Vänsterpartiet Skåne

18 miljoner i satsningar på psykisk hälsa – men asylsökande och nyanlända prioriteras inte

Dela

Statens satsning ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa” bygger på en överenskommelse med Vänsterpartiet och innebär ekonomiska tillskott för satsningar på psykisk hälsa. 18 miljoner kronor har avsatts för Region Skånes Hälso- och sjukvårdsnämnds budget 2018, något som Vänsterpartiet Skåne ser som positivt. Idag fattades beslut om hur pengarna skall fördelas.

Psykisk ohälsa är ett växande problem som i hög utsträckning drabbar kvinnor. Idag bygger 45 % av sjukskrivningar på psykiatriska diagnoser och för utsatta kan psykisk ohälsa innebära så mycket som tjugo år mindre i förväntad livslängd ställt mot genomsnittet. Arbetet kring den nya satsningen lyfter tidigare problem med kortsiktighet och brist i kommunikation till de som skall driva processerna på riktigt: personalen ute på avdelningarna.

-  Tillgängligheten till den offentliga öppen- och slutenvården inom psykiatrin måste förbättras. Den här satsningen är ett välkommet steg på vägen. Det är viktigt att prioritera noggrann uppföljning och långsiktiga målsättningar, och inte minst att arbetet drivs tillsammans med professionen genom hela processen, menar Saima Jönsson Fahoum, Vänsterpartiets representant i HSN.

Dessvärre saknas en del grupper när pengarna fördelas. I satsningen på psykisk ohälsa har regeringen öronmärkt 40 miljoner nationellt till tidig prevention av psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända barn och unga. I förslagen som lagts på bordet i HSN fanns ingen satsning alls på denna utsatta grupp - trots att det under höst och vinter rapporterats om ett flertal unga som valt att avsluta sina liv.

-  De satsningar som finns listade är överlag positiva. Det vi hade velat se är tillägg till de stärkta anslag och satsningar på kompetensförstärkning och ökad jämlikhet i öppenvården som finns i beslutet. Vi vill ha direkta satsningar på de asylsökande och nyanlända också, så som det är tänkt i överenskommelsen, avslutar Saima Jönsson Fahoum.

”Stöd till riktade insatser inom psykisk hälsa” innebär årliga satsningar inom området och beslut om 2019 års satsningar kommer att fattas nästa år.

Nyckelord

Kontakter

Saima Jönsson-FahoumErsättare Hälso- och sjukvårdsnämnden (V)

070-222 54 32

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

 

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Uteblivna budgetsatsningar för personal och jämlikhet – arbetet fortsätter med att skapa ett Skåne för alla18.6.2019 16:34:24 CESTPressmeddelande

Budgetdebatten för Skåne är nu avslutad. Vänsterpartiet ville investera en skattehöjning i verksamhet och personal och därigenom stoppa de nedskärningar som Alliansens budget innehöll. Sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur behöver finansieras, inte påläggas besparingar men Alliansens budgeten gick igenom. Vänsterpartiet kommer att fortsätta lägga förslag på lösningar som satsar på personalen och som bygger en jämlik utveckling i Skåne.

Vänsterpartiet satsar på välfärden och personalen – för ett mer jämlikt Skåne4.6.2019 11:30:00 CESTNyheter

Vänsterpartiet Skåne har släppt sin budgetmotion för 2020. Partiet vill investera en skattehöjning i verksamhet och personal och slopar därigenom de nedskärningar som Alliansens budget innehåller. Sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur finansieras i det regionala budgetförslaget som tar sikte på en tillgänglig och jämlik region – ett Skåne för alla.

Kollektivt resande, kollektiv drift – V motionerar om att återta Pågatågen i regional regi14.5.2019 09:49:26 CESTPressmeddelande

Det senaste året har det ett flertal gånger stormat kring Pågatågen. Tågsystemet ägs idag av Region Skåne medan drift och underhåll drivs av externa företag. Byte av operatörer, återkommande upphandlingar och en marknadsutsatt spårbunden trafik är osäkert, menar Vänsterpartiet som lagt en motion i Kollektivtrafiknämnden om att återta Pågatågen i egen regi.

Från högljudda krav på resurser till utförsäljning och eventuell flytt: Ingen Alliansfinansiering av palliativa i Trelleborg9.5.2019 15:34:30 CESTPressmeddelande

Under föregående mandatperiod var Alliansen i opposition och den palliativa avdelningen i Trelleborg ett favoritämne. Turerna har varit många, men avdelningen är fortsatt stängd. När man nu får chansen i minoritetsstyre väljer man dock inte att finansiera driften så att ett öppnande blir möjligt utan vill istället överlåta verksamheten på privata aktörer – utan krav på att den ens bör ligga i Trelleborg.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum