Skogsstyrelsen

300 miljoner kronor i ersättning 2021 efter nekade avverkningar i fjällnära skog

Dela
Antalet ansökningar om att få avverka i fjällnära skog slog nytt rekord under 2021, sedan det stått klart att skogsägare har rätt till ersättning från staten om de nekas tillstånd att avverka. Tack vare en kraftfull insats med bedömning av skogsområden och handläggning har Skogsstyrelsen under året som gick fattat beslut motsvarande ersättningsbelopp till skogsägare på över 300 miljoner kronor, varav 75 miljoner kronor betalats ut.
Fjällnära skogar. Foto: Åke Sjöström, Skogsstyrelsen
Fjällnära skogar. Foto: Åke Sjöström, Skogsstyrelsen

– Som ett resultat av ändrade arbetssätt, omprioritering, rekryteringar och inlån av personal från andra delar av landet, har vi kunnat fatta beslut i en hög takt under 2021. Vi har genomfört fältbesök till fots, från skoter och även med hjälp av helikopter, säger Staffan Norin, chef för Skogsstyrelsens region Nord.

Skogsstyrelsen har under 2021 skickat 313 beslut till de skogsägare som ansökt om att få avverka i fjällnära skogar motsvarande över 12 600 hektar. Två tredjedelar (209) av antalet ansökningar fick avslag eller delvis avslag. Och i ett 90-tal ärenden har motsvarande 75 miljoner kronor betalats, men beslut har fattats för sammantaget 300 miljoner kronor, visar sammanställningen för 2021.

Fortsatt hög inströmning

Den höga inströmningen av ärenden hösten 2020 har fortsatt även under förra året med över 500 nya ansökningar, motsvarande drygt 13 000 hektar. Det kan jämföras med ett normalt år då det kom in ansökningar motsvarande runt 3 500 hektar.

Trots Skogsstyrelsens extrainsatser fanns det vid årsskiftet drygt 280 ansökningar som väntade på beslut. Varje ärende prövas noga enligt regelverket med en utredning av naturvärden, beståndsålder, föryngringsmöjligheter och hänsynsbehov. Ofta krävs fältbesök på barmark, i bestånd där bedömningarna är svårare. I de fall markägaren har rätt till ersättning måste virkesvolymen mätas in för att bestämma ersättningens storlek, även detta i fält. Därefter värderas beståndet och beslut tas om ersättningens storlek.

Sammantaget med det höga inflödet av ärenden kan det ta 1,5 år att få beslut om ansökan beroende på när på året den kommer in. Därtill kan det ta ytterligare cirka ett år för att få besked om ersättningens storlek.

Viktigt med bra underlag i ansökningarna

– Vår kraftsamling för att beta av ärenden fortsätter under 2022 och här är det viktigt att vi får så bra underlag i ansökan som möjligt av skogsägaren. Handläggningstiden förlängs om kartan är felaktig och omfattar fel fastighet, vattendrag eller skogar som inte uppnått lägsta slutavverkningsålder, säger Kristina Nilson, en av Skogsstyrelsens samordnare.

Skogsstyrelsen räknar just nu på hur mycket pengar som kan behövas under 2022 för ersättningarna och kan komma att skicka en hemställan till regeringen inför detta.

Så mycket ersättning har betalats ut 2021

Län

Milj kr

Västerbotten

33,8

Jämtland

38,7

Norrbotten

2,7

Dalarna

0,4

Inkomna ansökningar om avverkningstillstånd 2021

Distrikt

Antal

Areal

Västerbotten

130

5707

Jämtland

316

6470

Norrbotten

34

856

Dalarna

35

289

Summa

515

13322

Antal fattade beslut (både avslag och tillstånd)

Distrikt

Antal

Areal

Västerbotten

76

8315

Jämtland

198

3693

N Norrbotten

25

468

Dalarna

14

146

Summa

313

12622

Mer fakta om avverkning i fjällnära skog

I området närmast fjällen får du inte avverka utan tillstånd av Skogsstyrelsen, till skillnad från övriga landet där du i de allra flesta fall behöver göra en anmälan. Skogsstyrelsen prövar därefter ansökan och meddelar ett beslut.

Skogsstyrelsen kan neka tillstånd till avverkning för de åtgärder som väsentligt kan komma att påverka natur- och kulturmiljövärden. Om du får avslag på din ansökan om tillstånd kan du som markägare ha rätt till ersättning.

Enligt de domar från mark- och miljööverdomstolen som vann laga kraft i juni 2020 är det fastställt att ersättningsrätt gäller för den skogsägare som inte får avverka och full intrångsersättning ska betalas ut, det vill säga 125 procent av marknadsvärdeminskningen. Skogsstyrelsen utgår nu från dessa principer i hanteringen av ersättningsanspråk.

Fjällnära skog omfattar den skog som finns längs med fjällkedjan från Norrbotten till de norra delarna av Dalarna. Området omfattar ca 1,2 miljoner hektar produktiv skogsmark.

Mer information:

Kristina Nilson, samordnare, Skogsstyrelsen, 0952-539 54, 070 – 606 87 93, kristina.nilson@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 94 93, 073-029 84 92 peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Pressjour: 036 - 35 94 91, pressjour@skogsstyrelsen.se

Bilder

Fjällnära skogar. Foto: Åke Sjöström, Skogsstyrelsen
Fjällnära skogar. Foto: Åke Sjöström, Skogsstyrelsen
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Skeppsbrogatan 2
553 29 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda.

Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. 

Skogsstyrelsen sorterar under Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Den lokala förankringen är viktig för oss. Vi har kontor på cirka 75 platser runtom i landet. Vårt huvudkontor ligger i Jönköping.

Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye