Vattenindustrin

Vattenindustrin arrangerar forum för viktiga vattenfrågor

Dela
De senaste åren som burit med sig pandemi, stora störningar i de globala distributionskedjorna och krig på nära håll i Europa har visat på vikten av att ett samtal hela tiden förs om vårt viktigaste livsmedel. Den 29-30 november 2022 arrangerar Vattenindustrin för första gången ett forum för framtidsfrågor inom vatten.

Utöver behovet att samtala om hur vi tryggar drift och leverans av de komponenter som behövs för att säkerställa vårt livsviktiga dricksvatten måste vi också prata om vårt klimat kopplat till vatten och det faktum att trots att det behöver investeras 460 miljarder i VA avbryts många upphandlingar helt i onödan.

”Nya förutsättningar som klimatförändringar, pågående förtätning av våra städer, kompetensbrist, ökade behov av digitalisering och automatisering och inte minst civilförsvar vid geopolitisk oro ställer höga krav på VA-branschen. Det är därför viktigt att hela branschen arbetar tillsammans för att lösa frågorna.” säger Anette Seger, ordförande Vattenindustrin.

Pandemin har i stor grad påverkat hur vi arbetar, möts och gör affärer och förstärkt behovet av ett nytt branschforum där dialog, framtidsfrågor och mötet står i fokus.

Vi är produkt- och systemutvecklare inom ett av världens viktigaste områden, att behandla och leverera vatten. Vi besitter mycket kompetens i HUR vi skall lösa de specifika utmaningarna och det är inte förrän ett avloppsrenings- eller vattenverk har investerat i och installerat en lösning som vattnet blir renare och säkrare. Många gånger känns vägen dit onödigt lång, krokig och dyr. Nu vill vi bidra till att öka medvetenheten hos politiker och beslutsfattare om VAD som kan och behöver göras.” säger John Skantze, Vice ordförande, Vattenindustrin.

Vid Vattenindustrins forum 2022 kommer fokus att ligga på följande tre utmaningar som belyses ur olika aspekter genom korta talks och fördjupande samtal där flera led inom Vattenindustrin angriper en gemensam utmaning.

  • Hot och säkerhet
  • Hållbara upphandlingar
  • Kompetensförsörjning till branschen

Vattenindustrin tog 2021 sitt nya namn och går nu vidare med att faclitera dessa, för medlemmarna, akuta frågorna att samtala om.

Vattenindustrin är en branschförening för alla verksamma inom vattenindustrin. Vi står inför stora investeringsbehov och utmaningar i branschen. Det innebär nya frågeställningar där vi som förening och våra medlemsföretag har mycket att bidra med.”, säger Joachim Jämttjärn, Generalsekreterare för Vattenindustrin.

Vattenindustrins forum arrangeras den 29-30 november 2022 på Posthuset i Stockholm.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Vattenindustrin
Vattenindustrin
Box 5510, Storgatan 5
114 85 Stockholm

08-782 08 50http://www.vattenindustrin.se

Vattenindustrin grundades 1967 och är branschorganisationen för konsulter, entreprenörer och produktleverantörer inom vattenrening och vattenbehandling. Vi arbetar för att skapa resilienta och långsiktiga lösningar där medlemmarna bidrar med innovation och kompetens för hållbara lösningar i ett gott affärsklimat. Som branschorganisation tydliggör vi medlemsföretagens bidrag till att säkerställa en långsiktig och hållbar vatten- och avloppsförsörjning. Vattenindustrins kansli finns hos Teknikföretagens Branschgrupper.

Följ Vattenindustrin

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vattenindustrin

Vattenindustrin lanserar gemensamt Internship Program 202426.10.2023 06:55:00 CEST | Pressmeddelande

Vattenindustrin står inför ett generationsskifte. Samtidigt finns ett mycket stort investeringsbehov i VA och utvecklingen går snabbare än någonsin tidigare. Sammantaget innebär detta att vi inte bara behöver ersätta de som går i pension, vi behöver också attrahera fler och nya typer av kompetenser. För att locka unga att välja en karriär inom vatten lanserar Vattenindustrin ett Internship program som kommer att sträcka sig över sommaren 2024.

Novusrapport: 9 av 10 kommuner har behov av underhåll och investeringar i vattentjänster25.10.2023 10:05:02 CEST | Nyheter

I en kartläggning anser 88 procent uppger att de har ett mycket eller ganska stort behov av underhåll och investeringar och 83 procent svarar att underhåll och investeringar i vattentjänster är ganska eller mycket högt prioriterat. Samtidigt säger 45 procent att de saknar eller inte vet om det finns en budget som täcker behovet av dessa investeringar enligt rapporten “Temperaturen på Vatten-Sverige" som Novus genomfört på uppdrag av Mötesplats Vatten2023.

Idag arrangerar Vattenindustrin forum för viktiga vattenfrågor29.11.2022 07:35:00 CET | Pressmeddelande

Vattenindustrin bjuder idag, tisdagen den 29 november, för första gången in till ett nytt forum där dialog, framtidsfrågor och mötet står i fokus. Vattenindustrin FORUM22 fokuserar på inspel i tre för VA-branschen viktiga frågor; hur projekt som ska fungera länge bäst realiseras kopplat till det stora investeringsbehovet, hur vi som bransch kan bli klimatneutrala samt kompetensförsörjning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum