TCO

TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.

Vår uppgift är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Det gör vi genom att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Läs mer på www.tco.se

Brister i utbildningsutbudet drabbar tjänstemannagrupperna28.9.2022 11:44:34 CEST | Pressmeddelande

TCO kan i en ny rapport visa att mer än var tredje yrkesverksam tjänsteman har ett stort behov av vidareutbildning på universitet och högskola men att utbildningsutbudet inte är tillräckligt stort. Bland lärosätena finns det en vilja att ge fler utbildningar men resurstilldelningssystemet har brister som minskar incitamenten. Från och med den 1 oktober kan den som är behörig ansöka om det nya omställningsstudiestödet hos CSN. TCO anser att nästa utbildningsminister måste ge frågan högsta prioritet.

TCO: Ökat ansvar för arbetsmiljö kräver lagändring25.8.2022 15:03:49 CEST | Pressmeddelande

I dag presenterades utredningen om utökade möjligheter att upprätthålla en god arbetsmiljö. TCO välkomnar förslaget om att uppdragsgivare ska få ett ökat ansvar för arbetsmiljön. Det är avgörande för att exempelvis frilansande journalister och andra egenföretagare ska få ett bättre skydd mot dålig arbetsmiljö. Regeringen måste nu gå vidare och lägga fram nödvändiga lagändringar.

TCO: Många tjänstemän vill byta jobb på grund av dålig arbetsmiljö30.6.2022 08:24:08 CEST | Pressmeddelande

En ny rapport från TCO visar att risken att drabbas av arbetsorsakade besvär är högst för kvinnor med högre utbildning. Kvinnor som grupp drabbas hårdast men även var fjärde man har besvär som beror på deras jobb. Den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär är inom samtliga grupper en för hög arbetsbelastning med otillräcklig återhämtning. Rapporten visar också att problemen på jobbet följer med hem och begränsar privatlivet för många.

Sviten bruten – mindre jämställt uttag av föräldrapenning 20215.6.2022 12:16:14 CEST | Pressmeddelande

TCO:s jämställdhetsindex visar att utvecklingen gick åt fel håll förra året. Då tog kvinnor ut 69 procent av dagarna med föräldrapenning och vab. Det ska jämföras med föregående år, 2020, då kvinnorna tog ut 68,7 procent av dagarna. Förra året konstaterade vi att utvecklingen mot ökad jämställdhet hade bromsat in och nu har utvecklingen vänt och jämställdheten har minskat för första gången på 14 år.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Sista
  • >>

TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.

Vår uppgift är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Det gör vi genom att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Läs mer på www.tco.se