Brå

116 fall av dödligt våld under 2022

Dela
Dödligt våld med användning av skjutvapen, ökade under 2022 jämfört med 2021. Samtidigt minskade övrigt dödligt våld, och då särskilt dödligt våld i en parrelation. Bland polisregionerna har Syd haft den största ökningen under 2022 jämfört med året innan. Det visar ny statistik från Brå över konstaterade fall av dödligt våld 2022.

Under 2022 konstaterades totalt 116 fall av dödligt våld, vilket är 3 fall fler än 2021. I 23 fall var offret en kvinna, det var 1 fall färre än 2021. I resterande 93 fall var offret en man eller pojke, vilket var 4 fall fler än 2021. Merparten av det dödliga våldet 2022 drabbade personer 18 år eller äldre (108 fall). Resterande 8 fall avsåg offer under 18 år varav alla var pojkar.

I 63 av fallen (54 %) under 2022 användes skjutvapen, vilket är 18 fall fler än 2021 då skjutvapen användes i 40 procent av fallen. I ett av fallen där skjutvapen användes under 2022, var offret en kvinna. I övriga 62 fall var offret en man eller pojke.

Dödligt våld i en parrelation uppgick till 10 fall under 2022, vilket var 9 fall färre än 2021. I samtliga 10 fall av dödligt våld i parrelation var offret en kvinna, således förekom inga fall av dödligt våld mot män i parrelation under 2022.

– Dödligt våld i närstående parrelation är en antalsmässigt liten kategori, vilket innebär att resultaten kan variera ganska mycket från år till år. Därför bör man tolka de årliga förändringarna med försiktighet, säger Jan Lundbeck, statistiker på Brå.

Av storstadsregionerna Stockholm, Väst och Syd, uppmättes under 2022 den största ökningen av dödligt våld i polisregion Syd, från 18 till 30 fall (12 fler) jämfört med 2021. Polisregion Väst ökade från 17 till 19 fall (2 fler) jämfört med året innan. I polisregion Stockholm minskade under samma period antalet konstaterade fall av dödligt våld, från 41 till 38 fall (3 färre). Merparten av det dödliga våldet sker i storstadsregionerna, under perioden 2015–2022 varierade antalet mellan 71 och 87 fall per år (64–75 %).

Fakta
Varje år anmäls och utreds långt fler händelser som mord, dråp, barnadråp, vållande till annans död genom misshandel och terroristbrott, än vad som efter utredning kan konstateras vara dödligt våld. En stor del av anmälningarna visar sig vara annat än brott; exempelvis självmord, olyckor eller naturliga dödsorsaker. Under 2022 gjordes totalt 390 anmälningar om mord, dråp, barnadråp, vållande till annans död genom misshandel och terroristbrott. Av dessa konstaterades 116 fall vara dödligt våld.

All statistik och statistikrapporten Konstaterade fall av dödligt våld 2022 finns på www.bra.se Där finns även slutlig statistik över Anmälda brott samt Handlagda brott 2022, som också publiceras idag.

Kontakt

  • Jan Lundbeck, 08-527 58 508, jan.lundbeck@bra.se (Statistiken över konstaterade fall av dödligt våld)
  • Jonas Öberg, 08-527 58 436, jonas.oberg@bra.se (forskningsstudie om dödligt våld i kriminell miljö)

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Om

Brå
Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Brå

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum