PRO-Pensionärernas Riksorganisation

150 000 pensionärer har inte råd att gå till tandläkaren

Dela

13 procent av alla pensionärer har avstått från att söka tandvård trots att de har behövt under de senaste tolv månaderna. Bland pensionärer med låg inkomst är det nästan var fjärde som skulle behöva men inte har råd att gå till tandläkaren.

Det visar en ny rapport från Pensionärernas riksorganisation, PRO. Rapporten ”Bit ifrån” är den första av två om äldres munhälsa och tillgång till tandvård. Rapporten belyser bland annat vad ekonomin betyder för att kunna gå till tandläkaren.

På uppdrag av PRO har Kantar SIFO frågat 1 044 pensionärer per telefon.

Drygt hälften, 52 procent, av pensionärerna som avstår vård har gjort det av ekonomiska skäl. Andelen motsvarar 150.000 personer, som alltså inte har råd med besök hos tandläkaren.

- Tillgång till tandvård ska inte vara en klassfråga. PRO kräver därför att tandvården ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd, så att patienterna inte behöver betala högre avgifter än 1.100 kronor under tolv månader, säger rapportens författare Anna Werkelin Ahlin, sakkunnig i hälso- och sjukvårdsfrågor hos PRO.

- Att ha råd att gå till tandläkaren handlar inte bara om hälsan i munnen. Allt mer forskning visar på samband mellan munhälsan och en rad allvarliga sjukdomstillstånd, som exempelvis olika hjärt- och kärlsjukdomar.

Hela rapporten ”Bit ifrån” hittar ni på vår hemsida genom att klicka här.

För mer information:
Anna Werkelin Ahlin, sakkunnig PRO: Tel 0738-070788, e-mail: anna.werkelin-ahlin@pro.se
Sten Söderberg, pressekreterare PRO: Tel 08-701 6710, e-mail: sten.soderberg@pro.se

Nyckelord

Bilder

Dokument

Om

PRO-Pensionärernas Riksorganisation
PRO-Pensionärernas Riksorganisation
Box 3274
103 65 Stockholm

08-701 67 00http://www.pro.se

PRO, Pensionärernas riksorganisation, är Sveriges största pensionärsorganisation med föreningar runt om i hela landet.

Följ PRO-Pensionärernas Riksorganisation

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från PRO-Pensionärernas Riksorganisation

Äldres hälsa – en satsning värd pengarna22.5.2018 11:32Pressmeddelande

Socialdemokraterna presenterade i dag ett trygghetspaket för att bryta ensamheten och förbättra hälsan hos äldre. Trygghetspaketet innehåller bland annat ett statligt stöd om 20 miljoner till föreningsidrott, och ytterligare tio miljoner till friluftsaktiviteter bland äldre. Samtidigt gör Socialdemokraterna ett handslag med folkrörelserna om 30 miljoner kronor för att bryta äldres isolering. Sveriges fyra största pensionärsorganisationer, med sammanlagt 830 000 medlemmar, arbetar tillsammans för en satsning på äldres träning och motion.

PRO välkomnar pengar till välfärdsteknik och fler mobila hemvårdsteam16.4.2018 11:29Pressmeddelande

Regeringen presenterade idag vårbudgeten. Bland annat föreslås 350 miljoner kronor för investeringar i välfärdsteknik i omsorgen. Det kan handla om digitala trygghetslarm och kameraövervakning hos äldre och sjuka personer. PRO har drivit frågan om att välfärdstekniken måste utvecklas i kommunerna och välkomnar sådana riktade investeringar. - Det är viktigt att äldre själva får inflytande och beslutanderätt över hur tekniken används, säger Christina Tallberg, ordförande Pensionärernas riksorganisation, PRO. Särskilt viktigt är detta för personer med bristande beslutsförmåga, till exempel personer med demenssjukdomar. I de kommunala pensionärsråden finns också kunskap och kompetens som kommunerna måste ta tillvara. Regeringen bedömer att 400 miljoner kronor behöver tillföras hälso- och sjukvården för att förbättra tillgängligheten och korta köerna. - PRO välkomnar fler mobila hemvårdsteam, fortsätter Christina Tallberg. Det är oacceptabelt att äldre ska behöva hamna på akutmottagningar f

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum