Tekniska verken i Linköping

Tekniska verken är en del av 240 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se (http://tekniskaverken.se/)

Pressmeddelanden
11
Meny

Fisken i Roxen undersöks7.8.2018 10:15 | Pressmeddelande

Imorgon, onsdag den 8 augusti, är media är välkomna att vara med när fiskarna kommer i land efter morgonens provfiske i Roxen. Provfiskningen ska ge svar på hur fiskbeståndet har utvecklats i Roxen men även utreda effekterna av Tekniska verken i Linköpings nya anläggning för rening av läkemedelsrester. Tid: 8 augusti klockan 09:00 Plats: Kungsbro vid Motala ströms mynning i Roxen (Anders Nilsson, yrkesfiskare). Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge kommer den 7-9 augusti att på uppdrag genomföra ett nätprovfiske i sjön Roxen. Provfisket utförs på initiativ av Roxens fiskevårdsområdesförening, med syfte att utreda fiskbeståndets utveckling Roxen, där man tittar närmare på artsammansättning och åldersstruktur. Resultatet kommer sedan jämföras med tidigare provfisken i sjön (2013, 2010, 2001) och ge indikation på om fisken utsätts för störningar. Tekniska verken finansierar en del av provfisket. En viktig del av provfisket är att samla in fisk för analys av läkemedelsrester. Re

125 000 ålyngel släpps fria1.8.2018 08:00 | Pressmeddelande

Imorgon, torsdag den 2 augusti, kommer det sättas ut 125 000 ålyngel på nio olika platser i regionen. Utsättningen sker bland annat vid Stångån, Sommen och Storsjön. Media är välkomna att vara med under utsättningen. Tid: Torsdag 2 augusti kl 09:00 Plats: Vi möts vid Braskens bro, Kylarevägen 1 (OKQ8 bensinstation). Tekniska verken möter upp leverantören Scandinavian Silver Eel. Därefter kommer transport ske för utsättning både upp- och nedströms i Stångån. För mer information kontakta gärna: Jakob Bergengren, Miljöingenjör på Tekniska verken Tel: 070-356 46 05 E-post: Jakob.Bergengren@tekniskaverken.se Bakgrund: Det europeiska ålbeståndet minskar, bland annat på grund av vandringshinder vid vattenkraftverk och dammar. Tekniska verken är med i projektet ”Krafttag ål” som startade 2011, tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten och flera andra kraftbolag. Ålutsättningen är en viktig del för att bevara ålbeståndet och en av åtgärderna som Tekniska verken gör för att miljöanpassa vatten

Tekniska verken är en del av 240 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se (http://tekniskaverken.se/)