Hissförbundet

Ny unik Tillgänglighetsarena arrangeras i Almedalen

Dela

SPF SeniorernaDHRParasport SverigeHissförbundet och Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) vid Lunds Universitet arrangerar en gemensam arena under årets Almedalsvecka. Syftet med arenan är att lyfta frågor om tillgänglighet och därmed ge dem en tydlig hemvist i Almedalen. Detta har hittils saknats. Under dagen kommer olika aspekter av tillgänglighet att belysas. Politiker, forskare och företrädare för olika organisationer samtalar om läget i dag och möjligheter i morgon.

”Att skapa utrymme för tillgänglighetsfrågorna är extra viktigt nu eftersom det pratas mycket om regellättnader och förenklingar i den bostadspolitiska debatten. Det finns en överhängande risk att dagens lagstiftning kring tillgänglighet kommer att urholkas ytterligare om inte dessa frågor lyfts på den politiska agendan”, säger Susanne Iwarsson, professor, Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE), Lunds Universitet.

Tillgänglighetsarenan kommer att äga rum måndag den 4 juli kl 8-16 i centrala Visby, trädgården vid S:ta Katarina, och avslutas med ett mingel kl. 16-19. Under dagen kommer sex seminarier att hållas med olika teman kopplade till tillgänglighet.

”Vi vill med arenan belysa att tillgänglighet inte är ett särintresse för en specifik grupp i samhället. Det är tvärtom. Tillgänglighet är viktigt för alla i samhället. För barnfamiljer, äldre, personer med funktionsnedsättning och för de som är sjuka under en kortare eller längre period. Det är viktigt att komma ihåg att tillgänglighet är en grundläggande rättighet och en förutsättning för delaktighet", säger Rasmus Isaksson, Förbundsordförande i DHR.

Fysisk tillgänglighet till idrott borde vara en självklarhet, men är tyvärr inte det. Idrott är en livsviktig del i vardagen för att må bra, inte minst för personer med funktionsnedsättning. Det är därför viktigt att skapa en dialog med politikerna kring hur vi förbättrar tillgängligheten till idrotten”, säger Johan Strid, generalsekreterare Parasport Sverige.

Otillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet är ett reellt problem för den stora andelen äldre som önskar att bo kvar hemma på äldre dagar. Hälften av alla ålders­pensionärer som bor i flerbostadshus saknar hiss i huset – och av dem som har hiss har mer än hälften otillgängliga entréer vilket gör att huset trots detta inte är tillgängligt, säger Christina Rogestam, ordförande SPF Seniorerna.

”Tyvärr ägnas dagens tillgänglighetsproblem liten uppmärksamhet från politiskt håll. Utredningen ”Bostäder att bo kvar i” är ett undantag där flera bra och angelägna förslag tas upp som bör lyftas fram i debatten. Vi vill med Tillgänglighetsarenan få fler att uppmärksamma dessa viktiga frågor och för att citera utredaren Ewa Samuelsson – göra Tillgänglighet till ”det nya gröna” ”, säger Charlotte Teglgaard, Generalsekreterare Hissförbundet.

För mer information, vänligen kontakta:

Charlotte Teglgaard, Hissförbundet, 072-501 25 22, charlotte.teglgaard@tebab.com

Läs mer och gilla oss på Facebook: https://www.facebook.com/tillganglighetsarenan/

Om arrangörerna:

SPF Seniorerna är en medlemsorganisation för alla som har rätt till pension och är politiskt och religiöst obunden. SPF Seniorerna har idag närmare 270 000 medlemmar över hela landet.

DHR är en idéburen organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Centre for Ageing and Supportive Environments, Lunds Universitet producerar forskningsresultat av hög relevans för samhället i stort, genom att understödja utvecklingen av stödjande miljöer för det hälsosamma åldrandet. CASE utgör en forskningsmiljö där framtidens äldreforskare får den träning som krävs för att kunna utveckla och omsätta forskningsbaserade, praktiska strategier till stödjande miljöer inom olika samhällssektorer

Parasport Sverige är ett idrottsförbund som organiserar idrott för personer med rörelsehinder, synskada och utvecklingsstörning inom 18 olika idrotter samt ansvarar för Sveriges deltagande i Paralympics.

Hissförbundet är den svenska branschföreningen för företag som tillverkar, monterar och underhåller hiss- och rulltrappsinstallationer. Medlemsföretagen representerar över 80 % av den svenska branschen.

Nyckelord

Kontakter

Charlotte Teglgaard
GeneralsekreterareHissförbundet Teknikföretagens Branschgrupper AB Box 5510 114 85 Stockholm
+46 782 0953
http://www.hissforbundet.se
charlotte.teglgaard@tebab.com

Dokument

Om

Hissförbundet
Hissförbundet
Storgatan 5
114 44 Stockholm

08-782 08 50https://www.hissforbundet.se/

Följ Hissförbundet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Hissförbundet

Hissförbundet välkomnar ny utredning om hissäkerhet – nu krävs en plan10.2.2022 15:58:00 CET | Pressmeddelande

Idag publicerades den utredning Boverket genomfört på uppdrag av Regeringen gällande åtgärder för säkerhetsrisker i äldre hissar. De senaste åren har flera barn skadats allvarligt i hissar, olyckor som hade kunnat undvikas med bättre säkerhet. Hissförbundet ser mycket positivt på utredningens förslag om att införa säkerhetshöjande åtgärder i äldre hissar i bostadshus. Om regeringen tar ett positivt beslut kan äntligen allvarliga olycksrisker elimineras.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye