Skogsstyrelsen

100 000 nya kulturlämningar hittades i skogen med ny AI-teknik

Dela
Med hjälp av ny teknik, data från laserskannad skog och artificiell intelligens, har 100 000 kulturlämningar som tidigare inte var kända hittats i svenska skogar. Dataunderlaget kan därmed bidra till att minska risken för skador eller påverkan vid exempelvis skogsbruk eller utbyggnad av infrastruktur och nu ska tekniken utvecklas.
Kartan visar ett exempel på kolbottnar som med hjälp av AI hittats i den laserskanning som gjorts av svenska skogar. Karta: Skogsstyrelsen, Lantmäteriet I2011/00173 (Bilden är fri att publicera i samband med rapportering om denna nyhet.)
Kartan visar ett exempel på kolbottnar som med hjälp av AI hittats i den laserskanning som gjorts av svenska skogar. Karta: Skogsstyrelsen, Lantmäteriet I2011/00173 (Bilden är fri att publicera i samband med rapportering om denna nyhet.)

– Hittar vi kultur- och fornlämningarna kan vi öka möjligheterna att visa hänsyn inom samhällsplanering och skogsbruk och därmed rädda mer av vår historia som finns där ute i skogen för framtida generationer, säger Cecilia Ulfhielm, kulturmiljöspecialist vid Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen inventerar varje år skador på registrerade fornlämningar och andra kulturlämningar i skogen, eftersom de är skyddade av kulturmiljölagen. Skogsstyrelsens senaste inventering visade att nästan var tredje inventerad kulturlämning var skadad.

500 år gamla lämningar

Men med bra data och ny teknik är det nu möjligt att hitta lämningar snabbare, billigare och med säkrare positionering. Data från laserskanningen som görs av svenska skogar bearbetas och med stöd av artificiell intelligens har den nya tekniken lyckats identifiera 100 000 nya kolbottnar som tidigare inte var kända och som är uppemot 500 år gamla. Kolbottnar är lämningar efter kolmilor där man gjorde träkol.

Holmen skog är en av initiativtagarna till projektet:

– Har vi kunskapen om var det finns spår av vår historia i skogen, ja då kan vi också se till att undvika skador på dem. Det här blir ett viktigt verktyg för skogsbruket framöver, säger Peter Christoffersson, chef skoglig planering på Holmen skog.

Arbetet har genomförts inom Nationellt skogsdatalabb, ett Vinnova-finansierat projekt som Skogsstyrelsen driver tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Datalabbet är en kreativ mötesplats för alla som arbetar med skogliga data. Data med kolbottnarna kommer finnas att ta del av öppet genom labbet. Tanken är att aktörer och andra intresserade ska kunna hjälpas åt att verifiera de funna lämningarna i fält, förfina metoderna och så småningom också hitta andra typer av kulturlämningar.

Webbinarium för intresserade

 – Egentligen står vi bara i startgroparna för det här arbetet, vi har börjat med kolbottnarna men metoden har potential för så många fler lämningstyper. Tillämpbarheten är enorm och kanske kommer vi nu få en annorlunda bild av vår skogliga historia, säger Meit Öberg, projektledare för Nationellt skogsdatalabb.

Den 3 juni 2022, klockan 09.00-10.00, hålls ett webbinarium där de nya resultaten presenteras och där även media är välkomna att delta.

Mer information:

Cecilia Ulfhielm, kulturmiljöspecialist, enheten för statistik och datainsamling, Skogsstyrelsen, 026 – 23 51 04, 070 – 649 58 60, cecilia.ulfhielm@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 94 93, 073-029 84 92, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Vår pressjour är tillgänglig vardagar kl. 8.00–20.00 samt helger kl. 10.00–15.00, 036-35 94 91. Under kontorstid kan du även nå oss via mejl:  pressjour@skogsstyrelsen.se

Mer fakta

Nationellt skogsdatalabb:Skogsdatalabbet – Nationellt skogsdatalabb

Resultat från kulturmiljöinventeringen: Skogsstyrelsen - Hänsynsuppföljning kulturmiljö

Mer om fornlämningar i skogen: Skogsstyrelsen - Skogens lämningar – ditt ansvar som markägare

Bilder

Kartan visar ett exempel på kolbottnar som med hjälp av AI hittats i den laserskanning som gjorts av svenska skogar. Karta: Skogsstyrelsen, Lantmäteriet I2011/00173 (Bilden är fri att publicera i samband med rapportering om denna nyhet.)
Kartan visar ett exempel på kolbottnar som med hjälp av AI hittats i den laserskanning som gjorts av svenska skogar. Karta: Skogsstyrelsen, Lantmäteriet I2011/00173 (Bilden är fri att publicera i samband med rapportering om denna nyhet.)
Ladda ned bild
Kartan visar tätheten av kolbottnar i landskapet, ju rödare färg desto fler kolbottnar i området. Karta: Skogsstyrelsen, Lantmäteriet I2011/00173 (Bilden är fri att publicera i samband med rapportering om denna nyhet.)
Kartan visar tätheten av kolbottnar i landskapet, ju rödare färg desto fler kolbottnar i området. Karta: Skogsstyrelsen, Lantmäteriet I2011/00173 (Bilden är fri att publicera i samband med rapportering om denna nyhet.)
Ladda ned bild
Körskador över kolbottnar är inte ovanligt. Foto: Kjell Svarvar, Skogsstyrelsen (Bilden är fri att publicera i samband med rapportering om denna nyhet.)
Körskador över kolbottnar är inte ovanligt. Foto: Kjell Svarvar, Skogsstyrelsen (Bilden är fri att publicera i samband med rapportering om denna nyhet.)
Ladda ned bild
Den runda upphöjningen är ett exempel på hur spår av kolbotten kan se ut i skogen. Foto: Jan Bengtsson, Skogsstyrelsen (Bilden är fri att publicera i samband med rapportering om denna nyhet.)
Den runda upphöjningen är ett exempel på hur spår av kolbotten kan se ut i skogen. Foto: Jan Bengtsson, Skogsstyrelsen (Bilden är fri att publicera i samband med rapportering om denna nyhet.)
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Skeppsbrogatan 2
553 29 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda.

Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. 

Skogsstyrelsen sorterar under Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Den lokala förankringen är viktig för oss. Vi har kontor på cirka 75 platser runtom i landet. Vårt huvudkontor ligger i Jönköping.

Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye