Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund är läkarnas professions- och fackförbund med över 55 000 medlemmar. Läkarförbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen och verka för en god och värdig anda inom läkarkåren. Förbundets uppgift är också att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen samt arbeta för en ändamålsenlig utveckling av hälso- och sjukvården.

Ny rapport: Vården kan inte bygga på att läkare forskar på fritiden30.6.2022 09:02:00 CEST | Pressmeddelande

Läkarförbundet och SYLF presenterar rapporten Forskande läkares villkor. Andelen forskarutbildade läkare har enligt SCB sjunkit sedan 2005. För att undersöka forskande läkares villkor har Läkarförbundet skickat en enkät om forskning till 10 000 medlemmar. Andelen läkare som forskar är 29 procent. Nästan var tredje uppger att de inte kan kombinera kliniskt arbete med forskning i den utsträckning som de utlovats. För mer än var tredje forskande läkare har coronapandemin inneburit sämre möjligheter att forska.

Norrbotten behöver dubbelt så många läkare på hälsocentralerna22.6.2022 11:34:56 CEST | Pressmeddelande

Regionen har fått statliga pengar för att fler invånare ska få en fast läkarkontakt. Regionens läkare ansvarar för alldeles för många invånare för att kunna fungera som deras fasta läkare i praktiken. Norrbotten har idag 2 192 invånare per läkare i primärvården, staten har slagit fast en rekommendation på 1 100 invånare per fast läkare. Norrbotten behöver därför minst 113 nya läkare på vårdcentralerna/hälsocentralerna för att möta behovet. I tabellen i detta pressmeddelande kan du jämföra med andra regioner.

Gävleborg behöver dubbelt så många läkare på hälsocentralerna21.6.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Regionen har fått statliga pengar för att fler invånare ska få en fast läkarkontakt. Regionens läkare ansvarar för alldeles för många invånare för att kunna fungera som deras fasta läkare i praktiken. Region Gävleborg har idag 1 939 invånare per läkare i primärvården, staten har slagit fast en rekommendation på 1 100 invånare per fast läkare. Gävleborg behöver därför minst 113 nya läkare på vårdcentralerna/hälsocentralerna för att möta behovet. I tabellen i detta pressmeddelande kan du jämföra med andra regioner.

Dalarna behöver dubbelt så många läkare på vårdcentralerna21.6.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Regionen har fått statliga pengar för att fler invånare ska få en fast läkarkontakt. Regionens läkare ansvarar för alldeles för många invånare för att kunna fungera som deras fasta läkare i praktiken. Region Dalarna har idag 2 122 invånare per läkare i primärvården, staten har slagit fast en rekommendation på 1 100 invånare per fast läkare. Dalarna behöver därför minst 126 nya läkare på vårdcentralerna för att möta behovet. I tabellen i detta pressmeddelande kan du jämföra med andra regioner.

Västmanland behöver dubbelt så många läkare på vårdcentralerna21.6.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Regionen har fått statliga pengar för att fler invånare ska få en fast läkarkontakt. Regionens läkare ansvarar för alldeles för många invånare för att kunna fungera som deras fasta läkare i praktiken. Region Västmanland har idag 2 190 invånare per läkare i primärvården, staten har slagit fast en rekommendation på 1 100 invånare per fast läkare. Västmanland behöver därför minst 125 nya läkare på vårdcentralerna för att möta behovet. I tabellen i detta pressmeddelande kan du jämföra med andra regioner.

Region Örebro län behöver dubbelt så många läkare på vårdcentralerna20.6.2022 15:29:00 CEST | Pressmeddelande

Regionen har fått statliga pengar för att fler invånare ska få en fast läkarkontakt. Regionens läkare ansvarar för alldeles för många invånare för att kunna fungera som deras fasta läkare i praktiken. Region Örebro län har idag 2 035 invånare per läkare i primärvården, staten har slagit fast en rekommendation på 1 100 invånare per fast läkare. Örebro behöver därför minst 127 nya läkare på vårdcentralerna för att möta behovet. I tabellen i detta pressmeddelande kan du jämföra med andra regioner.

Region Värmland behöver dubbelt så många läkare på vårdcentralerna20.6.2022 15:25:28 CEST | Pressmeddelande

Regionen har fått statliga pengar för att fler invånare ska få en fast läkarkontakt. Regionens läkare ansvarar för alldeles för många invånare för att kunna fungera som deras fasta läkare i praktiken. Region Värmland har idag 2 225 invånare per läkare i primärvården, staten har slagit fast en rekommendation på 1 100 invånare per fast läkare. Värmland behöver därför minst 130 nya läkare på vårdcentralerna för att möta behovet. I tabellen i detta pressmeddelande kan du jämföra med andra regioner.

Västra Götaland behöver dubbelt så många läkare på vårdcentralerna20.6.2022 15:22:19 CEST | Pressmeddelande

Regionen har fått statliga pengar för att fler invånare ska få en fast läkarkontakt. Regionens läkare ansvarar för alldeles för många invånare för att kunna fungera som deras fasta läkare i praktiken. Västra Götaland har idag 1993 invånare per läkare i primärvården, staten har slagit fast en rekommendation på 1 100 invånare per fast läkare. VGR behöver därför minst 703 nya läkare på vårdcentralerna för att möta behovet. I tabellen i detta pressmeddelande kan du jämföra med andra regioner.

Region Halland behöver dubbelt så många läkare på vårdcentralerna20.6.2022 13:58:16 CEST | Pressmeddelande

Regionen har fått statliga pengar för att fler invånare ska få en fast läkarkontakt. Regionens läkare ansvarar för alldeles för många invånare för att kunna fungera som deras fasta läkare i praktiken. Region Halland har idag 1 952 invånare per läkare i primärvården, staten har slagit fast en rekommendation på 1 100 invånare per fast läkare. Halland behöver därför minst 132 nya läkare på vårdcentralerna för att möta behovet. I tabellen i detta pressmeddelande kan du jämföra med andra regioner.

Region Skåne behöver dubbelt så många läkare på vårdcentralerna20.6.2022 13:44:32 CEST | Pressmeddelande

Regionen har fått statliga pengar för att fler invånare ska få en fast läkarkontakt. Regionens läkare ansvarar för alldeles för många invånare för att kunna fungera som deras fasta läkare i praktiken. Region Skåne har idag 2 173 invånare per läkare i primärvården, staten har slagit fast en rekommendation på 1 100 invånare per fast läkare. Skåne behöver därför minst 618 nya läkare på vårdcentralerna för att möta behovet. I tabellen i detta pressmeddelande kan du jämföra med andra regioner.

Region Blekinge behöver dubbelt så många läkare på vårdcentralerna20.6.2022 13:30:25 CEST | Pressmeddelande

Regionen har fått statliga pengar för att fler invånare ska få en fast läkarkontakt. Regionens läkare ansvarar för alldeles för många invånare för att kunna fungera som deras fasta läkare i praktiken. Region Blekinge har idag 2 803 invånare per läkare i primärvården, staten har slagit fast en rekommendation på 1 100 invånare per fast läkare. Blekinge behöver därför minst 88 nya läkare på vårdcentralerna för att möta behovet. I tabellen i detta pressmeddelande kan du jämföra med andra regioner.

Region Kalmar behöver dubbelt så många läkare på hälsocentralerna20.6.2022 13:19:55 CEST | Pressmeddelande

Regionen har fått statliga pengar för att fler invånare ska få en fast läkarkontakt. Regionens läkare ansvarar för alldeles för många invånare för att kunna fungera som deras fasta läkare i praktiken. Region Kalmar har idag 1 980 invånare per läkare i primärvården, staten har slagit fast en rekommendation på 1 100 invånare per fast läkare. Kalmar län behöver därför minst 99 nya läkare på vårdcentralerna/hälsocentralerna för att möta behovet. I tabellen i detta pressmeddelande kan du jämföra med andra regioner.

Region Kronoberg behöver dubbelt så många läkare på vårdcentralerna20.6.2022 13:16:45 CEST | Pressmeddelande

Regionen har fått statliga pengar för att fler invånare ska få en fast läkarkontakt. Regionens läkare ansvarar för alldeles för många invånare för att kunna fungera som deras fasta läkare i praktiken. Region Kronoberg har idag 2 081 invånare per läkare i primärvården, staten har slagit fast en rekommendation på 1 100 invånare per fast läkare. Kronoberg behöver därför minst 86 nya läkare på vårdcentralerna för att möta behovet. I tabellen i detta pressmeddelande kan du jämföra med andra regioner.

Region Jönköping behöver många fler läkare på vårdcentralerna20.6.2022 13:09:59 CEST | Pressmeddelande

Regionen har fått statliga pengar för att fler invånare ska få en fast läkarkontakt. Regionens läkare ansvarar för alldeles för många invånare för att kunna fungera som deras fasta läkare i praktiken. Region Jönköping har idag 1 775 invånare per läkare i primärvården, staten har slagit fast en rekommendation på 1 100 invånare per fast läkare. Jönköping behöver därför minst 126 nya läkare på vårdcentralerna för att möta behovet. I tabellen i detta pressmeddelande kan du jämföra med andra regioner.

Region Östergötland behöver dubbelt så många läkare på vårdcentralerna20.6.2022 13:05:59 CEST | Pressmeddelande

Regionen har fått statliga pengar för att fler invånare ska få en fast läkarkontakt. Regionens läkare ansvarar för alldeles för många invånare för att kunna fungera som deras fasta läkare i praktiken. Region Östergötland har idag 2 106 invånare per läkare i primärvården, staten har slagit fast en rekommendation på 1 100 invånare per fast läkare. Östergötland behöver därför minst 202 nya läkare på vårdcentralerna för att möta behovet. I tabellen i detta pressmeddelande kan du jämföra med andra regioner.

Region Uppsala behöver dubbelt så många läkare på vårdcentralerna20.6.2022 12:54:19 CEST | Pressmeddelande

Regionen har fått statliga pengar för att fler invånare ska få en fast läkarkontakt. Regionens läkare ansvarar för alldeles för många invånare för att kunna fungera som deras fasta läkare i praktiken. Region Uppsala har idag 2 181 invånare per läkare i primärvården, staten har slagit fast en rekommendation på 1 100 invånare per fast läkare. Uppsala behöver därför minst 173 nya läkare på vårdcentralerna för att möta behovet. I tabellen i detta pressmeddelande kan du jämföra med andra regioner.

SKR ger förskönad bild av verkligheten - Långt kvar till fast läkare17.6.2022 12:37:13 CEST | Pressmeddelande

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har presenterat en årsberättelse om sitt arbete för att stödja primärvårdsreformen och omställningen till en nära vård. Det är ett uppdrag de tillsammans med en påse pengar fåtti en överenskommelse med staten. Varje region är också en del i överenskommelsen. Överenskommelsens mål är bland annat att minst 55 procent av befolkningen ska ha en namngiven fast läkarkontakt i primärvården vid utgången av 2022. På sikt är målet att rätten till en fast läkarkontakt ska säkras för hela befolkningen. SKR berättaratt arbetet med att uppfylla målen går bra, men det är inte hela sanningen.

Stockholm behöver dubbelt så många läkare i primärvården 17.6.2022 10:58:59 CEST | Pressmeddelande

Region Stockholm har fått statliga pengar för att fler invånare ska få en fast läkarkontakt. I sin redovisning till Socialstyrelsen framhåller regionen att 60 procent av de patienter inom regionen som är listade på en vårdcentral också är listade på en namngiven läkare. Det motsvarar knappt hälften av stockholmarna totalt. Enligt regionen har också minst 80 procent av de äldre som bor på så kallat särskilt boende en fast läkare. Sveriges läkarförbund är kritiska till den bild som ges, då läkarna ansvarar för alldeles för många invånare för att kunna fungera som deras fasta läkare i praktiken.

Läkarförbundet och Läkaresällskapet uppmanar regeringen att agera om fortbildning12.5.2022 12:59:35 CEST | Pressmeddelande

Den 27 april 2022 röstade riksdagen igenom socialutskottets tillkännagivande om fortbildning för personal inom hälso- och sjukvården. Man vill att regeringen ska se över frågan om ett införande av ett krav på - och rätt till - en kontinuerlig fortbildning. Regeringen är inte bunden att agera enligt ett tillkännagivande, men rådande praxis är att följa riksdagens vilja. Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet med motiveringen att arbetsgivarna redan har ett ansvar för fortbildning.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Sveriges läkarförbund är läkarnas professions- och fackförbund med över 55 000 medlemmar. Läkarförbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen och verka för en god och värdig anda inom läkarkåren. Förbundets uppgift är också att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen samt arbeta för en ändamålsenlig utveckling av hälso- och sjukvården.