Myndigheten för press, radio och tv

UR uppfyller sitt public service-uppdrag – För SR och SVT finns brister

Dela
Granskningsnämnden har nu granskat hur väl public service-företagen uppfyller de krav som regeringen ställt på dem för 2020. Nämnden bedömer att Sveriges television (SVT) och Sveriges radio (SR) i stort uppfyller kraven men att det finns vissa brister. Utbildningsradion (UR) uppfyller däremot kraven till fullo.

Granskningsnämnden har bedömt public service-företagens redovisningar för 2020, som också var det första året i en ny period för sändningstillstånd 2020–2025.

Nämnden bedömer att UR uppfyller sitt uppdrag till fullo för tredje året i rad. SR och SVT uppfyller uppdraget i stort, men det finns brister.

  • SR har endast delvis uppfyllt villkoret att redovisa nyckeltal som visar produktivitet. SR har inte heller visat att kravet på att prioritera tillgängligheten till program för unga med funktionsnedsättning är uppfyllt.
  • SVT har inte redovisat fullt ut vilket sponsringsbidrag företaget mottagit i samband med den internationella sändningen av Melodifestivalen. Därför har SVT endast delvis uppfyllt kraven på att redovisa sponsringsbidrag samt intäkter vid sidan av avgiftsmedel.

När det gäller regeringens särskilda tillgänglighetskrav på SVT och UR att bland annat texta och tolka program bedömer nämnden att företagen har uppfyllt dessa 2020.

Bakgrund

Granskningsnämnden bedömer varje år om public service-företagen SR, SVT och UR uppfyllt sina uppdrag från regeringen. Det rör sig bland annat om krav på ekonomisk effektivitet, att företagen ska spegla hela landet och sända program på olika språk och för olika målgrupper. Bedömningarna görs i efterhand och utgår från företagens public service-redovisningar.

Årets bedömning är den första i den nya tillståndsperioden 2020–2025. Det är regeringen som beslutar om nya sändningstillstånd och medelsvillkor för SR, SVT och UR. I de nya villkoren för tillstånden finns ett flertal nyheter – bland annat att programföretagen får tillgodoräkna sig programverksamhet på internet vid uppfyllandet av innehållskraven. Regeringen beslutade även om krav på tillgänglighet till tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning för SVT och UR för 2020–2022.

Besluten hittar du längst ned på sidan. Du kan även söka efter dem på myndighetens webbplats.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Om

Myndigheten för press, radio och tv
Myndigheten för press, radio och tv
Kabyssgatan 4D
120 30 Stockholm

08-580 070 00https://www.mprt.se/

Granskningsnämnden för radio och tv är ett självständigt organ inom Myndigheten för press, radio och tv som har till uppgift att pröva om de som sänder radio och tv följer de regler som gäller för sändningarna. Program som prövas av nämnden kan antingen frias, frias med kritik eller fällas.

Myndigheten för press, radio och tv lyder under regeringen och tillhör Kulturdepartementets ansvarsområden. Vi arbetar för yttrandefrihet samt stödjer möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv.

Följ Myndigheten för press, radio och tv

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för press, radio och tv

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum