Försäkringskassan

Så påverkade pandemin sjukförsäkringen: slutrapport

Dela
Pandemin har gjort att risken för sjukskrivning ökat inom flera yrkesgrupper och minskat inom andra. Inom till exempel vård, skola och omsorg – vilket är kvinnodominerade yrkesgrupper – har pandemin lett till både högre risk att utsättas för smitta på arbetet men också en ökad risk för högre arbetsbelastning. Inom yrkesgrupper med kontorsarbete har risken för sjukskrivning istället minskat.

Idag släpps Försäkringskassans tredje och avslutande del av analysen kring pandemins effekter på sjukförsäkringen. Analysen visar att samma yrkesgrupper som innan pandemin hade ett stort behov av sjukförsäkringen också haft det under pandemin, och inom vissa yrkesgrupper har risken för sjukskrivning ökat.

Till mansdominerade yrkesgrupper med högst relativ risk för sjukskrivning under pandemin hör taxi-, buss- och spårvagnsförare, som under pandemin haft runt 40 procents högre risk för sjukskrivning än den genomsnittliga risken för anställda i alla yrkesgrupper.

– I de stora kvinnodominerade kontaktyrkena inom vård, skola och omsorg har pandemin både lett till högre risk att utsättas för smitta på arbetet och inneburit en ökad risk för högre arbetsbelastning, vilket i sig ökar risken för sjukskrivning. Ett exempel är yrkesgruppen undersköterskor inom hemtjänst och äldreomsorg som under pandemin haft 36 procents överrisk för sjukskrivning, säger Fanny Jatko, analytiker på Försäkringskassan och huvudförfattare till rapporten.

Distansarbete har sänkt sjukfrånvaron för vissa grupper

Yrkesgrupper som utför kontorsarbete har generellt sett en lägre risk för sjukskrivning och denna risk har ytterligare minskat under pandemin.

– Kontorsarbetande har under pandemin i stor utsträckning arbetat på distans och därmed har de i lägre grad utsatts för smittorisk på arbetet, både för covid-19 men också för andra säsongsvirussjukdomar. Den här gruppen har också i lägre grad behövt avstå från arbete om de har drabbats av covidliknande symtom, vilket ytterligare har sänkt sjukfrånvaron i denna grupp, säger Fanny Jatko.

Sjukförsäkringen viktig under pandemin

Sjukförsäkring är en mycket viktig del av Sveriges välfärdssystem som fått ökad betydelse under pandemin. Sedan 2020 har flera anpassningar av sjukförsäkringen gjorts som både syftat till att minska vårdens belastning och att begränsa smittspridningen.

– Under pandemin har fler människor haft behov av ersättning för förlorade arbetsinkomster på grund av sjukdom och smitta. Samtidigt har regeländringar i sjukförsäkringen gjort att fler och nya grupper har kunnat få ersättning. Till exempel har drygt två miljoner fått ersättning för karens, säger Fanny Jatko.

Inflödet inom sjukpenning och smittbärarpenning har – var för sig – nått rekordnivåer. Försäkringskassan har även fått nya uppgifter i form av nya pandemirelaterade ersättningar, till exempel ersättning för karens, ersättning till riskgrupper samt en ny utformning av ersättning till arbetsgivare för höga sjuklönekostnader. Trots att socialförsäkringen och Försäkringskassan har varit utsatt för ett exceptionellt högt tryck under pandemin har Försäkringskassan klarat sitt uppdrag.

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Lagändringar och inflation ökar utgifterna för socialförsäkringen6.2.2024 08:55:47 CET | Pressmeddelande

Försäkringskassans utgifter för socialförsäkringen väntas bli ungefär 12 miljarder högre år 2024 än år 2023 och beräknas landa på 246,5 miljarder. Inflationen förväntas höja prisbasbeloppet och löner, vilket innebär höjda ersättningsnivåer för både sjuk- och föräldraförsäkringen. Samtidigt ger lagändringar som infördes år 2022 och 2023 ökade kostnader inom sjuk- och aktivitetsersättning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye