Läkemedelsverket

Nu startar projektet kring virtuella kliniska läkemedelsprövningar

Dela
Läkemedelsverket har tilldelats 1.8 miljoner kronor av Vinnova för att genomföra en ettårig förstudie som ska undersöka vilka förutsättningar som finns och vad som krävs för att virtuella kliniska prövningar ska kunna genomföras i Sverige på ett säkert och effektivt sätt

-Vår bedömning är att nyttandet av den digitala tekniken fullt ut kommer vara till gagn för patienterna, men också för forskare och de forskande läkemedelsföretagen vilket blir extra tydligt i dessa covid -19 tider, säger Gunilla Andrew-Nielsen, projektägare på Läkemedelsverket.

Förhoppningen är att virtuella kliniska läkemedelsprövningar ska förändra sättet på vilket klinisk forskning bedrivs på både i Sverige och internationellt. Idag kan nästan 70 procent av potentiella patienter inte vara med i kliniska prövningar av geografiska skäl.

- Möjligheten att delta i virtuella prövningar skulle ge fler patienter chansen att delta i kliniska prövningar och därmed bredda underlaget för framtagandet av nya läkemedel. Den virtuella metodiken bör också resultera i fler jämlika och ekonomiskt hållbara kliniska läkemedelsprövningar i Sverige, säger Jenny Söderberg, projektledare för förstudien. 

Förstudien kommer att genomföras i såväl teoretisk som praktisk kontext och i nära samverkan med de aktörer som traditionellt initierar, planerar och genomföra kliniska läkemedelsprövningar.

Med hjälp av flera externa referensgrupper ska projektet under försommaren göra en kartläggning för att bättre förstå hur behoven runt de virtuella prövningarna har stöd i existerande regelverk och vad som bedöms som otydligt och inte tillräckligt förutsägbart och där Läkemedelsverket kan ha en viktig och ledande roll som tillstånds- och tillsynsmyndighet framgent.

Som en del i förstudien kommer en eller flera piloter att genomföras under hösten 2020 för att undersöka praktiska förutsättningar, men också samla viktiga erfarenheter.
Sedan projektet blev officiellt, har intresset för att delta och aktivt bidra, varit stort.

- Det ger viktiga signaler om att frågeställningarna är aktuella och angelägna bland de som detta främst berör, säger Jenny Söderberg.

På Läkemedelsverkets hemsida kommer information om och resultat från projektet att löpande publiceras. Redan nu finns det möjlighet att anmäla intresse om att medverka i referensgruppernas arbete under våren. 

Förstudieprojektet planeras att pågå till och med februari 2021.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Viktigt att vara noggrann när man köper receptbelagd medicin på nätet8.12.2023 08:15:00 CET | Pressmeddelande

Att många svenskar köper medicin och andra apoteksvaror på nätet är tydligt i flera branschsammanställningar, exempelvis senaste e-barometern. När Novus på uppdrag av Läkemedelsverket frågade 1000 personer om de har handlat receptbelagd medicin på nätet uppgav 33 procent att de köper sin receptbelagda medicin online, med recept från läkare. En procent har näthandlat receptbelagda mediciner utan recept.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum