Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

V:s fråga: Kan invånarna vara trygga i att söka vård på akuten i Helsingborg?14.6.2022 15:11:07 CEST | Pressmeddelande

Situationen på Helsingborgs lasarett har eskalerat under en längre tid. Personalen har under lång tid larmat om brist på vårdplatser, överbeläggningar, fara för patientsäkerheten och en extrem arbetsbelastning. Facket har krävt åtgärder – men i dagsläget verkar inget ha hjälpt. Oron är stor. Under dagens möte med regionfullmäktige ställde Vänsterpartiet styret till svars.

Vänsterpartiets satsning på sommarjobb blir verklighet!4.3.2022 14:42:37 CET | Pressmeddelande

Under 2021 tog Vänsterpartiet initiativ till en sommarjobbssatsning för unga, ett förslag som enade oppositionen och gav förvaltningen i uppdrag att ta fram en modell för Skåne. På dagens möte med regionala utvecklingsnämnden fattades beslut om att sjösätta projektet som är tänkt att både ge en bred bild av vad det kan vara att arbeta inom Region Skåne och att stötta de skånska kommunerna i sina satsningar.

Gör om gör rätt: ge färdtjänst till de som behöver!18.2.2022 10:50:42 CET | Pressmeddelande

Idag har kollektivtrafiknämnden i Region Skåne ett extrainsatt möte för att diskutera reglementet för färdtjänst i Skåne. Under året har ett flertal avslag getts till personer som tidigare varit berättigade till det, personer som fortfarande är i stort behov av färdtjänst men som plötsligt stått utan. När man nu ser över regelverket är det viktigt att de som redan fått avslag också får en ny chans, menar Samuel Hammerå.

V: Det räcker inte att uppfylla rutiner på ett papper: det handlar om den faktiska arbetsmiljön26.1.2022 18:13:30 CET | Pressmeddelande

Idag hade regionstyrelsen i egenskap av arbetsgivaransvariga ett möte med Arbetsmiljöverket om rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet i regionen. Skånes borgerliga styres sammanställningar visar resultatuppfyllnad på mellan 90-100 % - samtidigt görs rekordmånga anmälningar till Arbetsmiljöverket om stora brister på de skånska sjukhusen. Detta går inte ihop!

V:s budgetmotion för 2022: Jämlikt Skåne - för en välfärd att lita på21.10.2021 10:06:42 CEST | Pressmeddelande

Under dagens möte med regionstyrelsen presenterar Vänsterpartiet i Region Skåne sitt förslag till budgetmotion inför 2022. Förslaget präglas av satsningar på jämlikhet genom förstärkningar av det gemensamma: ökade resurser till sjukvården för säkerställd vård och förbättrad arbetssituation för personalen, en välutbyggd och tillgänglig kollektivtrafik för hela Skåne, en kultursatsning för ökad långsiktig finansiering och ett tydligt fokus på klimatomställning. Dessutom ingår en regional satsning för skrotad karensdag för regionens drygt 36 000 anställda.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.