If Skadeförsäkring

Inflation och kriget i Ukraina ökar företags risk vid skador

Dela
Prisökningar på råvaror och brist på material och komponenter gör att försäkringsskador är betydligt dyrare i dag än för bara ett år sedan. Nordens största försäkringsbolag If har sett exempel på företagskunder som varit starkt underförsäkrade, eftersom inflationen gjort det dyrare att täcka skadorna.
Kristine Wagner, chef för underwriting för stora företagskunder hos If.
Kristine Wagner, chef för underwriting för stora företagskunder hos If.

Om försäkringsnivån är för låg i förhållande till värdet på tillgångarna kan det betyda att företaget inte får ut tillräcklig ersättning för att återställa verksamheten efter en brand, översvämning eller annan omfattande skada. Fenomenet kallas underförsäkring. If har sett några fall där ersättningen skrivits ned med 25 procent eftersom företaget försäkrat ett för lågt värde.

– Att vara underförsäkrad är ett större problem än vad de flesta har klart för sig. I ett worst case-scenario räcker inte ersättningen från försäkringen för att täcka skadan, förklarar Kristine B Wagner, chef för underwriting för stora företagskunder hos If.

If för nu dialog med hundratals stora företag i Norden för att säkerställa att deras värdering och försäkringslösningar stämmer överens med faktiska förhållanden.

Utmaningen har tilltagit under de senaste åren, påverkad av pandemin. Under andra halvåret 2021 tog den fart, och nu har den accelererat på grund av kriget i Ukraina.

– Vi har inte sett en så här hög inflation på 20-25 år. Situationen är helt annorlunda i år än för bara några år sedan, säger Kristine Wagner.

En av de viktigaste uppgifterna

– Vi ser detta som en av våra allra viktigaste uppgifter i dagsläget: att säkerställa att de värden som våra kunder vill försäkra överensstämmer med rådande prisnivå. Vår bedömning är att nästan alla företag undervärderar vad det skulle kosta att återställa verksamheten efter en större skada. Konsekvensen kan alltså bli att den försäkrade verksamheten inte får full täckning för en skada, säger Kristine Wagner.

If ser över försäkringslösningarna hos sina stora kunder utifrån en lång rad parametrar. Det handlar bland annat om värdering av varulager, längre leveranstider och priser för att anskaffa de material och maskiner som företaget behöver för sin produktion.

– Även i fall där värdet på fastigheter kan beräknas relativt enkelt, ser vi att det är svårt att beräkna det samlade värdet. Utmaningar med att, till exempel, tillhandahålla nödvändiga komponenter för att hålla verksamheten igång, bristen på råvaror och handelsrestriktioner gör det svårare än vanligt.

– Det är viktigt att våra kunder agerar på denna förändrade situation, för att undvika att bli signifikant underförsäkrade. Vårt mål är att våra kunder inte ska bli besvikna när en skada uppstår. Och de kommer att bli besvikna om de är underförsäkrade, säger Kristine Wagner.

Mer information: https://www.if-insurance.com/large-enterprises/insight/if-news/avoiding-underinsurance

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Kristine Wagner, chef för underwriting för stora företagskunder hos If.
Kristine Wagner, chef för underwriting för stora företagskunder hos If.
Ladda ned bild
Kristine Wagner, chef för underwriting för stora företagskunder hos If.
Kristine Wagner, chef för underwriting för stora företagskunder hos If.
Ladda ned bild

Om

If Skadeförsäkring
If Skadeförsäkring

106 80 Stockholm

0771-655 655

If är Nordens största skadeförsäkringsbolag med cirka 3,7 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Vi erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring och barnförsäkring för privatpersoner samt olika typer av företagsförsäkringar för små och stora kunder. Koncernen har cirka 7 900 anställda.

If bildades 1999 när svenska Skandias och norska Storebrands skadeförsäkringsverksamheter fusionerades. If är helägt av den nordiska försäkringsgruppen Sampo.

Följ If Skadeförsäkring

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från If Skadeförsäkring

Ny nordisk undersökning bland 4 000 personer bekräftar oroande ökning av stress14.5.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

En ny nordisk undersökning från försäkringsbolaget If visar att stressen sprider sig i hela Norden. 51 procent av befolkningen i Norden upplever att deras arbetsförmåga har påverkats negativt av stress. ”Vi ser tydliga paralleller mellan den upplevda stressnivån och sjukskrivningstalen. Utvecklingen går åt fel håll”, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If.

If presents record-high growth and large interest in personal health7.5.2024 08:54:14 CEST | Pressmeddelande

“Today, If presents the highest topline growth yet for the first quarter (7.6%). We improved our profit before taxes (6.5%), supported by strong investment return. Personal insurance is growing the fastest, but even more encouraging is the steady growth in all business areas. Wide growth demonstrates the strength of our geographical footprint and diversified portfolio. The impact of the severe Nordic winter we’ve experienced this year weights down the combined ratio, but the underlying performance is strong”, If’s CEO Morten Thorsrud comments when presenting the results of the first quarter of 2024.

If presenterar en rekordhög tillväxt och stort intresse för personhälsa i första kvartalet7.5.2024 08:53:17 CEST | Pressmeddelande

”If presenterar i dag den högsta tillväxten någonsin för det första kvartalet (7,6%). Vi förbättrade vårt resultat före skatt (6,5%), med stöd av en stark investeringsavkastning. Personförsäkringar växer snabbast, men ännu mer lovande är den stadiga tillväxten inom alla affärsområden. Bred tillväxt visar styrkan i vår geografiska närvaro och diversifierade portfölj. Effekterna av den stränga nordiska vintern vi upplevt i år tynger totalkostnadsprocenten, men den underliggande utvecklingen är stark”, säger Ifs koncernchef Morten Thorsrud, i en kommentar till resultatet för första kvartalet 2024.

Sjukskrivningar av stress på rekordnivå – se regionala variationerna21.3.2024 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Antalet stressrelaterade sjukskrivningar ökar dramatiskt och i slutet av förra året var antalet sjukskrivna till följd av stress högre än på flera decennier. Åtta av tio som drabbas är kvinnor, visar Ifs genomgång och regionala kartläggning av Försäkringskassans senaste siffror. ”Denna ökning är oroande. Samhällskonsekvenserna blir stora, och vi vet dessutom att det finns ett mörkertal bland fler än de som syns i sjuktalen”, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye