BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Bris kongress antar ny långsiktig plan: För alla barn, alltid

Dela
Bris fyller 50 år och fortsätter att skapa engagemang. Under året som gått har Bris haft fler stödjande samtal med barn än någonsin, organisationen har fortsatt att ökat sitt medlemsantal samt ökat sina intäkter. Idag samlades Bris för kongress för att blicka framåt. Kongressen antog en ny långsiktig plan för organisationen, och tog bland annat beslut om att Bris ska arbeta aktivt för sänkt rösträttsålder.

– Såväl ombud som motionärer har under dagen visat att det finns ett stort engagemang för folkrörelsen Bris, med en hög ambitionsnivå och en stark vilja att skapa ett bättre samhälle för vartenda barn i landet, säger Annabella Kraft, omvald ordförande för Bris styrelse.

Det senaste året har inte liknat något annat år i Bris historia. Pandemin har tydliggjort Bris samhällsviktiga roll för barn under en samhällskris och har gjort avtryck i den dagliga stödverksamheten. Tack vare ökat finansiellt stöd från allmänhet, näringsliv och offentliga aktörer har Bris kunnat förstärka och utöka det professionella stödet för barn upp till 18 år. I mitten av mars blev den nationella stödlinjen 116 111 äntligen dygnet-runt öppen, och nyligen startades fysiska Brismottagningar för barn i utsatta situationer på olika orter runt om i landet.

– I år fyller Bris hela 50 år och verksamheten fortsätter att växa. Det är en ynnest att få leda en organisation som tar barn på allvar, som påverkar samhället för att stärka barnets rättigheter och som lyckas engagera många i kampen för att barn ska få en bättre tillvaro. Det hade varit lätt att nöja sig med allt vi hittills åstadkommit, men tvärtom ser vi att det finns mycket kvar att göra för att varje barn ska få sina behov och rättigheter tillgodosedda. Ska vi lyckas med det behöver arbetet ske tillsammans med barn, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

Bris kongress antog idag en ny långsiktig plan, ”För alla barn alltid” som klargör Bris fokus framåt. Här framgår att Bris ska arbeta aktivt för att nå ut till alla barn i landet och att Bris kunskaps- och påverkansarbete särskilt ska fokusera på frågor om barns utsatthet för våld och förtryck, barns psykiska ohälsa samt ojämlika uppväxtvillkor som idag präglar Sverige.

En viktig del i den långsiktiga planen handlar om att öka barns deltagande och inflytande, såväl i samhället som i den egna rörelsen. Idag togs därför beslut om att underlätta för barn att bli medlemmar i Bris och kongressen tog även beslut om att Bris aktivt ska arbeta för en sänkt rösträttsålder. Vidare togs beslut om att Bris bland annat ska jobba för ökad kunskap om utsatthet bland de allra yngsta barnen 0–6 år.

– Bris stöttar barn, varje dag, året om. Bris spelar också en viktig roll i att påverka beslutsfattare, allmänhet och professionella genom att lyfta barns egna röster om sin situation och synliggöra var samhället behöver bli bättre. Här kommer kongressens beslut idag om färdriktning att vara betydelsefulla i arbetet framåt, säger Annabella Kraft, ordförande för Bris.

Bris nästa kongress hålls 2023 i Göteborg.


Bris nya styrelse

Annabella Kraft, omvald ordförande – Har suttit i Bris styrelse sedan 2015, som styrelseordförande sedan 2017. Chefsmentor, tidigare senior ledarskapsutvecklare i Södertälje kommun, utbildad förskollärare som arbetat på alla nivåer inom skol- och socialförvaltning inom Stockholms och Södertäljes kommun.

Ulrika Rogland, nyvald ledamot – Jur.kand. från Lunds universitet. Advokat med egen advokatbyrå med arbete som målsägandebiträde, ombud i vårdnadstvister och offentligt biträde i LVU-mål. Tidigare domare på Hovrätten över Skåne och Blekinge och åklagare specialiserad på våld i nära relation, sexuella brott, brott mot barn och hedersvåld.

P-G Persson, nyvald ledamot – VD och koncernchef vid Platzer Fastigheter. Styrelseledamot i Rikshem, Svenska Tennismagasinet och Chalmers studentbostäder (suppleant). Tidigare arbetslivserfarenheter inkluderar Skanska, Skanska Facilities Management (regionchef), Coor Service Management (affärsenhetschef, affärsområdeschef). Aktiv inom tennisvärlden.

Cecilia Carnefeldt, nyvald ledamot – Jur.kand. från Stockholm Universitet, EMBA från Handelshögskolan i Stockholm. Koncernchef på utbildningsorganisationen Kunskapsskolan Education Sweden AB. Har många års styrelseerfarenhet från både aktiebolag, stiftelser och föreningar – i Sverige och utomlands. Har tidigare suttit i styrelsen för Bris region Mitt 2004–2010, de sista två åren som lokal ordförande.

Jerker Lindsten, nyvald ledamot – CSO/Country Manager för HiQ Sweden. Utbildad i automations- och datateknik vid Chalmers Tekniska Högskola. Har tidigare arbetat på Telia och Framtidsfabriken, och under lång tid varit aktiv i digitaliseringsfrågor. Styrelseordförande i föreningen Great, samt styrelseledamot i Västsvenska Handelskammaren och i Systek (norskt IT-konsultföretag).

Åsa Ekman, omvald ledamot – Har suttit i Bris styrelse sedan 2019. Har i närmare 20 år jobbat med FN:s konvention om barnets rättigheter. Arbetat i olika kommuner som ungdomssamordnare, demokratiutvecklare och barnstrateg. Driver sedan tre år tillbaka eget företag där hon hjälper organisationer att bättre arbeta med barnkonventionen och tillgodose barnets rättigheter.

Carin Grundberg-Sandell, omvald ledamot – Har suttit i Bris styrelse sedan 2017. Utbildad socionom och folkhögskollärare, med erfarenhet från arbete med familjer med barn i riskzon och som skolkurator. Har arbetat centralt för Scouterna med fokus på ledarskaps- och samhällsfrågor, grundare av Scouternas ”Trygga Möten”.

Helén Strömberg, omvald ledamot – Har suttit i Bris styrelse sedan 2015. Filosofie doktor, forskare och lektor i ekonomisk historia, verksam vid Umeå universitet. Inom forskningen återfinns perspektiv på välfärd, genusstruktur och förändringar som sker i offentlig sektor, främst inom sjukvården. Har stort socialt engagemang och flera uppdrag inom barn- och ungdomsidrott.

Anders Lindmark, omvald ledamot – Har suttit i Bris styrelse sedan 2015. Utbildad socionom, arbetar inom Grundskoleförvaltningen i Malmö, samt hjälper skolledare och chefer att utveckla sitt ledarskap. Har ett långvarigt engagemang inom idrottsligt föreningsliv.

Sofie Edberg, omvald ledamot – Har suttit i Bris styrelse sedan 2015. Har lång erfarenhet som chef och ledare, bland annat som förvaltningschef, landstingsdirektör och stabschef, främst i Region Västerbotten. Pensionär sedan drygt ett år och har stort ideellt engagemang, bland annat i styrelsen för Funktionsrätt Västerbotten.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

BRIS - Barnens Rätt i Samhället
BRIS - Barnens Rätt i Samhället
Arenavägen 61
121 77 Johanneshov

08-598 888 00https://www.bris.se

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Folkrörelsen Bris startade 1971 och bidrog till att Sverige fick världens första förbud mot barnaga. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället för barnets rättigheter och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Följ BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Bris stöttar barn med vänner eller syskon i kriminella nätverk23.4.2024 07:30:00 CEST | Pressmeddelande

Bris riktar strålkastarljuset mot närstående till personer som är kopplade till gängkriminalitet. Tusentals har redan nåtts av budskapet att de inte behöver vara ensamma med sina känslor genom kampanjen “Det är inte för sent”. – Vi vill att alla syskon, vänner och partners som behöver stöd ska veta att de har rätt till det. Och veta att Bris finns, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare vid Bris, Barnens Rätt i Samhället.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye