Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Strejk inom privat omsorg: dags att återta verksamheten i egen regi!13.1.2021 12:11:39 CET | Pressmeddelande

Vänsterpartiet stöttar strejkvarsel inom privat omsorg! Fackförbundet Kommunal gick förra veckan ut med varsel om strejk då förhandlingarna med de privata vårdföretagen kört fast. De anställda har fått nog. Den femtonde januari går man in i steg ett av strejken, och om man fortfarande inte får gehör upphör arbetet på vissa arbetsplatser helt en vecka senare. Vänsterpartiet stöttar de anställda i strejken. Vinster i välfärden ska aldrig gå före behoven hos de äldre, boende, patienter och personal!

V vill få stopp på onödiga runtflyttningar i vården13.11.2020 13:06:33 CET | Pressmeddelande

Vårdplatsbristen i Skåne har skapat ett system där det inte är ovanligt att patienter flyttas mellan avdelningar. När flyttar sker av medicinska skäl, att man är färdigbehandlad eller behöver expertis från en annan avdelning, är detta naturligtvis helt rätt. Det är dock problematiskt med de mycket vanliga flyttar som sker för att platsen behövs av en annan patient, inte för att man själv är färdigbehandlad. Det leder till slitsamma förflyttningar och drabbar ofta multisjuka patienter som mått mycket bättre av att få stanna i lugn och ro på samma avdelning, menar Vänsterpartiet:

V vill inte riskera kunskapscentrens arbete i Skåne13.11.2020 12:40:01 CET | Pressmeddelande

Under dagens möte med Hälso- och sjukvårdsnämnden förslogs en översyn av de regionala kunskapscentren för att anpassa organisationen enligt ny regional standard och till viss del ersätta nuvarande strukturer med en central koordinator på regionen. Vänsterpartiet anser inte att man gått rätt till väga och att man riskerar att försöka laga något som inte är trasigt – med hög risk för försämring.

Vänsterpartiet i Skåne: Minns Novemberpogromen, låt det aldrig ske igen!9.11.2020 15:02:49 CET | Pressmeddelande

Natten mellan den 8 och 9 november 1938 genomförde nazisterna i Tyskland Novemberpogromen eller Kristallnatten som den också kallas. 1 400 synagogor och bönehus brändes ner, tusentals butiker vandaliserades, hundratals judar mördades och 30 000 judiska män arresterades och skickades till koncentrationslägren Dachau, Buchenwald och Sachsenhausen. Många ser Novemberpogromen som början på förintelsen, men diskrimineringen av bland annat judar, romer och funktionshindrade startade långt innan. Hatet normaliserades så att alltför få protesterade mot Novemberpogromen. Stora delar av världen var mitt uppe i en ekonomisk kris vilket underlättade för nazisterna att driva sin förintelsepolitik.

V vill stärka folkhälsan genom att arbeta mot ensamhet4.11.2020 11:30:00 CET | Pressmeddelande

Ofrivillig ensamhet utgör ett stort hälsoproblem. Förutom att vara en tung psykisk belastning för individen ökar också risken för andra sjukdomar starkt. Ensamhet leder till lika stor dödlighet som hjärt-kärlsjukdomar samtidigt som det innebär en ökad risk för att utveckla just sådana. Social isolering anses vara dubbelt så farlig som fetma, farligare än stillasittande och lika skadligt för hälsan som alkoholism eller att röka 15 cigaretter per dag. Nu lämnar Vänsterpartiet in en motion för att Region Skåne ska ta fram en regional strategi för att arbeta mot ensamhet.

Budget 2021: Vi vet inte hur framtiden ser ut, men behovet av samhällsomställning kvarstår3.11.2020 12:55:42 CET | Pressmeddelande

Idag går regionens budgetfullmäktige in på sin andra och avslutande dag. Debatterna rör i mycket hur regionen ska hantera utmaningarna som ställs av Covid-19 inom sina ansvarsområden. ”Alliansens budget i sin helhet – och i synnerhet inom sektor regional utveckling – är en strutsbudget”, hävdar Vilmer Andersen, representant för Vänsterpartiet inom Regionala Utvecklingsnämnden och närvarande under dagens debatt.

Budget 2021: V vill stärka välfärden i tider av oro och kris2.11.2020 14:21:53 CET | Pressmeddelande

I år hålls ett annorlunda budgetfullmäktige i Region Skåne. På grund utav Covid-19 är dagordningen begränsad, antalet deltagare minskat och debatten kortad. Det är också ett annorlunda läge i regionen i stort, där sjukvården av naturliga skäl i mycket står i centrum. För Vänsterpartiet är det glasklart att politikens ansvar är att stärka välfärden i alla delar för att vara bättre rustad för en framtid både i krisläge och på andra sidan pandemin när vi når dit.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.