutvecklingen och de stora infrastrukturprojekt som påbörjas. SGU har i en ny prognos bedömt att ballastbehovet under närmaste åren kommer vara fortsatt högt. Även en mycket försiktig uppskattning av utvecklingen pekar på en produktion som fram till 2040 som årsvis är högre än för perioden 2000 – 2015. Detta trots byggkonjunktur de kommande åren ser ut att bli sämre. – Att efterfrågan på ballast fortsätter uppåt trots sämre konjunktur beror på att befolkningen ökar och behov av bostäder, samt investeringsbehov i byggnader och anläggningar, säger Kristian Schoning, statsgeolog på SGU. De största behoven kommer att finnas i regioner med befolkningstillväxt och där det kommer pågå särskilda större infrastrukturprojekt med tillhörande bostadsbehov, som snabbjärnvägar mellan Göteborg, Malmö och Stockholm, samt Norrbotniabanan. Ballastanvändnin
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Sista
  • >>

Här kan du läsa SGUs pressmeddelanden, ladda ner bilder och hitta fakta om SGU och vår verksamhet. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller vill komma i kontakt med någon av våra experter.

OBS! I februari 2020 håller vi på att bygga om vårt pressrum, och under en kort period kan det hända att inte allt pressmaterial finns tillgängligt på webben. Mejla eller ring då våra presskontakter om du vill ha det senaste från SGU.

Presskontakt:

Ulf Boivie, tel: 018-17 90 50

Kaarina Ringstad, 018-17 92 38

Mejl: press@sgu.se

 

Gå in på vår Youtube-kanal för att se filmer om spännande geologi: youtube.com/sgusweden