Sveriges Ingenjörer
Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Med drygt 153 000 medlemmar är vi det största förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Med drygt 153 000 medlemmar är vi det största förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se