Umeå kommun

Inbjudan till pressvisning av utställning, Umeå konsthall

Dela
Välkommen på pressvisning torsdag den 2 juni, klockan 14:00 i Umeå konsthall, plan 3 i Väven.
©Peter Stridsberg/Bildupphovsrätt 2022
©Peter Stridsberg/Bildupphovsrätt 2022

Maria Friberg och Peter Stridsberg

Blicka

Fotografi
Umeå konsthall, 4 juni–18 september 2022

Maria Friberg och Peter Stridsberg är konstnärer från två olika generationer. De arbetar med fotografiska scener som skildrar övergången mellan människa och natur. I utställningen Blicka får vi för första gången uppleva deras verk i dialog med varandra. Deras konstnärskap möts i gränslandet mellan olika miljöer och platser. Individens tillhörighet står i centrum för frågor om klimatet och människans tillvaro.

Maria Friberg är född 1966 och bor och arbetar i Stockholm. 1989–95 studerade hon vid Kungliga konsthögskolan, Stockholm. Genom åren har Friberg arbetat med noggrant iscensatta fotografier och videoverk. Hon kommenterar vår samtid med teman som makt, konsumtion och relationer. Friberg har ställt ut över hela världen och hon har med sina bilder utmanat föreställningar om normer och levnadsvanor. Verken tar sin utgångspunkt i en måleritradition, där skönheten först attraherar vår blick för att sedan avslöja berättelser av tvetydig karaktär.

Peter Stridsberg är född 1994 och bor och arbetar i Umeå. 2014–19 studerade han vid Konsthögskolan Umeå Universitet. I sin konstnärliga process utforskar han vår relation till att möta förändringar av naturen och vår omgivning. Stridsberg har främst arbetat med scenografiska installationer där han bygger upp både rumsliga och geografiska miljöer för sina bilder. På så sätt skildrar han människans relation till omgivningen, men också hur den påverkar oss och synen på vår närmiljö.

Som student på Konsthögskolan i Umeå tog Peter Stridsberg kontakt med Maria Friberg för ett ateljésamtal. Samtalet blev starten på ett pågående samarbete som bland annat resulterat i utställningen Blicka i Umeå konsthall.

Kontaktperson för pressvisningen i Umeå konsthall:
Anja Boman, konstsekreterare Kulturförvaltningen, Umeå kommun anja.boman@umea.se, 070 - 388 34 74

Nyckelord

Kontakter

Bilder

©Peter Stridsberg/Bildupphovsrätt 2022
©Peter Stridsberg/Bildupphovsrätt 2022
Ladda ned bild
©Maria Friberg/Bildupphovsrätt 2022
©Maria Friberg/Bildupphovsrätt 2022
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Prioriteringar och anpassningar i för- och grundskolenämndens budget för 202423.11.2023 12:31:30 CET | Pressmeddelande

Nämnden prioriterar trygghetsskapande åtgärder i arbetsmiljön, ökade resurser till kommunal resursskola, lagkravet om dygnsvila i nattöppen verksamhet samt förbättrat stöd i egenkontroll* för att minska arbetsbelastning för rektorer. Dessutom prioriteras arbetet med att minska antalet medarbetare per rektor motsvarande fyra miljoner kronor i ett första steg. Budgeten anpassas utifrån en långsammare ökningstakt av barn och elever enligt senaste befolkningsprognosen. För att nå budget i balans sker anpassningar för fritidshem och stödjande funktioner.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum