Sveriges Allmännytta
Sveriges Allmännytta

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisationen för 316 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag som bygger och förvaltar hyresbostäder för alla i hela landet. Tillsammans har de över 945 000 hyresbostäder

Vi bistår våra medlemmar så att de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling – ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Pressbilder på www.sverigesallmannytta.se

Sveriges Allmännyttas YouTube-kanal

Skenande byggmaterialpriser hotar stoppa nya hyresbostäder23.5.2022 20:15:27 CEST | Pressmeddelande

De skenande byggmaterialpriserna riskerar att göra det omöjligt att bygga nya bostäder med hyror som de flesta har råd att betala. En ny undersökning bland Sveriges Allmännyttas medlemsföretag visar att anbudspriserna i en tredjedel av allmännyttans pågående upphandlingar avviker kraftigt från förväntat pris. Priserna i pågående byggprojekt ökar i snitt med 10 procent, i vissa fall med upp till 30 procent.

Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna Sverige och Sveriges Allmännytta överens om de årliga hyresförhandlingarna10.5.2022 08:55:00 CEST | Pressmeddelande

Hyresmarknadens parter presenterar idag en överenskommelse med rekommendationer för de årliga hyresförhandlingarna: Trepartsöverenskommelsen. Tillsammans tar vi ansvar för hyresrätten, för att ge hyresgästerna en rimlig hyresutveckling och för att skapa långsiktigt stabila villkor för fastighetsägarna. Överenskommelsen ger Sverige en bättre fungerande hyresmarknad och möjliggör bostäder tillgängliga för fler.

Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta: Lagändring krävs – annars hotas 5g-utbyggnaden28.1.2022 08:21:06 CET | Pressmeddelande

Ledningsrättslagen behöver ändras så att 5g-utbyggnaden kan fortsätta i oförminskad takt och fastighetsägare fortsatt kan bidra till stadsutvecklingen med fler bostäder. Det kräver Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta i en gemensam skrivelse till regeringen efter en dom i Högsta domstolen medfört att hyresavtal för mobiltelefoniplatser kan ersättas med ledningsrätt.

Allmännyttans klimatinitiativ har sparat energi motsvarande mer än alla lägenheter i Linköping, Norrköping och Örebro tillsammans10.12.2021 07:19:07 CET | Pressmeddelande

Bostadsföretagen i Allmännyttans klimatinitiativ är nu till 97 procent fossilfria och har tillsammans uppnått en energieffektivisering på 17 procent jämfört med 2007. Energi motsvarande 148 000 lägenheters uppvärmning och fastighetsel har sparats. Det motsvarar mer än alla lägenheter i Linköping, Norrköping och Örebro tillsammans.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisationen för 316 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag som bygger och förvaltar hyresbostäder för alla i hela landet. Tillsammans har de över 945 000 hyresbostäder

Vi bistår våra medlemmar så att de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling – ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Pressbilder på www.sverigesallmannytta.se

Sveriges Allmännyttas YouTube-kanal