Läkemedelsverket

Riskerna med Zinbryta överväger nyttan

Dela

MS-läkemedlet Zinbryta har återkallats från sjukhus och apotek och marknadsförs inte längre.

EMA:s säkerhetskommitté PRAC har bekräftat att användning av läkemedlet Zinbryta (daclizumab beta), som används för multipel skleros (MS), kan innebära risk för allvarliga och potentiellt dödliga immunreaktioner med påverkan på hjärna, lever och andra organ.

Patienter kan utsättas för risk från start av behandling till flera månader efter att behandling har avslutats. Det är inte möjligt att förutse vilka patienter som kan komma att drabbas. PRAC bekräftar därför sin tidigare slutsats att riskerna med Zinbryta överväger nyttan för patienter med MS.

Sjukvårdspersonal bör fortsätta att övervaka de patienter som har behandlats med Zinbryta i linje med de rekommendationer som utfärdades i mars 2018.

Inga omedelbara åtgärder vidtas efter PRAC:s granskning eftersom Zinbryta inte längre marknadsförs. Den 27 mars 2018 drogs marknadsföringstillståndet tillbaka på begäran av företaget som marknadsförde läkemedlet, Biogen Idec Ltd. Zinbryta finns inte längre tillgängligt på sjukhus och apotek.

Relaterad information

Tidigare nyheter från Läkemedelsverket

EMA rekommenderar omedelbar indragning av MS-läkemedlet Zinbryta (2018-03-08)

EMA påbörjar granskning av Zinbryta efter flera fall av hjärninflammation (2018-03-02)

Nyhet från EMA

EMA review of Zinbryta confirms medicine's risks outweigh its benefits (2018-05-18)

Kontakta oss

Läkemedelsverkets växel
Tel: 018-17 46 00

Kontakter

Bilder

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Viktigt att vara noggrann när man köper receptbelagd medicin på nätet8.12.2023 08:15:00 CET | Pressmeddelande

Att många svenskar köper medicin och andra apoteksvaror på nätet är tydligt i flera branschsammanställningar, exempelvis senaste e-barometern. När Novus på uppdrag av Läkemedelsverket frågade 1000 personer om de har handlat receptbelagd medicin på nätet uppgav 33 procent att de köper sin receptbelagda medicin online, med recept från läkare. En procent har näthandlat receptbelagda mediciner utan recept.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum