TCO

TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.

Vår uppgift är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Det gör vi genom att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Läs mer på www.tco.se

I Jönköpings län delar föräldrar i Habo mest lika på föräldradagarna30.5.2023 08:45:00 CEST | Pressmeddelande

– I Sverige tycker vi att föräldrar ska dela lika på ansvaret för barnen. Men det är fortfarande kvinnorna som tar störst ansvar för barn och familj. Det behövs reformer för att komma till rätta med de negativa konsekvenser detta får för kvinnors lön, karriär, hälsa och pension. Det måste bli lättare för föräldrar att få ihop livspusslet under barnens uppväxt. TCO vill därför tredela föräldrapenningdagarna och göra om lägstanivådagarna. Fler dubbeldagar, som regeringen föreslår, är inte en reform för ökad jämställdhet, säger Therese Svanström. En ny Novus-undersökning visar att nästan alla i Sverige anser att föräldrar bör dela lika på ansvaret för sina barn. Hela 94 procent av de tillfrågade instämmer i påståendet. Över hälften (56 procent) anser också att det är viktigt att föräldrarna delar lika på föräldraledigheten. Fler kvinnor än män anser det, 62 procent jämfört med 50 procent. Sedan flera år följer TCO utvecklingen av hur de föräldradagar som betalas ut under ett år fördelas m

Föräldrar i Västerbottens län är bäst i landet på att dela lika på föräldradagarna och Vännäs toppar i länet30.5.2023 08:44:00 CEST | Pressmeddelande

Västerbottens län kommer på plats 1 i TCO:s årliga Jämställdhetsindex, vilket är samma placering som föregående år. I länet toppar Vännäs listan, följd av Umeå och Norsjö. Åsele har en bottenplacering i länet. TCO:s Jämställdhetsindex visar hur uttaget av föräldrapenning och vab fördelar sig mellan kvinnor och män.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.

Vår uppgift är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Det gör vi genom att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Läs mer på www.tco.se