Trafikverket

Nytt smart system ska ge smidigare och tryggare resor på E4 Gävle–Söderhamn

Dela
Trafikverket arbetar för att skapa pålitligare, tryggare och bekvämare resor på E4 mellan Gävle och Söderhamn. Innan sträckor med motorväg kan bli möjligt ska ett smart informationssystem som drivs med solceller prövas.

Trafikverket har granskat sträckan E4 GävleSöderhamn, med ett extra fokus på sträckan Gävle–Tönnebro, för att lösa de problem med framkomlighet som finns där. Trafikverket har även tittat på hur trafiksäkerheten kan bli bättre. Utifrån granskningen har Trafikverket tagit fram åtgärder på kort och lång sikt.

På längre sikt behöver vissa sträckor sannolikt byggas om till motorväg. Det kommer att dröja på grund av de höga kostnader som en ombyggnation medför. En grov uppskattning är 4-4,5 miljarder kronor.

- Om vi hade obegränsat med medel skulle vi kunna planera för motorväg redan nu. Men det finns till exempel sträckor inom vår region som ännu inte har mitträcken. Åtgärder för dessa prioriteras eftersom säkerheten för trafikanterna alltid går först, säger Agneta Löf, samhällsplanerare på Trafikverket.


Men det finns en åtgärd som kan göras på kort sikt och som tydligt kan bidra till pålitligare och tryggare resor på sträckan.


MCS-Light (Motorway Control System) på sträckan Gävle–Tönnebro
Åtgärden är ett ITS-system (Intelligent transportsystem) som fungerar som ett trafikledningssystem. Längs vägarna kommer det att finnas ljusskyltar där viktiga meddelande visas och där hastighetsbegränsningen snabbt kan ändras. Det kan handla om varning för kö, varning för olycka och förbud mot trafik i omkörningsfältet.

Huvudsyftet är att snabbt få förarnas uppmärksamhet. En sänkning av hastighetsgränsen med 20 km/tim vid köbildning kan minska risken för trafikstockning och olyckor. Det grundläggande är att uppnå lugnare trafik som flyter på i en likartad hastighet.

Systemet är automatiskt och styrs av detektorer som bland annat registrerar trafikens hastighet och var köer börjar och slutar. Via skyltarna uppmanas trafikanterna att sänka hastigheten och/eller byta körfält om något körfält är blockerat. Trafikverket har även möjligheten att styra systemet från trafikcentralen i Gävle.

– Exakt hur det ska styras är inte klart i dagsläget. Vi behöver titta närmare på vad som fungerar bäst för detta lite unika system, säger Agneta Löf.

Skyltarna har liten energiåtgång och ska drivas av solceller i kombination med uppladdningsbara batterier.

Det är första gången i Sverige som systemet ska användas utanför storstadsmiljöer och ska drivas med solceller. Därför behöver det undersökas innan det kan installeras.

När systemet har varit i bruk i några år ska det utvärderas.

Åtgärder, sammanfattning

Följande åtgärder planeras:

  • på kort sikt (inom 2–4 år): MCS-Light-system, inklusive utvärdering av åtgärden
  • på medellång sikt (inom 4–12 år): trafiksäkerhetsåtgärder – smärre förbättringar vid korsningar och sidoområden
  • på lång sikt – åtgärder som kräver regeringsbeslut och längre planering (12 år och framåt): etappvis utbyggnad till fyra körfält på delsträckor.

Planering och finansiering tar lång tid i anspråk och därför är de mindre åtgärderna i stegen ovan extra viktiga.


Bakgrund

E4 mellan Gävle och Tönnebro var den första vägsträckan i Sverige som byggdes om till 2+1-väg med mittseparering. Innan dess var vägen mycket olycksdrabbad. På senare år har problemen med framkomlighet på sträckan blivit större allt eftersom trafiken ökat. Problemen är som störst vid storhelger, exempelvis vid sportlov, påsklov och midsommar.

Kontakter

Agneta Löf, samhällsplanerare, Trafikverket, 010-123 59 46
Trafikverkets presstjänst, 0771-31 15 00, öppettider vardagar klockan 08.00-16.30

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 10 000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum