Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Med närmare 156 500 medlemmar är vi det största förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Med närmare 156 500 medlemmar är vi det största förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se