Svenska kraftnät

Svenska kraftnät lämnar klartecken till ökat effektuttag

Dela
Med de stora planerade investeringarna i Norrland har Svenska kraftnät fått in mycket stora ansökningar om ökat effektuttag. Genomförda analyser och identifierad investeringar gör att Svenska kraftnät nu kan lämna förhandsbesked om kapacitetsuttag på uppemot 2000 MW.

I en kombination av nyindustrialisering och elektrifiering av bland annat ståltillverkning har Svenska kraftnät fått in ansökningar om kraftigt ökade effektuttag i Norrland. För att i möjligaste mån kunna möta de tidsplaner som industriprojekten arbetar efter har Svenska kraftnät undersökt och analyserat investeringar i transmissionsnätet som möjliggör etappvis ökade uttag så snabbt som möjligt.

– Vi har nu lämnat förhandsbesked om att kunna erbjuda ytterligare uppåt 2000 MW mellan 2028-2030 säger Daniel Gustafsson, avdelningschef Kraftsystem, Svenska kraftnät.

2000 MW är omfattande kapacitetsökningar och motsvarar uttaget från tio mellanstora städer av Örebros storlek. Det förutsätter även att tidsplanen för Svenska kraftnäts ledtidsförkortningsprogram håller, samt att tillståndsgivande aktörer prioriterar dessa utbyggnader och även kortar sina handläggningstider med hälften jämfört med idag.

Ytterligare systemutredningar

Enligt Daniel Gustafsson räcker inte detta första förhandsbesked för att tillgodose de ansökningar om ökat effektuttag som finns i Norrland. Faktiska och prognostiserade ansökningar pekar på mycket större behov. Svenska kraftnät har därför startat ytterligare systemutredningar som ska resultera i fler investeringar för att möjliggöra ökade effektuttag.

– Eftersom det tillkommer nya ansökningar om effekt hela tiden samt att behoven är större än vi någonsin sett tidigare bygger vi ut transmissionsnätet etappvis. Det ger oss möjlighet att få ut kapacitetsökningar till aktörerna successivt, säger Daniel Gustafsson.

Kontakter

Presstelefon: 010-475 80 10
press@svk.se

Om

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

010-475 80 10https://www.svk.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar cirka 16 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden. Centralt är att underhålla och utveckla det svenska transmissionsnätet för el. På transmissionsnätets kraftledningar transporteras el från vind-, vatten- och kärnkraftverk till regionala och lokala nät som för elen vidare till elanvändarna via lokalnäten.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har cirka 1250 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

Svenska kraftnät söker tillstånd att förstärka elnätet i Sollefteå7.5.2024 09:11:05 CEST | Pressmeddelande

Svenska kraftnät genomför en historisk satsning för att förnya och bygga ut stamnätet för el i Sverige. I mars ansökte vi om tillstånd att bygga en ny luftledning mellan den befintliga stamnätsstationen i Betåsen och en planerad station i Nässe öster om Långsele. Den planeras vara klar 2028. – Kapacitetsökningen i elnätet blir motsvarande att bygga en trefilig motorväg i stället för en riksväg. Det betyder att vi kommer kunna överföra mer el i nätet, förklarar Rainer Hietalahti, projektledare på Svenska kraftnät.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye