If Skadeförsäkring

Flest olyckor kring skolstart – här är de mest olycksdrabbade skolområdena

Dela
Det är under skolstarten antalet olyckor med oskyddade barn är som flest i landet. Försäkringsbolaget If har kartlagt de olyckor som inträffat i närheten av skolor, skolområde för skolområde runt om i landet. Unika kartor visar vilka de mest olycksdrabbade områdena är i varje län.

I skolstartstider tar sig många barn ut på cykel för första gången. Men det är också då flest olyckor sker. 

Mellan åren 2013 och 2017 rapporterades totalt 1 899 olyckor i landet där en bil krockat med ett barn till fots eller på cykel till databasen Strada. Av dessa skedde 242 i september, fler än någon annan månad.

Unik kartläggning

Försäkringsbolaget If har slagit ihop statistik över trafikolyckor inrapporterade via akutsjukhus från databasen Strada med platsuppgifter för samtliga skolor i landet, för att kunna visa olyckor som skett i närheten av en skola, samt vilka de mest olycksdrabbade skolområdena är. 

Av de nästan tvåtusen rapporterade olyckorna inträffade drygt hälften inom en radie av 500 meter från en skola. 

– Att kartlägga vägar och hjälpa barnen att hitta en säker väg kan ge bra kunskap som minskar både oro och den faktiska faran vi själva bidrar till med fler bilar runt skolan när vi skjutsar våra barn, säger Irene Isaksson-Hellman, trafiksäkerhetsforskare på If. 

Att oroliga föräldrar skjutsar sina barn kan i själva verket förvärra problemet med ökad biltrafik runt skolor.

– Det säkra sättet innebär inte nödvändigtvis att föräldrar skjutsar. Stor oro finns bland både föräldrar och skolpersonal speciellt så här i början av en termin. Det är av största vikt att våra barn på ett säkert sätt kan ta sig till skolan, samtidigt som man för deras bästa bör stimulera fysisk aktivitet som cykling och gång, säger Irene Isaksson-Hellman.

Siffror för varje kommun och skola

Johannesskolan i Malmö är ett exempel ett olycksdrabbat skolområde. Mellan åren 2013 och 2017 inträffade sammanlagt 84 olyckor med oskyddade trafikanter och motorfordon  inom en radie på femhundra meter från skolan, fem av dessa var med barn.

Av de fem områden med flest olyckor ligger tre i Malmö och två i Stockholm.

Skola

Kommun

Antal cykel- och fotgängarolyckor

Varav med barn

Karta

Johannesskolan

Malmö

84

5

Visa karta

Hillelskolan

Stockholm

63

2

Visa karta

Rådmansvångens skola och Österportskolan

Malmö

61

4

Visa karta

Åsö grundskola

Stockholm

56

4

Visa karta

Rörsjöskolan och Monbijouskolan

Malmö

55

5

Visa karta

– De mest olycksdrabbade skolområdena ligger, inte oväntat vid platser där många rör sig, större städer eller specifika platser som till exempel järnvägsstationer. Olyckorna tenderar på de flesta platser inte att ske i direkt anslutning till skolan men på de vägar som leder dit. Genom att ta fram olyckskartor för samtliga skolområden kan vi få en unik inblick i vilka de mest exponerade områdena är, säger Irene Isaksson-Hellman. 

Sedan 2006 har Försäkringsbolaget If genomfört undersökningar om trafikmiljön runt Sveriges grundskolor. Senaste resultatet (2019) visar att utvecklingen går åt fel håll. Sämre trafikvett bland föräldrarna, många trafikincidenter och fler bilar kring skolorna gör att en majoritet av rektorerna ser trafiksäkerheten som ett problem. Sex av tio är oroliga för att något allvarligt ska inträffa och föräldrar som skjutsar sina barn i bil anses utgöra den största trafikfaran.

Tips från If

  • Var ett bra föredöme, gör själv som du vill att barnen ska göra:
  • Använd alltid hjälm när du cyklar
  • Se till att ha reflexer och lampor redan nu, mörkret kommer snabbt, att se och synas är bland det viktigaste vi kan lära våra barn
  • Var tydlig i trafiken, ge signal när du ska svänga, se dig om och ta inte för givet att bilisterna och andra trafikanter sett dig även om du sett dem. Var uppmärksam på trafiken, gå eller cykla inte rakt ut 
  • Starta terminen med att cykla eller gå tillsammans med barnen till skolan för att visa en bra väg
  • Turas om med andra föräldrar att följa barnen till skolan 
  • Undvik motortrafik där det går, använd gång- och cykelbanor
  • Om man måste korsa en väg med motortrafik gör det där det hastighet och passager är anpassade och trafiksäkrade
  • För barn som åker kollektivt, lär dem att inte springa ut framför eller bakom en buss utan att se sig om ordentligt

Metod

Uppgifter över samtliga trafikolyckor som skett 2013-2017 där en bil krockat med fotgängare eller cyklist har hämtats från olycksdatabasen STRADA sjukhus, olyckor inrapporterade via akutsjukhusen.

Datan är nedbruten efter ålder, vilket ger en siffra på totala antalet olyckor där barn och ungdomar, upp till och med 17 år varit inblandade.

Olycksdatan har sedan samkörts med platsuppgifter för samtliga skolor i landet, för att kunna säga hur många som skett inom 500 meter från en skola.

När skolor ligger mindre än 100 meter från varandra har de slagits ihop till ett gemensamt skolområde.

Nyckelord

Bilder

Om

If Skadeförsäkring
If Skadeförsäkring

106 80 Stockholm

0771-655 655

If är Nordens största skadeförsäkringsbolag med cirka 3,7 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Vi erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring och barnförsäkring för privatpersoner samt olika typer av företagsförsäkringar för små och stora kunder. Koncernen har cirka 7 900 anställda.

If bildades 1999 när svenska Skandias och norska Storebrands skadeförsäkringsverksamheter fusionerades. If är helägt av den nordiska försäkringsgruppen Sampo.

Följ If Skadeförsäkring

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från If Skadeförsäkring

Sjukskrivningar av stress på rekordnivå – se regionala variationerna21.3.2024 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Antalet stressrelaterade sjukskrivningar ökar dramatiskt och i slutet av förra året var antalet sjukskrivna till följd av stress högre än på flera decennier. Åtta av tio som drabbas är kvinnor, visar Ifs genomgång och regionala kartläggning av Försäkringskassans senaste siffror. ”Denna ökning är oroande. Samhällskonsekvenserna blir stora, och vi vet dessutom att det finns ett mörkertal bland fler än de som syns i sjuktalen”, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye