Läkemedelsverket

Miljöskadlighet bör vägas in vid beslut om var läkemedel får säljas

Dela
Miljörisker bör vägas in när Läkemedelsverket bedömer om receptfria läkemedel för människa ska få säljas utanför öppenvårdsapotek. Läkemedelsverket har den 30 december 2021 redovisat regeringsuppdraget Miljöskadlighet för receptfria läkemedel och rekommenderar att ett miljökriterium ges samma relevans och dignitet som de kliniskt relaterade säkerhetskriterier som bedöms i dag.

I dagsläget får miljöhänsyn varken tas i samband med att ett läkemedel för människa godkänns för försäljning, eller vid beslut om försäljningsställe. Det finns inte heller något regulatoriskt ramverk som vägleder eller som generellt tillåter Läkemedelsverket att hantera situationer när läkemedel konstaterats innebära risker för miljön.

— I rapporten konstaterar Läkemedelsverket att det är vetenskapligt och praktiskt genomförbart och också lämpligt att miljörisker vägs in som ett av flera kriterier när myndigheten bedömer om ett receptfritt läkemedel ska få säljas utanför öppenvårdsapotek, säger Annika Weréen som är projektledare för regeringsuppdraget.

Ett viktigt signalvärde

Det är Läkemedelsverkets uppgift att ge tillstånd till försäljning av läkemedel. Myndigheten har också i sitt uppdrag ett uttalat miljöansvar, det vill säga att verka för att minimera påverkan av läkemedel på miljön och på så sätt bidra till att nå Sveriges miljömål. Det kommer dock att krävas författningsändringar för att det ska bli möjligt att väga in miljöhänsyn.

— Försäljningen av receptfria läkemedel utanför apotek är generellt mindre än den på apotek, och endast ett fåtal läkemedel kan tänkas komma att bedömas som en miljörisk. Sannolikt har vårt förslag därför en mindre påverkan på den totala miljöproblematiken relaterad till läkemedelsanvändning, men eftersom vissa enskilda läkemedel kan ha stor påverkan på miljön är det ändå viktigt att kunna reglera försäljningsställe, säger Paulina Tuvendal, Terapiområdesansvarig på Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket bedömer ändå att ett införande av ett miljökriterium har ett viktigt signalvärde för både för konsument och läkemedelsindustrin.

— Läkemedelsverket kan idag inte föreslå samma miljöriskbedömning för receptfria läkemedel som säljs på apotek, eftersom denna lagstiftning, humandirektivet, regleras på Europanivå, säger Paulina Tuvendal.   

Pilotstudie

Inom regeringsuppdraget har Läkemedelsverket genomfört en pilotstudie för att ge exempel på vilket underlag som behövs för att bedöma om ett receptfritt läkemedel innebär en miljörisk. I rapporten föreslås fyra delvis olika alternativ på miljöinformation som ska finnas med vid ansökan om försäljning utanför öppenvårdsapotek. Inget av alternativen kräver nya studier och alla alternativ innebär att miljöklassningar enligt andra regelverk kan tas med i bedömningen.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Läkemedelsverket arbetar för att patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att de används ändamålsenligt och effektivt. Läkemedelsverkets vision är att vara en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye