Skogsstyrelsen

Åtgärdspaket rörande nyckelbiotoper

Dela
Skogsstyrelsens styrelse fastställde idag på förslag av generaldirektör Herman Sundqvist ett åtgärdspaket om nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. I syfte att säkerställa kunskapsinhämtande fortsätter nu Skogsstyrelsen inventering av områden med nyckelbiotopskvalitet och andra skogar med höga naturvärden i området. Parallellt förstärks arbetet med metodutveckling för målet att slutföra processen redan 2017. Under tiden avgränsas inte några nya områden som nyckelbiotoper.

Åtgärdspaketet innebär en förstärkning av arbetet i nordvästra Sverige, i linje med den fastlagda skogs- och naturvårdspolitiken. Fortsatt översiktlig inventering utan slutlig avgränsning av nyckelbiotoper syftar till att tillmötesgå dessa dubbla målsättningar i politik och lagstiftning. Styrelsen har tagit intryck av de olika synpunkter som har förts fram i frågan.

– Jag är glad att vi nu kan ta ytterligare steg i den känsliga nyckelbiotopsfrågan. De beslut som Skogsstyrelsen fattat hittills har inte varit tillräckliga. Vi bedömer att åtgärdspaketet och den avvägning vi gör nu samtidigt gynnar flera intressen, säger ordförande Marie Larsson-Stern.

Utöver samverkansprocessen genomförs en serie särskilda möten internt och externt med syfte att utbyta åsikter och stärka kunskaperna om nyckelbiotoper och om de utmaningar som råder. Öppna seminarier arrangeras och samarbetet med forskningen förstärks. Skogsstyrelsen ska söka samråd med Naturvårdsverket rörande metodfrågor och arbetssätt som rör nyckelbiotoper.

– Frågan om nyckelbiotoper är viktig för många aktörer. Skogsstyrelsen borde ha varit tydligare. Jag beklagar att det har blivit så och jag borde ha samrått om planerna. Därför skyndar vi nu på arbetet med metodutveckling, säger generaldirektör Herman Sundqvist.

Som tidigare kommunicerats kommer Skogsstyrelsen ha utvecklingen i skogen i nordvästra Sverige under särskild uppsikt inom ramen för rådgivning och tillsyn.

Kontaktpersoner

Marie Larsson-Stern, ordförande,  070-168 94 20

Herman Sundqvist, generaldirektör, 070-377 67 32

Rikard Flyckt, kommunikationschef,  036-35 94 38

Nyckelord

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Skeppsbrogatan 2
553 29 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda.

Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. 

Skogsstyrelsen sorterar under Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Den lokala förankringen är viktig för oss. Vi har kontor på cirka 75 platser runtom i landet. Vårt huvudkontor ligger i Jönköping.

Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye