Uppsala kommun

Dagvattenpark ska rena Hågaåns vatten

Dela
Arbetet med att anlägga den nya dagvattenparken mellan Gottsundavägen och Vårdsätravägen har påbörjats. Dagvattenparken kommer att rena dagvattnet från Gottsunda innan det leds ut i Hågaån. Den kommer även att bidra till att öka den biologiska mångfalden i området.

I södra Gottsunda, mellan Gottsundagipen och Hågadalen, rinner allt dagvatten från bostadsområdet med flerbostadshus och villor direkt ut i Hågaån och vidare ut i Ekoln (Mälaren) via öppna och kulverterade diken.  För att kunna rena vattnet bygger vi en dagvattenpark där vattnet samlas upp och renas innan det rinner vidare. Vi hoppas kunna rena vattnet från cirka hälften av alla näringsämnen, 80 procent av olja och 60 procent av tungmetallerna. Dagvattenparken kommer att bestå av en större damm med gångstigar, bänkar, broar och brygga för rekreation och friluftsliv och ökade biologisk mångfald.

– Den här vattenparken kommer ge renare vatten, ökad biologisk mångfald och trivsel för de som rör sig i området, det här är stadsutveckling i framkant, säger Rickard Malmström (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Parken kommer också att fungera som demonstrationsobjekt för kommuner och andra som vill genomföra liknande projekt. För skolor och allmänheten kommer parken att erbjuda möjlighet att lära sig mer om vatten och miljö.

– Det känns kul att vi är igång med byggande av vattenparken. Vår förhoppning är att vattenkvaliteten i Hågaån och Ekoln ska förbättras men också att det ska bli ett trevligt och intressant strövområde och besöksmål som inspirerar andra. Vi hoppas också att det ska fungera som ett studieobjekt för skolor och förskolor för att lära sig mer om vatten. När dammen är fylld och all växtlighet etablerat sig kommer det att bli väldigt fint säger Åsa Hedin, enhetschef planering och projektering, avdelning gata/park/natur.

Liknande dagvattenparker byggs även i Smedjebacken och Västerås inom ramen för EU-projektet Rich Waters, som är Sveriges första projekt inom EU:s miljöprogram LIFE IP. Målet är att förbättra vattenmiljön, främst i de mellansvenska vatten som rinner ut i och påverkar Mälaren och norra Östersjön. Det gemensamma arbetet bidrar till ökad kunskap, utbyte av erfarenheter och samverkan när de olika dagvattenparkerna anläggs.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad. I kommunen bor över 240 000 personer.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye