Kalmar Öland Airport

Pressmeddelande från Fly Green Fund: Fly Green Fund levererar 16 ton bioflygbränsle till Kalmar Öland Airport

Dela
Fredagens bränsleleverans till Kalmar Öland Airport kanske ser ut som vilken bränsleleverans som helst. Denna gång är dock hälften av tankbilens last återigen biojetbränsle, det vill säga en typ av fossilfritt flygbränsle som kommer spela en avgörande roll för att flyget ska bidra till att klimatmålen nås. Denna gång är det flygresenärer och företag som, genom att köpa biobränsle till sina flygresor från den icke vinstdrivande organisationen Fly Green Fund, möjliggjort leveransen.

Som en effekt av årets pandemi och att flera länder stängt ner sina samhällen har resandet i världen minskat kraftigt. Om eller hur snabbt resandet återgår till mer normala nivåer när pandemin klingar av vet i dagsläget ingen. Många menar dock att vi ska ta pandemin som ett tillfälle till en grön omstart och att våra resor framgent måste vara grönare än tidigare.

-Att vi reser är i grund och botten positivt. Genom att resa kan vi utbyta erfarenheter, varor och tjänster med människor världen över och förutom den konkreta affärsnyttan eller semesterupplevelsen, bidrar resor och möten till förståelse, tolerans och utveckling. Samtidigt måste vi ta ansvar för den klimatpåverkan som resandet orsakar. Som flygresenär kan man köpa till biobränsle och på så sätt reducera resans klimatavtryck, berättar David Hild VD på Fly Green Fund.

Fossilfritt flyg en utmaning men långt ifrån en omöjlighet

Precis som alla andra sektorer i samhället behöver flyget övergå från fossila till fossilfria och hållbara bränslealternativ om klimatmålen ska nås.

–Dagens flygplan är tekniskt sett är redo för bränslebytet, än så länge produceras dock så lite hållbara flygbränslen att priset idag är tre till fyra gånger högre än det för fossilt flygbränsle. Nu ser vi att den ökade klimatmedvetenheten och att flera länder planerar att införa en kvot- eller reduktionsplikt, liknande Norges och Sveriges, börjar få effekt på produktionen. Ett flertal nya produktionsanläggningar är på gång runt om i världen varför vi förväntar oss att priset kommer att falla de närmaste åren, säger David Hild

Bränslet som kommer till Kalmar Öland Airport idag levereras av AirBP och reducerar koldioxidutsläppet med cirka 80 procent jämfört med fossilt flygbränsle. Just detta bränsle är tillverkat av använd matolja men producenterna ser en lång rad lämpliga råvaror. Det handlar om allt ifrån rester från skogs-, pappers och livsmedelsindustrin till energigrödor, hushållssopor och till och med koldioxid utvunnet ur luften. En nyligen publicerad rapport från World Economic Forum pekar på att just bredden av potentiella råvaror gör att flygets omställning kan ske på ett hållbart sätt, trots att efterfrågan på bioenergi ökar i tack med att flera sektorer lämnar de fossila bränslena. 

–Från vissa håll uttrycks en oro för att omställningen till fossilfrihet hotar våra skogar, men eftersom det bara är outnyttjade restprodukter från andra industrier som, enligt till exempel EU:s hållbarhetsdirektiv, kan ge den hållbarhetsprestanda vi söker hotar omställningen inte skogen. Att processa hela träd till flygbränsle skulle dessutom vara extremt dyrt och därmed även ekonomiskt ohållbart, berättar David Hild.

Alternativa bränslen reducerar mer än flygets koldioxidutsläpp

Förutom att bioflygbränslen reducerar koldioxidutsläppen visar nu flera studier att de så kallade höghöjdseffekterna minskar när det fossila bränslet byts ut. Dessa klimateffekter kan uppstå i

varierande grad när ett flygplan flyger på över 8 000 meters höjd, en höjd som de flesta inrikesflygningar inte når eller bara befinner sig på en kort stund.

–En annan intressant sidoeffekt av att byta ut det fossila bränslet är att det visat sig att även flygplanens bränsleförbrukning minskar, säger David Hild

Kalmar Öland Airport stödjer Fly Green Fund

Kalmar Öland Airport är en av de regionala flygplatser som genom sitt partnerskap stödjer Fly Green Funds verksamhet.

–Miljöarbetet står högt upp på flygplatsens agenda. Sedan 2018 har vi tillsammans med våra ägare och samarbetsaktörer såsom Fly Green Fund, jobbat hårt för att kunna flyga med en allt större andel bioflygbränsle från Kalmar. Förra året nådde vi 6 %. Det låter kanske inte mycket, men är världsklass i sammanhanget och ett viktigt bevis på att det faktiskt är möjligt, säger Ronny Lindberg, VD Kalmar Öland Airport.

–En ökad efterfrågan på bioflygbränsle nationellt ger ett större underlag för att få i gång den inhemska produktionen. Genom att tillsammans med Fly Green Fund se till att vi använder bioflygbränsle lokalt är vi med och reducerar utsläppen från flyget med omedelbar verkan, samtidigt som vi påskyndar omställningen i stort menar Karin Lagerlöf, Affärsutvecklare Kalmar Öland Airport.


För mer information kontakta:
David Hild, VD Fly Green Fund

Tel 0739-906 106
david@flygreenfund.se

Om:
Fly Green Fund grundades 2015 av Karlstad Airport, SkyNRG och NISA (Nordic Initiative for Sustainable Aviation). Fly Green Fund är en ekonomisk förening, utan vinstintresse, som ger företag och privatpersoner möjlighet att reducera sitt klimatavtryck vid flygresor genom bioflygbränsle. Målet är att, genom att öka efterfrågan, få igång storskalig lokal produktion av bioflygbränsle i Norden. På så sätt bidrar Fly Green Fund till att Sverige och Norden driver utvecklingen av bioflygbränsle och därmed minskar det globala klimatavtrycket. Fondens verksamhet stöds av Swedavia och SRF (Sveriges Regionala Flygplatser). http://www.flygreenfund.se/

Nyckelord

Bilder

Om

Kalmar Öland Airport
Kalmar Öland Airport
Flygplatsvägen
39241 Kalmar

+46480459000http://www.kalmarolandairport.se/

Välkommen till vida världen - now boarding från Kalmar Öland Airport

Kalmar Öland Airport AB är ett samägt bolag mellan Kalmar Kommun och Region Kalmar Län, som i samverkan med kommunerna och näringslivet i Kalmarregionen ska utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Bolaget ska tillvarata och utveckla tillgängliga och framtida flygkommunikationer mellan Kalmarregionen och andra delar av Sverige samt övriga världen.

Kalmar Öland Airport arbetar proaktivt med omställningen mot fossilfrihet, dels i den egna verksamheten dels genom iblandning av bioflygbränsle i flygtrafiken från Kalmar. I sin framtidsvision 2030 siktar Kalmar Öland Airport på att fortsatt och tillsammans med andra aktörer, gå i bräschen för omställningen till ett hållbart flyg, med målet om fossilfri linjetrafik 2030.  

 

Följ Kalmar Öland Airport

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kalmar Öland Airport

Reseboom för chartern från Kalmar26.1.2023 13:53:33 CET | Pressmeddelande

Resfebern är ett faktum bland svenskarna och Kalmarborna är inget undantag. Försäljningen från Kalmar Öland Airport har ökat med 143 procent jämfört med månaden innan. Den senaste månaden har även fler resor sålts jämfört med motsvarande period 2020 och beläggningen är nu nästan uppe på samma nivåer som innan pandemin. Sportlovsresorna är nästan slutsålda och inför påsken bokas resorna i snabb takt. En sommarnyhet är Kroatien som är tillbaka i programmet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum