1 000 djurpassager saknas, Sverige näst sämst i Europa

Dela

Trots 840 mil viltstängsel skedde förra året över 65 000 viltolyckor på det svenska vägnätet. En orsak till de många olyckorna är att det saknas 1 000 säkra viltpassager för väg och järnväg. Genom att komplettera stängslen med 633 passager de kommande 10 åren skulle antalet trafikolyckor kunna ha halverats, enligt Trafikverket. Men Trafikverket får bara finansiering för 13 procent av åtgärderna och räknar nu med en fortsatt ökning av viltolyckorna.

Mellan åren 2010 och 2021 rapporterades sammanlagt 650 000 viltolyckor längs vägarna. Antalet har ökat stadigt under lång tid. Sedan 2010 har viltolyckorna på väg ökat med nästan 40 procent. Under 2021 inrapporterades hela 65 430 vilket är det högsta uppmätta antalet någonsin.

– Minst två tredjedelar av alla trafikolyckor är viltolyckor. Viltolyckorna uppmärksammas sällan eftersom dödsolyckorna är relativt få, men en större andel av de skadade kommer inte tillbaka till ett vanligt liv efter olyckorna jämfört med vid andra trafikolyckor. Dessutom är en viltolycka inte sällan en traumatisk upplevelse, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

Från och med 1970-talet har 840 mil viltstängsel satts upp längs svenska vägar. Sedan 2016 kompletteras i Sverige viltstängsel med andra typer av åtgärder, såsom faunapassager. Detta beror på att stängsel utan faunapassager skapar barriärer i landskapet och inte är tillräckligt effektiva för att stoppa viltolyckor. Djurens födosök och parningsinstinkt gör att de ändå lyckas sta sig igenom stängselinfrastrukturen. Kan djuren inte passera vägarna på säkert sätt förflyttas i stället olyckorna till öppningar i stängslen eller vägavsnitt utan viltstängsel.

Trafikverket bedömer i sin nya rapport Redogörelse för utveckling av viltolyckor att det saknas åtminstone 1 000 säkra faunapassager i väg- och järnvägsnätet. Faunapassager, där djuren leds över en väg vid en speciell bro eller tunnel är effektiva, men i en sammanställning över antalet faunapassager i länderna i Europa hamnar Sverige näst sist.

För att bryta utvecklingen mot allt fler viltolyckor föreslog Trafikverket att 12 miljarder kronor skulle satsas under planperioden 2022–2033 för att bygga 30 ekodukter, 300 faunaportar/faunabroar och 300 viltvarningssystem, vilket motsvarar två tredjedelar av behovet. På detta sätt beräknades antalet viltolyckor halveras, men i nya Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 finansieras enbart 13 procent av åtgärdsbehoven för landskapsanpassning.

– Detta innebär att antalet viltolyckor kommer tillåtas att fortsätta öka. Sverige som har en hög svansföring både gällande trafiksäkerhet och viltvård borde kunna hitta finansiering för detta. Det är onödigt att tiotusentals djur årligen påkörs på det svenska vägnätet. Dessutom kostar viltolyckorna samhället mellan 5–9 miljarder kronor per år, säger Tony Gunnarsson.

Inrapporterade viltolyckor i svensk vägtrafik år 2012–2022

2012 46 928
2013 46 944
2014 47 167
2015 48 191
2016 58 581
2017 61 282
2018 63 751
2019 64 931
2020 61 156
2021 65 430

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

M Sverige
M Sverige
Fridhemsgatan 30
112 40 Stockholm

08-690 38 00https://msverige.se

Riksförbundet M Sverige är med 90 000 medlemmar Sveriges största konsumentorganisation för bilister och andra trafikanter. Under sin nästan 100 år långa historia har organisationen gett sina medlemmar stöd, råd och inspiration för säkrare och roligare bilresor. M Sverige arbetar för en hållbar, säker och tillgänglig mobilitet. Samtidigt fortsätter engagemanget för trafiksäkerhet och bilkonsumenters rättigheter. 

Följ M Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från M Sverige

3 av 4 kommuner upplever problem med laddinfrastruktur10.11.2022 05:50:00 CET | Pressmeddelande

Riksförbundet M Sverige har skickat ut en enkät till landets kommuner och frågat om vad som är de vanligaste problemen gällande utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar. I undersökningen framkommer att problem med otillräcklig finansiering, investeringsovilja och kapacitetsbrist är vanliga samt att störst problem finns hos dem som parkerar i en samfällighet. 3 av 4 kommuner svarar att de upplever problem med utbyggnad av laddinfrastruktur.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum