Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Med 160 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Med 160 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se