Vattenindustrin

”Tillsammans skapar vi de bästa lösningarna”

Dela
- ”VA-huvudmännen och Vattenindustrin behöver varandra. När vi jobbar tillsammans och tar tillvara på varandras kompetens hittar vi de bästa lösningarna. Därför måste vår branschorganisation ta ett kliv fram och bli mer synlig och det tror jag blir lättare när vi har ett nytt namn.”

Jesper Hess på Grundfos AB lägger tyngd bakom orden. Som en av den nyaste medlemmarna i Vattenindustrins styrelse har han fortfarande kvar ett utifrånperspektiv. Han uppskattar organisationens tydliga syfte och mål och det strukturerade arbetet för att nå dit.

- ”Namnbytet signalerar att vi på ett tydligare sätt vill visa vilka vi är och vad vi gör. Vår ambition är att dela med oss av den samlade kunskap vi har”, säger Jesper.

Jesper förklarar hur viktigt det är att beställaren och utföraren får sitta vid samma bord för att hitta de bästa lösningarna för varje projekt. Han efterfrågar att få vara med och lösa problemen, inte bara ställas inför fullbordat faktum.

- ”Många av industriföretagen är verksamma både inom och utom landet och arbetar med de mest skiftande problemställningar och under besvärliga förhållanden. Vi har ofta produkter och lösningar som VA-huvudmannen inte känner till. Det vill vi få möjlighet att berätta.”

Fler medlemmar

Vattenindustrins nästa utmaning är att engagera ännu fler företag för att bli en tydligare avsändare. I det sammanhanget handlar det både om företag inom branschen som ännu inte är medlemmar, men också tydliggöra och stärka samarbetet med andra branschföreningar som har koppling till vatten och avlopp. Jesper Hess skickar bland annat frågan till entreprenörerna, som många gånger får ett helhetsuppdrag från kommunerna.

- ”Idag har många kommuner slimmade organisationer. Det leder till att VA-chefen lägger ut hela ansvaret till en entreprenör, som i sin tur måste skaffa produktkunskap. De kan ha mycket att vinna på ett medlemskap i Vattenindustrin”, berättar Jesper.

Nya lösningar

Flera kommuner har idag stor bostadsbrist med högt tryck på nybyggnation. Många gånger löser man frågorna med vatten och avlopp på samma sätt som man alltid gjort, konstaterar Jesper. Trots att det finns mycket ny teknik och många nya lösningar.

- ”Min förhoppning är att Vattenindustrin kan ta större plats i framtiden och bli en tydlig samtalspart när det gäller problemlösning. Att även politiker och samhällsplanerare, på alla nivåer, ska efterfråga vår kompetens och se oss som en naturlig resurs. Tillsammans kan vi garantera att alla få rent och friskt vatten även i framtiden”, avslutar han.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Vattenindustrin
Vattenindustrin
Box 5510, Storgatan 5
114 85 Stockholm

08-782 08 50http://www.vattenindustrin.se

Samlad kompetens för framtidens vatten.

Vattenindustrin är branschorganisationen för konsulter, entreprenörer och produktleverantörer inom vattenrening och vattenbehandling. Vi arbetar för att skapa resilienta och långsiktiga lösningar där medlemmarna bidrar med innovation och kompetens för hållbara lösningar i ett gott affärsklimat.

Vattenindustrin har sitt hos Teknikföretagens Branschgrupper AB.

Följ Vattenindustrin

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vattenindustrin

Vattenindustrin lanserar gemensamt Internship Program 202426.10.2023 06:55:00 CEST | Pressmeddelande

Vattenindustrin står inför ett generationsskifte. Samtidigt finns ett mycket stort investeringsbehov i VA och utvecklingen går snabbare än någonsin tidigare. Sammantaget innebär detta att vi inte bara behöver ersätta de som går i pension, vi behöver också attrahera fler och nya typer av kompetenser. För att locka unga att välja en karriär inom vatten lanserar Vattenindustrin ett Internship program som kommer att sträcka sig över sommaren 2024.

Novusrapport: 9 av 10 kommuner har behov av underhåll och investeringar i vattentjänster25.10.2023 10:05:02 CEST | Nyheter

I en kartläggning anser 88 procent uppger att de har ett mycket eller ganska stort behov av underhåll och investeringar och 83 procent svarar att underhåll och investeringar i vattentjänster är ganska eller mycket högt prioriterat. Samtidigt säger 45 procent att de saknar eller inte vet om det finns en budget som täcker behovet av dessa investeringar enligt rapporten “Temperaturen på Vatten-Sverige" som Novus genomfört på uppdrag av Mötesplats Vatten2023.

Idag arrangerar Vattenindustrin forum för viktiga vattenfrågor29.11.2022 07:35:00 CET | Pressmeddelande

Vattenindustrin bjuder idag, tisdagen den 29 november, för första gången in till ett nytt forum där dialog, framtidsfrågor och mötet står i fokus. Vattenindustrin FORUM22 fokuserar på inspel i tre för VA-branschen viktiga frågor; hur projekt som ska fungera länge bäst realiseras kopplat till det stora investeringsbehovet, hur vi som bransch kan bli klimatneutrala samt kompetensförsörjning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum