Lantbrukarnas Riksförbund

Ny viltskadekommission ska belysa viltskadornas påverkan på samhället; livsmedelsproduktion, skogsproduktion och trafik

Dela
Viltskadorna i jord- och skogsbruk samt i trafik är ett mycket stort och ökande problem. Kostnaden för dessa skador i samhället uppgår idag till minst 18 miljarder per år. För att analysera viltskadesituationen har LRF tillsammans med Sveriges Jordbruksarrendatorer, Södra, Mellanskog, Norra skog och Riksförbundet M Sverige initierat en viltskadekommission som leds av utredaren Elisabeth Nilsson. Som sekreterare har Elisabeth Ahlinder utsetts.
Viltskadorna kostar samhälet cirka 18 miljarder. Nu har en viltskadekommission inrättats.
Viltskadorna kostar samhälet cirka 18 miljarder. Nu har en viltskadekommission inrättats.

- Det är komplicerade orsakssamband som ligger till grund för den viltskadesituation vi har i samhället idag och den är ett reellt hot mot målen i den nationella livsmedelsstrategin, de två målen i Skogsvårdslagen, avkastning och biologisk mångfald, samt nollvisionen om antalet döda och allvarligt skadade i trafiken. Det behövs därför ett helhetsgrepp och en beskrivning av systemet för att förstå och kunna påvisa på vad som är orsakerna till skadorna, säger Elisabeth Nilsson.

Mellan åren 2010-2018 var Elisabeth Nilsson landshövding i Östergötlands län och kommer närmast från regeringsuppdraget som utredare av gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Nu har hon uppdraget att leda viltskadekommissionen. Elisabeth Ahlinder är docent och universitetslektor i civilrätt med inriktning mot fastighetsrätt vid Stockholms universitet.
Dagens viltförvaltning präglas av målkonflikter och stora skillnader i värderingar. Samtidigt saknas fullgoda data om viltskadornas omfattning, framförallt i jordbruket.

Viltskadekommissionen ska analysera bakgrunden och orsakerna till skadornas omfattning inom jordbruket, skogsbruket och i trafiken.

Kommissionen ska även göra en jämförelse med andra länder i Europa som har liknande naturgeografiska och politiska förutsättningar som Sverige. Analysen ska mynna ut i förslag på konkreta åtgärder för att minska skadorna.

Den 23 maj ska utredaren Elisabeth Nilsson presentera sitt förslag.

- Vi är väldigt glada att våra organisationer gemensamt har beslutat om en viltskadekommission och att den erfarna utredaren Elisabeth Nilsson samt juristen Elisabeth Ahlinder har tackat ja till uppdraget, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

- Viltolyckorna har ökat över tid och under 2021 skedde över 65 000 viltolyckor i Sverige. Dessa olyckor kan få allvarliga konsekvenser och i värsta fall orsaka att bilister skadas allvarligt eller omkommer. Vi behöver få veta mer om bakgrunden till utvecklingen och vad som kan göras för att minska viltolyckorna. Därför är vi med och startar Viltskadekommissionen, säger Caroline Drabe, vd för Riksförbundet M Sverige.

Fakta om viltkommissionen:
……………
Elisabeth Nilsson, utredare
Elisabeth Ahlinder, sekreterare
Uppdraget ska redovisas 23 maj 2022.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta
Elisabeth Nilsson, nilsson.elisabeth1@outlook.com, 070-588 89 33
LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Viltskadorna kostar samhälet cirka 18 miljarder. Nu har en viltskadekommission inrättats.
Viltskadorna kostar samhälet cirka 18 miljarder. Nu har en viltskadekommission inrättats.
Ladda ned bild

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 1
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 135 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 65 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

LRF kräver en minskning av vildsvinsstammen med 90%27.9.2023 06:30:35 CEST | Pressmeddelande

Den 6 september bekräftades det första fallet av afrikansk svinpest i Sverige. I en debattartikel publicerad i Aftonbladet idag kräver Palle Borgström, ordförande för Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), att vildsvinsstammen minskar med 90%. LRF varnar för att vildsvinen inte bara äventyrar livsmedelsproduktionen genom att orsaka omfattande skördeskador utan att de även ökar risken för smittspridning av afrikansk svinpest bland tamgrisar.

Grönt näringslivsindex: Extremvädret pressar lönsamheten hos växtodlare och animalieproducenter11.9.2023 12:57:18 CEST | Pressmeddelande

Det råder en splittrad syn på framtiden bland landets skogs- och lantbrukare. Det visar LRFs konjunkturbarometer för det tredje kvartalet. Två av fem delbranscher uppvisar en ökad optimism jämfört med förra mätperioden, en återhämtar sig från en tidigare mycket låg nivå medan växtodlare och animalieproducenter har en tydligt mer negativ framtidstro. Sommarens extremväder har haft särskild stor inverkan på dessa två produktionsgrenar, vilket satt tonen för konjunktursynen detta kvartal.

Lönsamheten inom växtodlingen rinner i väg6.9.2023 07:44:43 CEST | Pressmeddelande

Ungefär 80 procent av årets totalskörd är nu samlade i ladorna. LRF räknar med att årets skörd minskar med minst 20 procent mot ett normalår. Dessutom har vi en rejäl kvalitetspåverkan på det bärgade spannmålet. Bedömningen är att cirka 40–45 procent av maltkornet nedklassas och går till biobränsle och foder. För vetet är det ungefär hälften som inte klarat gränsen för kvarnvara utan går till foder eller etanol. Förutom att betalningen blir sämre till lantbrukaren, då kvaliteten är lägre, kommer även utbudet att minska i livsmedelsbutiken.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum