SkogsstyrelsenSkogsstyrelsenSkogsstyrelsenSkogsstyrelsenSkogsstyrelsen

150 miljoner ska stärka utsatta våtmarker och vattendrag

Dela

EU:s miljöprogram har beviljat Sveriges projektansökan på 150 miljoner kronor för att förbättra miljön i och kring utsatta våtmarker och vattendrag. Det handlar om att återställa och säkra upp framtiden för bäckar, älvar, sjösystem och våtmarker över hela landet.

Foto: Maja Kristin Nylander / Havs- och vattenmyndigheten
Foto: Maja Kristin Nylander / Havs- och vattenmyndigheten

– Det här ser jag som en rejäl klapp på axeln från EU för vårt arbete. Det blir en riktig energikick rakt in i miljöarbetet som ju handlar om att kunna fortsätta nyttja våra resurser men på ett klokt och miljövänligt sätt, säger Gunilla Oleskog, skogskonsulent och projektledare på Skogsstyrelsen.

Det finns vattendrag och våtmarker i skogslandskapet som i dag är så påverkade att miljöerna försämrats kraftigt eller i värsta fall är på väg att försvinna. Skogsbruk, jordbruk och vattenkraft kan vara några av orsakerna. Skogsstyrelsen har tillsammans med Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, ansökt om stöd ur EU:s miljöprogram Life, som nu godkänt ansökan. Pengarna ska till en början gå till knappt 30 särskilt utpekade vattendrag och deras avrinningsområden i de sju län som deltar i projektet. (Se lista nedan.)

– Projektet kommer att vara en viktig plattform för samverkan så att vi kan nå gynnsam bevarandestatus i skogslandskapets vattenmiljöer, säger Björn Sjöberg, chef, avdelningen för havs- och vattenförvaltning på Havs- och vattenmyndigheten.

Pengar kommer att gå till att utveckla metoder och verktyg för att förbättra miljön och förutsättningarna för de djur och växter som finns i det som kallas Natura 2000-område, ett nätverk av skyddade områden som finns i hela EU. Metoderna ska tillämpas konkret i fält och sedan spridas även till andra miljöer som är i behov av åtgärder.

Ett viktigt syfte är också att öka samarbetet mellan myndigheter och aktörer. Därför är en rad länsstyrelser, skogsägarföreningar, Bottenhavets vattendistrikt, Våtmarksfonden och Vindelälvens fiskeråd med i satsningen.

– Genom samverkan och ny kunskap ska vi utveckla ett hållbart nyttjande av dessa miljöer. Vi vill öka möjligheten att miljöerna bevaras och att viktiga ekosystemtjänster finns kvar för kommande generationer, säger Josefin Olsson, handläggare på Naturvårdsverket.

Skogsstyrelsen är projektägare och medfinansierar satsningen tillsammans med övriga partners. Total projektbudget är 150 miljoner, varav EU finansierar 60 procent.

Här är länsstyrelserna som är med från start samt de vattendrag som kan komma att beröras:

Län

Vattendrag med avrinningsområden

Blekinge

Bräkneån, Mieån, Lyckebyån, Silletorpsån, Mörrumsån, Nättrabyån

Kalmar

Alsterån, Emån, Virån

Halland

Fylleån (Stensån, Lagan, Genevadsån, Nissan, Suseån, Ätran, Viskan)

Jönköping

Emån, Motala Ström

Västmanland

Hedströmmen

Jämtland

Åreälven, Långan, Ammerån, Gimån

Västerbotten

Vindelälven, Lögdeälven

Mer information:

Gunilla Oleskog, projektledare, Skogsstyrelsen, 0413-294 61, 070-244 48 85, gunilla.oleskog@skogsstyrelsen.se

Fredrik Nordwall, chef, Enheten för biologisk mångfald, Havs- och vattenmyndigheten, 010-698 60 17, 076-125 40 50,  fredrik.nordwall@havochvatten.se

Per Olsson, handläggare,Enheten för biologisk mångfald, Havs- och vattenmyndigheten, 010-698 62 90, 072-700 52 15, per.olsson@havochvatten.se

Josefin Olsson, handläggare, Områdesskyddsenheten, Naturvårdsverket, 010-698 13 81, josefin.olsson@naturvardsverket.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Bilder

Foto: Maja Kristin Nylander / Havs- och vattenmyndigheten
Foto: Maja Kristin Nylander / Havs- och vattenmyndigheten
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum