Vision

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i kommuner, regioner, privata företag eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden.

Våra 200 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. 

  • Vision

Ny podcast lyfter inkludering i arbetslivet30.3.2022 09:35:45 CEST | Pressmeddelande

I dag släpps första avsnittet av Ett steg framåt, en dialog i podcastformat om hur arbetslivet kan bli mer inkluderande i praktiken. Utgångspunkten är vad som sker i vardagen på jobbet. Gästerna består av experter från olika delar av världen och fackligt förtroendevalda som är aktiva på sina arbetsplatser. Podden görs av Visionmedlemmarna Ariant Plava och Filipe Martínez i Laholm. – Vi vill bidra till en dialog om det praktiska arbete för att göra arbetslivet mer inkluderande som bedrivs varje dag på arbetsplatser runt om i landet. I praktiken är det långt kvar till de högt satta mål som ofta finns i olika styrdokument. Vi vill vi inspirera till åtgärder som kan göra skillnad, säger Filipe Martínez. Podcasten tar upp frågeställningar som rör inkludering ur ett praktiskt perspektiv. Bland gästerna syns experter och opinionsbildare, men också människor i Sverige och i andra länder som dagligen arbetar för att skapa en arbetsplats där alla kan få lika möjligheter. Det första avsnittet läg

Ska vi hålla budget eller följa lagen?29.3.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

I rapporten "Ska vi hålla budget eller följa lagen?" har Vision undersökt arbetssituationen för drygt 1 400 av medlemmarna inom socialt arbete. Rapporten visar att hälften av medlemmarna inom socialt arbete överväger att sluta. De flesta gör det på grund av förutsättningarna på den egna arbetsplatsen, där arbetsbelastning lyfts fram som den största utmaningen. Rapporten är indelad i fyra avsnitt som handlar om resurser, arbetsmiljö, tystnadskultur och det förebyggande arbetet. Till varje avsnitt presenterar vi våra viktigaste förslag till åtgärder.

Visions Veronica Magnusson besöker Linköping och Motala för att diskutera socialtjänstens villkor25.3.2022 10:36:04 CET | Pressmeddelande

Tisdagen den 29 mars besöker Visions förbundsordförande Veronica Magnusson Linköping och Motalas socialtjänster. Fokus för besöken är socialsekreterarnas utsatta roll när det gäller hot och våld och hur arbetsgivarna kan förbättra arbetsmiljön, något som också presenteras i Visions nyaste undersökning som släpps just den 29 mars. Veronica kommer att träffa socialsekreterare i båda kommunerna, socialchefen i Motala samt äta lunch med Linköpings kommunpolitiker. Lokalmedia är välkommen att delta i delar av programmet.

Ny undersökning: Brist på resurser inom socialtjänsten gör att utsatta inte får rätt stöd16.3.2022 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Trots miljardöverskott i kommunsektorn är landets socialtjänster underfinansierade. Resultat i en kommande rapport från Vision visar att bara var åttonde medlem inom socialt arbete anser att resurserna räcker för att ge människor det stöd de har rätt till. Vision varnar för att många kommuner kommer att ha svårt fullgöra sitt uppdrag när människor nu flyr till Sverige från Ukraina.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i kommuner, regioner, privata företag eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden.

Våra 200 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. 

  • Vision