Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Svenskt Ambulansflyg laddar för första lyftet i november

Dela
Styrelsen för Svenskt Ambulansflyg, KSA, har haft ett första styrelsesammanträde sedan tillsättning av tf förbundsdirektör. Verksamheten har gjort ett omtag och styrelsen har analyserat dess förmåga utifrån risker och möjligheter.

– Vi är mycket nöjda med genomgången och det intensiva arbetet som just nu bedrivs i verksamheten. Nu tar vi sikte mot driftstart vid tre baser med start i november och framåt, säger Ola Karlsson (M), styrelseordförande KSA och oppositionsråd, Region Örebro.

Områden med kvarstående utmaningar är piloter där upphandlingen av pilottjänster prövas av Förvaltningsrätten, kompetensförsörjning vid Flygkoordineringscentralen i Umeå och en samordnad övergång från dagens aktörer till Svenskt Ambulansflyg.

Mjuk start vid Arlanda och Landvetter

Även rekrytering av specialistsjuksköterskor till den luftburna ambulansverksamheten är känsligt. Regionerna beskriver en ansträngd personalsituation kopplat till pandemin. Driftstart vid Arlanda och Landvetter anpassas därför till den takt som sjukvården klarar att släppa medarbetare. Det medför en mjukare start så snart det är möjligt och senast januari 2021.

– Det krävs ett fortsatt intensivt arbete för att minska risker och säkra en trygg driftstart i november. Vi kan aldrig acceptera att svårt sjuka patienter inte skulle ha tillgång till nödvändig transport till rätt sjukvård. Patientsäkerheten går först. Därför ser vi över alla tänkbara lösningar, säger Peter Olofsson (S), vice styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg och regionråd, Region Västerbotten.

Förhoppning om gemensamma lösningar

Att befintliga aktörer inom ambulansflyg tvingas krympa eller avveckla sina verksamheter är orsak till spänningar i branschen och även ett stundtals hårt tonläge.

– Vi behöver hitta tillbaka till ett bra samarbetsklimat mellan alla aktörer som berörs av ambulansflyget. Jag hoppas att redan påbörjade samtal leder vidare till lösningar i en övergång som gynnar samtliga parter, säger Ola Karlsson.

Samsyn i regionerna

Svenskt Ambulansflyg har gått in i en förnyad stabilitet med ny ledningsfunktion, vilket innebär nystart för information om ökad samsyn och gemensam riktning inom de regionala förvaltningarna.

Regionernas politiska styren och ledande funktioner har växlat sedan initiativet inleddes 2012, vilket även inneburit förändrade idéer om vad som är bästa vägen framåt. Den som varit med hela resan är Anders Sylvan som i rollen som tidigare landstingsdirektör i Västerbotten och som nuvarande tf förbundsdirektör knyter ihop säcken för att se Svenskt Ambulansflyg lätta från marken.

– Jag har hela tiden trott på projektet som innebär att samtliga svenska regioner kommer att få tillgång till en samordnad resurs med hög patientsäkerhet och tillgänglighet dygnet runt. Det är en potential till utveckling av vår gemensamma sjukvård, beskriver Anders Sylvan.

Tidplan fram till driftstart i korta drag:

  • Annonsering efter specialistsjuksköterskor Anestesi/IVA startar under juni månad vid Region Västerbotten. Motsvarande annonsering inleds i augusti för tjänstgöring vid baserna vid Region Uppsala och Region Västra Götaland.
  • Omgående rekryteringsstart av piloter med nyckelfunktion.
  • Pågående rekrytering av koordinatorer inom flyg och medicin, därutöver flygtekniker som rekryteras för KSA via upphandlad tjänsteleverantör.
  • Slutförande av AOC, vilket är Transportstyrelsens godkännande för operativ verksamhet inom luftfart.
  • Träning av piloter startar under sommaren, sjuksköterskor med ansvar i kabinen utbildas under hösten, likaså koordinatorer.
  • Fyra flygplan levereras i månadsskiftet augusti/september
  • Två flygplan levereras i oktober
  • Driftstart i november vid Umeå Airport
  • En mjuk driftstart vid Arlanda och Landvetter beroende på takten i rekrytering av sjuksköterskor.

Kontakter

Bilder

Om

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
c/o Regionens hus
901 89 Umeå

https://www.svenskt-ambulansflyg.se/

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg kommer utföra ambulanstransport med flygplan och ha en beredskap dygnets alla timmar, året runt. Tjänsten utformas utifrån  Sveriges 21 regioners, nuvarande och framtida behov, av ambulanstransport med flygplan.

Följ Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg gör ett positivt resultat 20239.2.2024 08:41:14 CET | Pressmeddelande

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg gör ett positivt resultat 2023 på drygt 9,5 miljoner kronor, jämfört med budget 3,7 miljoner. Flygtimmar totalt uppgår till 6175, jämfört med budgeterat 6000 och 515 flygtimmar, genomsnittligt per månad. Förbundet har utfört 3800 patientuppdrag på helåret och 315 genomsnittligt per månad. Varje månad 2023 (september undantaget) har större volymer i uppdrag och intäkt än motsvarande månad 2022.

Välkommen till Ronneby Airport vid Besök av Svenskt Ambulansflyg14.12.2023 08:05:00 CET | Pressmeddelande

Måndag den 18e december landar ett av sex regionägda Ambulansflygplan på Ronneby Airport. Media hälsas välkommen klockan 09.30 för presentation och visning av det toppmoderna och välutrustade ambulansflygplanet som kan ta upp till tre liggande patienter, ytterligare sittande och vårda de allra sjukaste som behöver intensivvård ombord. Anmälan om medias deltagande ska göras senast fredag den 15e december klockan 10.00 till mariann.holmberg@svenskt-ambulansflyg.se, 073 800 86 16. Anmälan behöver enligt flygplatsens säkerhetsregler innehålla namn, organisation och personnummer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye