Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen rekommenderar att avstå från skogsbruk vid extrem brandrisk

Dela
På grund av den extrema torka och den extremt höga brandrisk som råder i stora delar av Sverige rekommenderar Skogsstyrelsen nu att inget skogsbruk utförs i dessa områden. Även om största delen av skogsbruket redan tar hänsyn till brandrisken finns undantag. Det kan dessutom vara brottsligt att slarva med säkerheten.

Rekommendationen att avstå från skogsbruk gäller de områden där det enligt SMHI:s brandriskprognos är mycket hög eller extrem brandrisk.

Det finns gemensamma riktlinjer inom skogsbranschen för hur skogsbruket ska skötas i lägen med stor brandrisk (se nedan). Skogsstyrelsens uppfattning är att riktlinjerna i mycket stor utsträckning och på de allra flesta håll följs.

– Det ska skogsbruket ha en eloge för, säger Carl Appelqvist, skogsskötselspecialist och tjänstgörande nationell skadesamordnare vid Skogsstyrelsen.

När brandrisken är så hög som den är sommaren 2018 finns en mängd potentiellt farliga moment vid konventionellt skogsbruk. Framför allt är det riskabelt att köra med större skogsmaskiner som är försedda med band eller kedjor, vilket ger stor risk för gnistbildning särskilt på stenig mark.

– Det är som att åka runt med ett tändstål på 20 ton, säger Erik Lööf, skogskonsulent vid Skogsstyrelsens Värmlandsdistrikt. Och om det bildas gnistor krävs det inte mycket för att en brand ska uppstå och sprida sig snabbt.

Även skogsarbete i mindre skala har sina risker. Om en skogsägare till exempel kommer åt en sten med röjsågen kan det bildas gnistor.

I det läge med extremt hög brandrisk som nu råder i större delen av landet är Skogsstyrelsens rekommendation att helt avstå från skogsbruk. Den rekommendationen gäller så länge brandrisken ligger kvar på extrema nivåer.

Om olyckan trots allt skulle vara framme och någon skulle orsaka en brand i samband med skogsbruk, kan det vara straffbart. I fall där en brand har orsakats av oaktsamhet kan det bedömas som brottet allmänfarlig vårdslöshet. Det finns exempel där domstolen har dömt till dagsböter för ett sådant brott.

Om någon ser något som skulle kunna vara olämpligt vid skogsbruk i torra marker bör en anmälan göras till polisen.

Skogsbranschens riktlinjer

Riktlinjerna ger förslag på lämpliga åtgärder för att förebygga bränder, samt vilken utrustning som ska finnas med vid olika typer av maskinarbete. Riktlinjerna beskriver även hur samråd ska ske mellan olika aktörer när det är hög brandrisk.

Riktlinjerna kan du läsa på Skogforsks webbplats: https://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/2017/riskhantering-avseende-brand-vid-skogsarbete/

SMHI:s brandriskprognos

Aktuell information om brandrisk på SMHI.se: https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/brandriskkartor-5-dygn 

Kontakter

Carl Appelqvist
Skogsskötselspecialist Skogsstyrelsen
036-35 93 39, 070-617 73 39, carl.appelqvist@skogsstyrelsen.seLena Allthin
Kommunikatör Skogsstyrelsen
036-35 93 51, 072-203 41 71, lena.allthin@skogsstyrelsen.se

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Skeppsbrogatan 2
553 29 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda.

Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. 

Skogsstyrelsen sorterar under Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Den lokala förankringen är viktig för oss. Vi har kontor på cirka 75 platser runtom i landet. Vårt huvudkontor ligger i Jönköping.

Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye