If Skadeförsäkring

Högsäsong för viltolyckor – krockar med rådjur ökar kraftigt

Dela
Med hösten kommer viltolyckorna. Under oktober månad sker en viltolycka var sjätte minut, dygnet runt, någonstans i Sverige. De allra flesta av dem, nästan tre fjärdedelar, är en olycka med rådjur. Rådjursolyckorna har ökat kännbart under de senaste åren.

I Sverige rapporterades över 47 350 rådjursolyckor in till Nationella Viltolycksrådet under hela 2019. 

Allra flest olyckor, sett till antalet bilar, skedde i Kalmar län (24,2 per 1 000 personbilar). Även Kronoberg, Gotland och Värmland är relativt hårt drabbade. (Se tabell längst ner, samt bilagor.)

– Viltolyckor är fortsatt ett stort problem i Sverige. Vi har sett en ökning av dessa under flera år och trenden ser tyvärr ut att fortsätta, säger Johan Granholm, motorexpert på If.

Olyckorna blir allt fler

Försäkringsbolaget If har räknat ut var i landet bilister är hårdast drabbade av viltolyckor (i förhållande till antalet registrerade personbilar). En tydlig trend är att olyckorna med rådjur ökar. På till exempel Gotland inträffade i fjol nästan dubbelt så många olyckor som för fem år sedan.

Men vi ser samma utveckling i hela landet. På fem år har antalet ökat med nästan en tredjedel. 

Ökningen beror dels på att rådjursstammen ökar på många håll i landet, men också på att det helt enkelt blir fler bilar på vägarna.

– I gryning och skymning så löper man störst risk för viltolyckor, det är då som flest djur förflyttar sig för att leta föda. Håll uppsikt längst med vägkanterna och anpassa farten och försök förutse var djur kan dyka upp, säger Johan Granholm.

– Är du på väg att krocka med rådjur ska du bromsa i första hand och styra undan i andra. Risken för personskador är mycket större om du gör en okontrollerad undanmanöver och, eller, krockar med mötande trafik, säger Johan Granholm.

Flest olyckor på hösten

Statistiken följer ett tydligt säsongsmönster. Oktober och november är risken att drabbas för en viltolycka störst. 

If bedömer att en krock med en älg i genomsnitt ger skador på bilen för omkring 30 000 kronor, medan vildsvin ger skador för närmare 40 000 kronor. Kollision med rådjur ger skador för omkring 15 000 kronor.

För att få ersättning för skador på din bil vid viltolycka så behöver du ha en helförsäkring på bilen, enligt Johan Granholm. Det finns även tilläggsförsäkring som innebär reducerad självrisk vid kollision med djur. Den kan även ge viss ersättning vid halvförsäkring.

Gör så här om en viltolycka har inträffat:

  • Sätt ut varningstriangeln.
  • Stanna och märk ut platsen för olyckan med ett plastband eller liknande.
  • Även om djuret inte är skadat, ring polisen på 112 och uppge var du befinner dig.
  • Gör en anmälan till ditt försäkringsbolag om fordonet skadas.

Så minskar du risken för viltolycka

  • Anpassa farten och tänk på att djuren ofta rör sig i skymning och gryning och de kommer sällan ensamma.
  • Var extra uppmärksam vid åkrar, sjöar, föryngringsytor och där viltstängslet upphör eller börjar.
  • Ekskogar drar till sig vildsvin och ligger det stora granar nära vägen finns det risk att älgar är i närheten.
  • Djuren drar sig dit maten finns och vildsvin gillar ekollon, älgar gillar granskott.
  • En svart sopsäck på en plogpinne betyder varning för lösdrivande renar.

Sedan den 1 januari 2010 är du skyldig enligt lag att alltid rapportera en krock med ett vilt djur till polisen. Anmälningsplikten gäller björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.

Svenska Jägareförbundet har statens uppdrag att organisera eftersök på trafikskadat vilt. Det finns idag ungefär 5 000 eftersöksjägare i landet och mer än 10 000 eftersökshundar. Var nionde minut, året runt, dygnet runt, utför eftersöksjägare dessa uppdrag för att förkorta påkörda djurs lidande.

Rådjursolyckor län för län

Län

Antal olyckor år 2019

Per 1 000 bilar

Trend*

Blekinge

1 114

13,0

+16 % ▲

Dalarna

2 212

13,3

+19 % ▲

Gotland

671

18,6

+81 % ▲

Gävleborg

1 529

10,0

+30 % ▲

Halland

1 505

8,5

+16 % ▲

Jämtland

1 088

14,8

+53 % ▲

Jönköping

2 773

14,5

+34 % ▲

Kalmar

3 251

24,2

+26 % ▲

Kronoberg

2 095

20,2

+18 % ▲

Norrbotten

430

3,0

+65 % ▲

Skåne

4 070

6,2

+17 % ▲

Stockholm

4 271

4,6

+49 % ▲

Södermanland

2 087

14,3

+42 % ▲

Uppsala

2 334

14,1

+39 % ▲

Värmland

2 873

18,5

+31 % ▲

Västerbotten

698

5,1

+65 % ▲

Västernorrland

898

6,7

+38 % ▲

Västmanland

1 183

8,7

+15 % ▲

Västra Götaland

8 140

10,3

+36 % ▲

Örebro

1 710

11,4

+20 % ▲

Östergötland

2 372

10,8

+26 % ▲

*Kolumnen "trend" är baserad på en jämförelse med snittet för åren 2013 till 2015. För Norrbottens del endast 2013 på grund av bristfällig data för 2014 och 2015.

Metod

Siffror på antal viltolyckor per län kommer från Nationella viltolycksrådet.

När vi jämför utvecklingen över tid har antalet olyckor 2019 jämförts med ett medelvärde för åren 2013-2015, förutom för Norrbotten, där endast 2013 års siffror använts, då datan är bristfällig för åren 2014 och 2015.

För att kunna göra regionala jämförelser har vi satt antalet olyckor i relation till antalet personbilar i trafik i länet. De här uppgifterna kommer från SCB och avser 2019.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

If Skadeförsäkring
If Skadeförsäkring

106 80 Stockholm

0771-655 655

If är Nordens största skadeförsäkringsbolag med cirka 3,7 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Vi erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring och barnförsäkring för privatpersoner samt olika typer av företagsförsäkringar för små och stora kunder. Koncernen har cirka 7 900 anställda.

If bildades 1999 när svenska Skandias och norska Storebrands skadeförsäkringsverksamheter fusionerades. If är helägt av den nordiska försäkringsgruppen Sampo.

Följ If Skadeförsäkring

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från If Skadeförsäkring

Ny nordisk undersökning bland 4 000 personer bekräftar oroande ökning av stress14.5.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

En ny nordisk undersökning från försäkringsbolaget If visar att stressen sprider sig i hela Norden. 51 procent av befolkningen i Norden upplever att deras arbetsförmåga har påverkats negativt av stress. ”Vi ser tydliga paralleller mellan den upplevda stressnivån och sjukskrivningstalen. Utvecklingen går åt fel håll”, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If.

If presents record-high growth and large interest in personal health7.5.2024 08:54:14 CEST | Pressmeddelande

“Today, If presents the highest topline growth yet for the first quarter (7.6%). We improved our profit before taxes (6.5%), supported by strong investment return. Personal insurance is growing the fastest, but even more encouraging is the steady growth in all business areas. Wide growth demonstrates the strength of our geographical footprint and diversified portfolio. The impact of the severe Nordic winter we’ve experienced this year weights down the combined ratio, but the underlying performance is strong”, If’s CEO Morten Thorsrud comments when presenting the results of the first quarter of 2024.

If presenterar en rekordhög tillväxt och stort intresse för personhälsa i första kvartalet7.5.2024 08:53:17 CEST | Pressmeddelande

”If presenterar i dag den högsta tillväxten någonsin för det första kvartalet (7,6%). Vi förbättrade vårt resultat före skatt (6,5%), med stöd av en stark investeringsavkastning. Personförsäkringar växer snabbast, men ännu mer lovande är den stadiga tillväxten inom alla affärsområden. Bred tillväxt visar styrkan i vår geografiska närvaro och diversifierade portfölj. Effekterna av den stränga nordiska vintern vi upplevt i år tynger totalkostnadsprocenten, men den underliggande utvecklingen är stark”, säger Ifs koncernchef Morten Thorsrud, i en kommentar till resultatet för första kvartalet 2024.

Sjukskrivningar av stress på rekordnivå – se regionala variationerna21.3.2024 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Antalet stressrelaterade sjukskrivningar ökar dramatiskt och i slutet av förra året var antalet sjukskrivna till följd av stress högre än på flera decennier. Åtta av tio som drabbas är kvinnor, visar Ifs genomgång och regionala kartläggning av Försäkringskassans senaste siffror. ”Denna ökning är oroande. Samhällskonsekvenserna blir stora, och vi vet dessutom att det finns ett mörkertal bland fler än de som syns i sjuktalen”, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye