Vårdföretagarna

Sabina JoyauNäringspolitisk chef, Vårdföretagarna

Tel:072-541 68 84

Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.

Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Föreningen arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Vi tillvaratar de privata vårdföretagens intressen och förbättrar den privata vårdens förutsättningar. 
Läs mer på www.vardforetagarna.se

Format
Visa Allt
PDF

Underskott vårdval 2016

DOKUMENT | PDF
Vårdföretagarna har i rapportserien De dolda hoten mot mångfalden kartlagt och analyserat konkurrensneutraliteten i landstingens vårdvalssystem i primärvården och kommunernas valfrihetssystem. Rapporterna visar på snedvridna spelregler som innebär att verksamhet i privat och offentlig regi inte bedrivs på lika villkor. Det riskerar i slutänden att drabba patienter och brukare, som inte får samma goda förutsättningar till vård och omsorg, oavsett vilken vård- eller omsorgsgivare de har valt.
  • 1
  • 2
  • 3
  • Sista
  • >>

Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.

Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Föreningen arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Vi tillvaratar de privata vårdföretagens intressen och förbättrar den privata vårdens förutsättningar. 
Läs mer på www.vardforetagarna.se